Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

On line έλεγχος των κυκλοφοριών στις εφημερίδες...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Κάθε ημέρα θα ανακοινώνονται οι κυκλοφορίες...
Κεντρικό Σύστημα
Διαχείρισης και Πώλησης Εντύπων


Προχωράει άμεσα στην καθιέρωση barcode για την online παρακολούθηση και τον έλεγχο των κυκλοφοριών των εφημερίδων η κυβέρνηση. Εντός των επόμενων ημερών θα δημοσιευτεί η προκήρυξη για την προμήθεια από το Δημόσιο, για λογαριασμό των δύο πρακτορείων διανομής Τύπου, των μηχανημάτων πιστοποίησης της κυκλοφορίας και του online Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης και Πώλησης Εντύπων.

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΓΓΕΕ) θα είναι σε θέση, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, να ανακοινώνει κάθε ημέρα τα στοιχεία των κυκλοφοριών των εφημερίδων, ανεξάρτητα από τις πωλήσεις που θα δημοσιοποιούν τα πρακτορεία.

Κάθε σημείο πώλησης θα εφοδιαστεί με ένα μηχάνημα ανάγνωσης του γραμμωτού κώδικα (barcode) και θα είναι υποχρεωμένο να σκανάρει κάθε περιοδικό και εφημερίδα που πουλάει. Τα στοιχεία αυτά των πωλήσεων θα πηγαίνουν στη ΓΓΕΕ και το υπουργείο Οικονομικών με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την πιστοποίηση των κυκλοφοριών, μέσω των οποίων θα γίνεται πλέον η κατανομή της κρατικής διαφήμισης. Η υποχρέωση της αναγραφής barcode θα υπάρχει για το σύνολο των εφημερίδων και των περιοδικών στην ελληνική επικράτεια. Επίσης, κρίσιμο σημείο είναι η καταγραφή των πωλήσεων με και χωρίς προσφορές, που θα γίνεται με διαφορετικούς κωδικούς, εξαιτίας της διαφοράς στο ΦΠΑ του χαρτιού (6,5%) και του cd (24%).

Σήμερα, η συγκεκριμένη αγορά απαρτίζεται κατά προσέγγιση από δύο Πρακτορεία Διανομής, 125 υποπρακτορεία, 8.000 σημεία πώλησης Τύπου, 100 τίτλους εντύπων που διανέμονται καθημερινά (κατά μέσο όρο), 500.000 έντυπα που διανέμονται καθημερινά (κατά μέσο όρο) και 300.000 έντυπα που επιστρέφονται καθημερινά (κατά μέσο όρο).

Τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να πληροί το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης και Πώλησης Εντύπων, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, είναι ο έλεγχος της διανομής, των πωλήσεων και των επιστροφών. Και ακόμη η αυτόματη σύγκριση διανομής – επιστροφής (διαφορά = πώληση) και η δυνατότητα προσθήκης νέων κωδικών (ειδών, ενδεχομένως και πέραν των εντύπων) και διάθεσή τους στα σημεία πώλησης.

---
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου