Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

ΔΟΛ - η Grant Thornton γνωμοδοτούσε για τα δάνεια, τώρα...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

ΔΟΛ: Όρισαν για εκκαθαριστή
την εταιρεία που γνωμοδοτούσε
για τα δάνεια του οργανισμού

Την εταιρεία ορκωτών λογιστών Grant Thornton, η οποία το 2013, είχε εκπονήσει το επιχειρησιακό σχέδιο για τη… διάσωση του ΔΟΛ, επέλεξε τώρα το δικαστήριο ως τον… ειδικό εκκαθαριστή του ομίλου.

Μαζί με την Grant Thornton, το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας, όρισε ως ειδικό εκκαθαριστή και τη δικηγορική εταιρεία Ανδρέας Αγγελίδης και Συνεργάτες, που καλείται, από κοινού με την Grant Thornton, να εκποιήσουν τα περιουσιακά στοιχεία του οργανισμού.

Δηλαδή, από το δικαστήριο ορίστηκε μια εταιρεία για να εκποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία του ΔΟΛ, με αφορμή γνωμοδότηση της οποία ο ΔΟΛ είχε πάρει το 2013 ακόμη ένα μη εξασφαλισμένο δάνειο ύψους 96.817.889 ευρώ και 10ετούς διάρκειας, προκειμένου, μάλιστα, να ανακεφαλαιοποιηθεί έτσι παλιότερο, επίσης μη εξασφαλισμένο δάνειο 82.200.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα, το δικαστήριο, με την απόφαση 963/2017, αποδέχτηκε την αίτηση της πρώην διοίκησης του ΔΟΛ για να τεθεί ο Οργανισμός σε διαδικασία ειδικής διαχείρισης εν λειτουργία, ενώ απέρριψε το αίτημα Ψυχάρη να εξαιρεθεί τραπεζικός λογαριασμός της ALPHA BANK, για να καλύπτονται από το αποθεματικό του τα πάγια έξοδα της εταιρίας.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, το οποίο θέτει εκτός ΔΟΛ τον Σταύρο Ψυχάρη και τη διοίκηση του Οργανισμού, είναι στη δικαιοδοσία των διαχειριστών ο τρόπος που θα επιλέξουν να καλύπτουν τα πάγια έξοδα της εταιρίας, μέχρι να εκποιηθούν τα περιουσιακά της στοιχεία. 


---
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου