Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

ΕΔΟΕΑΠ - Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής - Υποψήφιοι

*
ΕΔΟΕΑΠ
***
*

Για την ανάδειξη των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
κατά τις αρχαιρεσίες της 13-15/6/2018 

Σήμερα την Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018, και ώρα 16.00, συνήλθε η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8011/18-5-2018 έγγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, για την ανακήρυξη υποψηφίων και τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη δέκα (10) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και πέντε (5) μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, για τριετή θητεία, καθώς και ισάριθμων αναπληρωματικών αυτών, αποτελούμενη από τους Δικηγόρους Αθηνών, κ.κ: (...)

Η επιτροπή αφού παρέλαβε τις αιτήσεις υποψηφιότητας: (...)


 Η Εφορευτική Επιτροπή αφού εξέτασε την εκλογιμότητα των υποψηφίων, έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 5 του Α.Ν. 248/1967, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 παρ.1 του Ν.4498/2017 (ΦΕΚ 172/τ.Α΄/16.11.2017), Το άρθρο 26 του Καταστατικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (ΦΕΚ 1689/τ.Β΄/15.5.2018)
 2. Την υπ’αριθμ. πρωτ.8011/18-5-2018 Πράξη Ορισμού μελών Εφορευτικής Επιτροπής του Δ.Σ.Α. για την ανακήρυξη υποψηφίων τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018, καθώς και για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών τις ημέρες Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018, Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 και Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018.
 3. Την από 24-5-2018 Εξώδικη Δήλωση, πρόσκληση και διαμαρτυρία της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία: «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΠΟΣΠΕΡΤ)»
 4. Την από 17-5-2018 Ανακοίνωση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σχετικά με τη Διενέργεια Αρχαιρεσιών την 13-15/6/2018
 5. Τον εκλογικό κατάλογο (μητρώο ασφαλισμένων με ενεργό ασφαλιστικό δεσμό και συνταξιούχων αμέσων μελών) της 31-5-2018, ο οποίος παραδόθηκε από το Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
Με βάση τα στοιχεία που παραδόθηκαν στην Εφορευτική Επιτροπή από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.:

– Απέρριψε ομόφωνα την ανακήρυξη συνδυασμών λόγω αντίθεσης στο άρθρο 26 του Καταστατικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και αποφάσισε ότι οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους συνδυασμούς αυτούς, ανακηρύσσονται ατομικά βάσει των κατατεθεισών αιτήσεών τους

– Απέρριψε την υποψηφιότητα του κ. Θεμιστοκλή Μπερεδήμα του Κωνσταντίνου για το Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. γιατί δεν προκύπτει ενεργός αριθμός μητρώου του έως την 31-5-2018 και δεν είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο των ενεργών μέχρι την 31-5-2018, μελών

– Απέρριψε την υποψηφιότητα των Καίτης Θεοδωρίδου, Αντωνίου Γελαδά, Ανδρέα Σκαλίδη, Γαβριήλ Κασιμάτη, Ευάγγελου Ζωγράφου, Ιωάννη Τσιτιρίδη και Σπυρίδωνα Δαγκλή για την Εξελεγκτική Επιτροπή του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. λόγω μη ύπαρξης ιδιότητας ασφαλισμένου για πέντε έτη προ της ανακήρυξης υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.4 του Καταστατικού

Και κατόπιν τούτων

Ανακηρύσσει

Υποψήφιους για την εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. κατά τις προκηρυχθείσες αρχαιρεσίες της 13, 14, 15 Ιουνίου 2018, τους εξής:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

A/AΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
1ΛΙΜΝΙΟΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
2ΛΑΟΥΔΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΣΤΑΜΑΤΗΣ
3ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥΚΑΙΤΗΧΡΗΣΤΟΣ
4ΑΛΙΦΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
5ΚΟΛΛΥΒΑΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
6ΚΟΤΣΕΡΩΝΗΣΡΩΜΑΝΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
7ΒΑΣΙΛΑΚΟΥΜΑΡΙΑΔΗΜΗΤΡΗΣ
8ΔΑΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
9ΤΖΑΓΙΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ
10ΚΑΡΟΥΤΖΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
11ΑΞΕΛΟΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
12ΤΑΤΣΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
13ΣΤΑΘΑΤΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΥ)ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥAΝΑΣΤΑΣΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15ΤΡΟΥΠΙΩΤΗΣΠΕΤΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
16ΝΤΕΛΕΖΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
17ΖΑΧΑΡΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
18ΚΑΤΑΪΦΤΣΗΣΣΙΜΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19ΓΚΑΛΟΝΑΚΗΔΗΜΗΤΡΑΝΙΚΟΛΑΟΣ
20ΜΗΛΙΩΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21ΠΟΛΥΖΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΒΑΙΟΣ
22ΓΚΑΝΑΣΜΑΡΚΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
23ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
24ΒΑΡΙΚΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
25ΚΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΔΡΕΑΣ-ΝΙΚΟΛ
26ΔΗΜΑΡΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
27ΣΥΡΑΚΗΖΩΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
28ΑΓΓΕΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
29ΓΚΙΚΑΜΑΡΙΑΙΩΑΝΝΗΣ
30ΜΠΑΖΑΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
31ΚΟΥΤΣΟΒΙΛΗΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
32ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
33ΠΡΩΤΟΛΑΤΗΣΣΤΑΜΑΤΗΣΙΑΚΩΒΟΣ
34ΚΑΠΑΚΟΣΣΤΑΥΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
35ΖΥΜΑΡΗΑΘΗΝΑΧΡΗΣΤΟΣ
36ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
37ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣΣΠΥΡΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
38ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
39ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΕΛΕΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
40ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥΜΑΡΙΑΘΕΟΦΑΝΗΣ
41ΚΟΥΜΠΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
42ΣΙΑΧΟΣΜΙΧΑΗΛΗΛΙΑΣ
43ΣΤΕΦΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
44ΚΑΣΙΜΑΤΗΛΑΜΠΡΙΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣ
45ΜΠΟΥΣΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
46ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
47ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
48ΠΑΠΑΞΕΝΑΚΗΣΛΑΜΠΡΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
49ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
50ΚΑΣΙΜΑΤΗΣΓΑΒΡΙΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ
51ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΑΡΓΥΡΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
52ΓΡΑΤΣΙΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
53ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΑΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
54ΣΕΡΓΙΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
55ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
56ΣΙΜΙΤΖΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
57ΣΟΥΧΑΙΕΜΠΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΑΜΠΝΤΟΥΛ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
A/AΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
1ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΟΚΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΙΩΑΝΝΗΣ
2ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
3ΜΟΣΧΟΥΛΑΣΑΓΓΕΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
4ΜΠΑΣΤΑΝΙΚΟΛΕΤΤΑΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
5ΜΥΛΩΝΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΙΧΑΗΛ
6ΚΑΛΑΝΤΖΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
7ΜΕΡΜΗΓΚΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΗΛΙΑΣ
8ΜΑΝΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9ΚΟΡΙΔΗΝΕΟΦΥΤΑΙΩΑΝΝΗΣ
10ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
11ΣΚΟΥΤΕΡΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ
12ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣΗΛΙΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
13ΑΞΕΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
14ΚΑΤΣΟΥΛΗΠΕΛΑΓΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣ


Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής
---
---
*

1 σχόλιο:

 1. -Μαύρο στους βρυκόλακες συνδικαλιστές.
  -Ψήφο στη Ζωή (Συράκη)!

  ανΑΓΩΓΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή