Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012

... Χ.Κ.Τεγόπουλος - Δικαστική Απόφαση - σχολιασμός ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
για Χ.Κ. Τεγόπουλος ("Ελευθεροτυπία")

Δεκτή η ανάκληση της Προσωρινής Διαταγής για 250 εργαζόμενους

Με την από 19-7-2012 προσωρινή διαταγή του κου Προέδρου Πρωτοδικών Αθήνας ανακλήθηκε ως προς τους αιτούντες εργαζόμενους (περίπου 250 εργαζόμενους) η από 6-7-2012 προσωρινή διαταγή της κας Προέδρου Πρωτοδικών Αθήνας, που εκδόθηκε κατόπιν της με αρ. κατ. 119780/12261/5-7-2012 αίτησης της EWORX AE και με την οποία είχαν ανασταλεί προσωρινά οι ατομικές διώξεις των εργαζομένων κατά της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ.
.
Από την πλευρά των εργαζόμενων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους διευκρινίζεται  ότι η τυχόν άσκηση, εκ μέρους τους, ατομικών μέτρων δίωξης ακόμη κι αναγκαστικής κατάσχεσης στην περιουσία της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ουδόλως παρεμποδίζει ή βλάπτει τα δικαιώματα άλλων πιστωτών ή εργαζομένων ή οδηγεί σε προνομιακή ικανοποίησή τους, δεδομένου ότι οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας παρέχουν όλα τα εχέγγυα σε όλους τους εργαζόμενους αλλά και τους υπόλοιπους πιστωτές για ν’ αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους και να ικανοποιηθούν σύμμετρα, ο καθένας ανάλογα με το αν διαθέτει ή όχι γενικό ή ειδικό προνόμιο, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα συμφέροντα όλων των εργαζομένων (ως προς το προνόμιο των δεδουλευμένων), των ασφαλιστικών ταμείων και του ελληνικού δημοσίου.
.
Οι αιτούντες εργαζόμενοι εμμένουν ότι όλες οι δικαστικές και δικονομικές τους ενέργειες διέπονται από ήθος και συναδελφική αλληλεγγύη, αποκρούοντας οποιεσδήποτε άλλες «ερμηνείες» διαρρέουν.
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου