Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018

ΕΣΠΗΤ - Αρχαιρεσίες για νέο ΔΣ - 15 και 16 Ιουνίου 2018

*
Ένωση Συντακτών
Περιοδικού Ηλεκτρονικού
Τύπου
***
*

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


Σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό της ΕΣΠΗΤ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ και με την από 2/5/2018 απόφασή του, καλεί τα τακτικά μέλη της Ένωσης σε Γενική Συνέλευση στις 15 & 16 Ιουνίου 2018, ημέρες Παρασκευή και Σάββατο και από ώρες 09.00 έως 20.30 στα γραφεία της Ένωσης που βρίσκονται στην Αθήνα και επί της οδού Βαλαωρίτου 9 (6ος όροφος) με θέμα ημερήσιας διάταξης την διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή:

1. Επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου
2. Τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.
3. Εκπροσώπων αντιπροσώπων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και άλλες Ενώσεις Οργανώσεις
3. Τριών (3) τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
4. Πέντε (5) τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
5. Τριών (3) τακτικών μελών για την Επιτροπή του Ταμείου Αλληλοβοήθειας.
6. Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής (με ισάριθμα αναπληρωματικά
μέλη) για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών για ανάδειξη μελών νέου ΔΣ και λοιπών οργάνων της Ένωσης καθώς και για εκπροσώπους αντιπροσώπους σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και άλλες Ενώσεις Οργανώσεις.
7. Χορήγηση εξουσιοδότησης προς το νεοεκλεγέν Δ.Σ. για τη δρομολόγηση της διαδικασίας συνδικαλιστικής ενοποίησης ΕΣΠΗΤ ΕΣΗΕΑ (απόφαση 8ου Συνεδρίου της ΠΟΕΣΥ)
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου