Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

... Κλεομένης Γεωργαλάς - έφυγε στις 31/10/2003 ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

11 χρόνια χωρίς Κλεομένη Γεωργαλά
("Αθλητική Ηχώ")

Ο Κλεομένης Γεωργαλάς (δεξιά) με τον Πύρρο Δήμα και τον Διονύση Βραϊμάκη
---
---
*

... η ΕΣΠΗΤ συμμετέχει στο αυριανό 1/11 συλλαλητήριο ...

*
ΕΣΠΗΤ
***
*

Συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο
κατά της Ανεργίας,
το Σάββατο 1/11/2014


Το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ με αφορμή το πανελ­λα­δικό συλ­λα­λη­τή­ριο που πραγ­μα­το­ποιεί­ται κατά της ανερ­γίας το Σάββατο 1 Νοεμ­βρίου 2014 στην πλα­τεία Συντάγματος, δια­μη­νύει την πάγια και ατα­λά­ντευτη θέση του - μαζί με όλο το δημο­σιο­γρα­φικό κόσμο και τους εργα­ζό­με­νους στον Τύπο - ενά­ντια στα απα­νωτά σαρω­τικά αντερ­γα­τικά μέτρα και στη συνε­χι­ζό­μενη ισο­πε­δω­τική επι­χεί­ρηση εκ μέρους της κυβέρ­νη­σης και της εργο­δο­σίας απο­δό­μη­σης κάθε ενα­πο­μεί­να­ντος εργα­σια­κού και κοινωνικο-ασφαλιστικού δικαιώ­μα­τος και της κατάρ­γη­σης του θεσμού των ΣΣΕ.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΑ
ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ,
ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ:

  • Την υπο­γραφή νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργα­σίας που θα ισχύ­ουν για όλους.
  • Να πάρει πίσω η κυβέρ­νηση το νόμο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργα­σίας να επα­νέλ­θει η υπο­χρε­ω­τι­κό­τητά τους.
  • Να στα­μα­τή­σει το άθλιο καθε­στώς των ατο­μι­κών συμ­βά­σεων και ο απα­ρά­δε­κτος δια­χω­ρι­σμός στους μισθούς των εργα­ζο­μέ­νων με βάση την ηλι­κία.
  • Να αυξη­θούν τα επι­δό­ματα ανερ­γίας.
  • Να επι­στρα­φούν τα απο­θε­μα­τικά, που δημεύ­τη­καν μέσω PSI, στα ασφα­λι­στικά Ταμεία.
  • Την υπε­ρά­σπιση του δικαιώ­μα­τος της απερ­γίας και της συν­δι­κα­λι­στι­κής δράση.
ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑΝΤΙΑ στις συνε­χι­ζό­με­νες επι­θέ­σεις σε μισθούς, συντά­ξεις, ασφα­λι­στικά ταμεία, εργα­σιακά & ασφα­λι­στικά δικαιώ­ματα με:

● την απε­λευ­θέ­ρωση των ομα­δι­κών απο­λύ­σεων σε ιδιω­τικό και δημό­σιο τομέα
● τη μεί­ωση των ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών
● τη μεί­ωση επι­κου­ρι­κών συντά­ξεων
● την κατάρ­γηση τριε­τιών
● την επέ­κταση του καθε­στώ­τος ενοι­κί­α­σης εργα­ζο­μέ­νων - μέτρα που μοιά­ζουν να μην έχουν τέλος - και μας γυρί­ζουν πίσω σε έναν εργα­σιακό εφιαλ­τικό μεσαί­ωνα

Διεκ­δι­κούμε δου­λειά, αξιο­πρε­πείς ΣΣΕ, κοι­νω­νική ασφά­λιση για όλους και σοβαρή, αξιό­πι­στη και δημο­κρα­τική ενη­μέ­ρωση με βάση τις αλη­θι­νές ανά­γκες της κοι­νω­νίας.

Ζητάμε συλ­λο­γικά δικαιώ­ματα, που θα εγγυώ­νται την αξιο­πρέ­πεια και την

ανε­ξαρ­τη­σία των δημο­σιο­γρά­φων, των εργα­ζο­μέ­νων στον Τύπο και της Ενη­μέ­ρω­σης.

Το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ καλεί τα μέλη της
να ενώ­σουν τη φωνή τους με όλους τους
εργα­ζό­με­νους στον Τύπο και να συμ­με­τά­σχουν στο πανελ­λα­δικό συλ­λα­λη­τή­ριο κατά της ανερ­γίας το ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΗ 2014
12 π.μ. στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ

 ΝΑ ΚΛΙΜΑΚΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ

 ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ ΔΥΝΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΞΑΘΛΙΩΝΟΥΝ

 ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ


Το Διοι­κη­τικό Συμβούλιο

---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

... ΕΣΗΕΑ και απομαγνητοφώνηση των πρακτικών ...

*
ΠΑΜΕ Τύπου & ΜΜΕ
***
*
"Α"διαφάνεια
στην ενημέρωση
από το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ;


Στο όνομα της δήθεν εξοικονόμησης πόρων οι παρατάξεις που ελέγχουν από το Μάιο του 2013 τη Διοίκηση της Ένωσης Συντακτών -ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ και ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ - έχουν διακόψει την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ, δημοσιοποιώντας μόνο τις αποφάσεις του συμβουλίου και τα ονόματα των ψηφισάντων (υπέρ ή κατά).

Αυτό εκτός του ότι είναι αντικαταστατικό, επιπλέον δημιουργεί τεράστιο κενό ενημέρωσης του κλάδου σε ότι αφορά τη θέση και το σκεπτικό των συμβούλων στα ζητήματα που προκύπτουν αλλά και γενικότερα στην τακτική των συνδικαλιστικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ.

Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, δια του εκπροσώπου της Γιώργου Φιλιππάκη, όχι μόνο έχει ζητήσει άπειρες φορές την πλήρη τήρηση πρακτικών αλλά έχει προτείνει την προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για να ανατεθεί σε συμφέρουσα τιμή η απομαγνητοφώνηση τους σε εξωτερικό συνεργάτη ή να αναλάβουν το έργο οι υπάλληλοι της Γραμματείας με την καταβολή σε αυτούς υπερωριακής αμοιβής. Μετά από έγγραφη απαίτηση του εκπροσώπου της Δημοσιογραφικής Συνεργασίας- με καθυστέρηση οκτώ (8) ημερών-, παραδόθηκαν σε αυτόν τα πρακτικά της Συνεδρίασης της 14/10/2014 μόνο.

Σε κάθε περίπτωση θέση μας είναι ότι πλήρη πρακτικά των συνεδριάσεων πρέπει να βρίσκονται για λόγους ενημέρωσης και διαφάνειας στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου συναδέλφου.

Είναι προφανές ότι το Καταστατικό και η ανάγκη ενημέρωσης του κλάδου με διαφάνεια κόβονται και ράβονται από τα μέλη της πλειοψηφίας στα μέτρα των παραταξιακών ή και προσωπικών τους συμφερόντων.

Καταγγέλλουμε αυτή την πρακτική της πλειοψηφίας του Δ.Σ., δηλώνουμε ότι θα υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο το δικαίωμα της ενημέρωσης του Κλάδου και καλούμε τους συναδέλφους να σταθούν απέναντι σε αυτές τις ύποπτες πρακτικές συσκότισης και παραπληροφόρησης που μεθοδεύονται από την «ετερόκλητη» πλειοψηφία στο Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ

---
*

...σέρνονται στα πατώματα κάποιοι δημοσιογράφοι; ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Μεγαλοστελέχη, δημοσιογράφοι

επέλεξαν ρόλο "υπαλληλίσκου"...

«Υπαλληλίσκοι, δούλοι φαιδροί... τους έχω σιχαθεί»

Γράφει η Ματίνα Παπαχριστούδη

Σε αυτή τη χώρα που στα δύο έχει σχιστεί... Παραφράζοντας το στίχο του διάσημου τραγουδιού "Αυτούς τους έχω βαρεθεί " που λες και γράφτηκε για την Ελλάδα του σήμερα, καταστάσεις, πρόσωπα, ενέργειες και στάσεις είναι ξαφνικά απόλυτα κατανοητά.

Ουδεμία έκπληξη προκαλεί η στάση, για παράδειγμα, του πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών και προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ Θ. Φορτσάκη o οποίος καταπατά ανοιχτά τους ελληνικούς νόμους. Τόσο στο Πανεπιστήμιο όσο και στη ΝΕΡΙΤ.

Θα ήταν αστείο να υποστηρίξουμε πως ο Θ. Φορτσάκης δεν γνωρίζει τι προβλέπει ο νόμος δημιουργίας της ΝΕΡΙΤ, ότι δηλαδή η σύνθεση του οργάνου στο οποίο προΐσταται είναι πλέον έκπτωτη. Κι όμως, με νύχια και δόντια, έχοντας πλήρη επίγνωση των πράξεων και δηλώσεών του, τραβάει την κατάσταση στα άκρα. Ο λόγος φανερός. Διατηρεί δύο θέσεις, ίσως δύο μισθούς, είναι ένας από αυτούς που σε καιρό κρίσης, φτώχειας και θανάτου, κρατιέται στην αφρόκρεμα της κοινωνίας. Για τις θέσεις του και την όποια εξουσία επί πραγμάτων και προσώπων, η καταπάτηση των νόμων είναι μια επιλογή.

Ή του υφυπουργού Εσωτερικών, Αργύρη Ντινόπουλου, πρώην δημοσιογράφου ο οποίος χωρίς αιδώ δηλώνει πως επιλέγει το ταμείο ασφάλισης των δημοσιογράφων και όχι των βουλευτών (δημοσίου) επειδή κι αυτός ψήφισε την κατάργηση του ταμείου του Δημοσίου.

Η υπόθεση αυτή αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα προκαλώντας μεγάλες αντιδράσεις. Είναι δυνατόν βουλευτής, νομικός και πρώην δημοσιογράφος να αιτείται να ασφαλιστεί στο ταμείο των δημοσιογράφων με το χαμηλότερο ασφάλιστρο, αυτό των ανέργων; Είναι δυνατόν να μην έχει πληρώσει μέχρι σήμερα ούτε ευρώ σε αυτό το ταμείο, τον ΕΔΟΕΑΠ αν και έχει χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του; Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης αποκαλυπτόταν μια τέτοια υπόθεση, ο υπουργός θα είχε εξαναγκαστεί σε παραίτηση, αν δεν παραιτούνταν μόνος του. Στην κυβέρνηση Σαμαρά ουδείς αντέδρασε. Λογικό, αν σκεφθεί κανείς υπάρχουν υπουργοί για τους οποίους αποκαλύφθηκαν στοιχεία και κατηγορίες ότι τα «έπαιρναν» αλλά και πάλι το σαμαρικό κυβερνητικό μπλοκ δεν αντέδρασε.

Δεν πρόκειται για κάποια ντροπή για την οποία πρέπει να τους εγκαλέσουμε, ούτε για κάποια παραβίαση ηθικών αρχών. Οι άνθρωποι αυτοί, «υπαλληλίσκοι», όπως λέει και ο στίχος, έχουν επιλέξει. Θα κάνουν τα πάντα και ακόμη περισσότερα αν χρειαστεί, αρκεί να διατηρήσουν τοτς μισθούς τους, τα προνόμιά τους, την εξουσία τους. Θα ψηφίζουν οτιδήποτε καταστροφικό για τους πολλούς, για την κοινωνία, για τους ανθρώπους, δεν θα κουνήσουν ούτε βλέφαρο από τις χιλιάδες των αυτοκτονιών, δεν θα λυπηθούν τους ανέργους τους συνταξιούχους.' Ισα-ίσα, όσοι περισσότεροι υποφέρουν τόσο αυτοί και όμοιοι τους έχουν πιθανότητα να διατηρηθούν στην ξεχωριστή κάστα.

Δεν πρόκειται για τους γνωστούς ενσωματωμένους την κυρίαρχη ελίτ των προηγούμενων χρόνων, της κάστας εκείνης που πάντα βρισκόταν απέναντι στην κοινωνία, εκπαιδευόταν γι' αυτό σε ειδικά σεμινάρια. Δημοσιολόγοι και συνεργάτες στα ΜΜΕ, Πρετεντέρηδες, Μπάμπηδες και Πάσχοι δεν χρειάστηκε να επιλέξουν.Ήταν εξαρχής υπόδουλοι στην κυρίαρχη πολιτική προκειμένου να προωθήσουν την ενσωμάτωση άλλων.

Σε αυτή τη χώρα που στα δύο έχει σχιστεί, υπάρχουν πλέον αυτοί που τρέχουν να ενσωματωθούν, θεωρώντας πως θα γλιτώσουν. Σαν εκείνο τον συνδικαλιστικό εκπρόσωπο εφημερίδας που προσκαλεί τον εκδότη σε γενική συνέλευση για να συναποφασίσει ανακοίνωση υποστήριξης της εταιρείας του, ή εκείνους τους υπαλληλίσκους που θα γλείψουν, θα συρθούν, θα ρουφιανέψουν προκειμένου να αποκτήσουν μια θέση αορίστου χρόνου στη ΝΕΡΙΤ.
---
πηγή: http://greektv-com.blogspot.gr/
---
*

... απλήρωτοι "Ελευθεροτυπίας" - να οργανωθούμε ...

*
Financial Crimes
***
*

Στην "Ελευθεροτυπία"

Με εξαίρεση την Πανελλήνια Ενωση Λιθογράφων, η ΕΣΗΕΑ, η ΕΠΗΕΑ και η ΕΤΗΠΤΑ απουσίαζαν από την πρόσφατη συγκέντρωση στην ΕΣΗΕΑ εργαζομένων στην "Ελευθεροτυπία" (Χ.Κ.Τεγόπουλος) προκειμένου να ενημερωθούν από δικηγόρους για τις προτάσεις του δίδυμου Μάνιας - Οικονομόπουλου, ενόψει της διαδικασίας πτώχευσης.

Φαίνεται πως για τις ηγεσίες των τριών σωματείων (αλλά και τις ακριβοπληρωμένες νομικές τους υπηρεσίες) τα 25 εκατ. ευρώ που χρωστά η Χ.Κ.Τεγόπουλος σε 800 και πλέον εργαζόμενους είναι "τελειωμένη" υπόθεση...

Στην συνάντηση πάντως με τον Οικονομόπουλο παραβρέθηκαν, αλλά προφανώς θεώρησαν περιττό να ενημερώσουν τους εργαζόμενους. Όσο για το ποια θέση παίρνουν, η εμπειρία "ξεπουλήματος", εδώ και τρία χρόνια, λέει πολλά...

Στη συγκέντρωση πάντως παραβρέθηκαν αρκετοί εργαζόμενοι από όλες τις ειδικότητες και για πρώτη φορά από όλες τις "συνιστώσες" (ΕΦΣΥΝ, νέα Ελευθεροτυπία).

Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά οι εργαζόμενοι να πήραν το μάθημά τους και να έχουν αντιληφθεί ότι το σώζων εαυτόν σωθήτω δεν οδηγεί πουθενά. Και βέβαια δεν αρκούν μόνο τα δικαστήρια. Αν δεν κινητοποιηθούν σύσσωμοι οι εργαζόμενοι, κινδυνεύουν να μην πάρουν ούτε καν το επίδομα αφερεγγυότητας...

---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

... οι "Αγιοι Ανάργυροι" και οι επιστροφές !..

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Τα βρήκαν
κανάλια και διαφημιστικές
για τις επιστροφές!


Τη δημοσίευση διευκρινιστικής εγκυκλίου από τον υπουργό Επικρατείας Δημήτρη Σταμάτη ζητούν από κοινού οι ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθμών και διαφημιστικών εταιρειών και οι διαφημιζόμενοι.

Οι τρεις πλευρές είχαν διαφωνήσει ως προς την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροπολογίας για τη διαφήμιση και τα ΜΜΕ, που ψηφίστηκε πρόσφατα στον νόμο 4279 για το Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι».

Ο τρόπος τιμολόγησης των διαφημίσεων αλλάζει από την 1η Ιουλίου 2015, ωστόσο κανάλια και διαφημιστικές εταιρείες είχαν διαφωνήσει στο αν η συγκεκριμένη ημερομηνία αφορά και τον υπολογισμό του αγγελιοσήμου επί των διαφημίσεων.

Ύστερα από πολλές συζητήσεις, οι τρεις φορείς με κοινή επιστολή προς τον Δ. Σταμάτη ζητούν «ερμηνευτική εγκύκλιο» για την έναρξη ισχύος όλων των αλλαγών που περιλαμβάνει το άρθρο για τη διαφήμιση.

Ακόμη, δηλώνουν στον υπουργό πως έχουν συμφωνήσει και θεωρούν ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των ρυθμίσεων στο σύνολό τους την 1η Ιουλίου 2015, αναφέροντας πως το διάστημα αυτό είναι αναγκαίο για να προσαρμοστεί η αγορά. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως οι επιστροφές στο 9,9% που ίσχυε με τον 2328/95 θα εφαρμοστούν για τα διαφημιστικά πακέτα του 2014 και πιθανόν και του πρώτου εξαμήνου του 2015.

---
---
*

... Fimi Pack - εργοδοτικοί: έφταιγε ο νεκρός εργάτης !..

*
ΠΕΛιθογράφων
***
*

Fimi Pack
Πράξη ντροπής
η κατάθεση ενάντια
σε νεκρό συνάδελφο


Στην υπόθεση του συναδέλφου που έχασε τη ζωή του δουλεύοντας στο εργοστάσιο της Fimi Pack πριν από δύο χρόνια, ο εργοδότης χρησιμοποίησε τα συνεπή στηρίγματά του.

Δύο πρώην εργαζόμενοι, που απασχολούνταν ως προϊστάμενοι, κατέθεσαν υπέρ του εργοδότη.

Δεν μπορεί να λέγονται συνάδελφοι, αυτοί που δεν σεβάστηκαν ότι ένας εργάτης εξαιτίας της παντελούς έλλειψης μέτρων ασφαλείας (όπως διαπιστώθηκε και από την Επιθεώρηση Εργασίας) έχασε τη ζωή του.

---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*