Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011

... ανεργία από 6 σε 9 μήνες - κάτι ξέρουν;

*
"kala-nea.gr"
***
*
Στους 9 μήνες αυξάνεται
.
η επιδότηση ανεργίας
.
για τους Τεχνικούς Τύπου
*

Αυξάνεται από τους 6 στους 9 μήνες, μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, ο χρόνος επιδότησης, λόγω ανεργίας, των ασφαλισμένων τεχνικών Τύπου (πρώην ΤΑΤΤΑ). Μετά τη λήξη της επιδότησης, ο ασφαλισμένος μπορεί εκ νέου, σε περίπτωση απόλυσης, να επιδοτηθεί, υπό την προϋπόθεση πραγματοποίησης 150 ημερομισθίων, τα οποία μπορούν να μειωθούν στα 100, για όλους όσοι έχουν συνολικό χρόνο ασφάλισης στον Τομέα πάνω από 5 έτη.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε ο υπουργός Εργασίας κ. Γ. Κουτρουμάνης, η επιδότηση της ανεργίας μπορεί να αυξηθεί από τους 9 στους 12 μήνες σε ειδικές περιπτώσεις και εφ’ όσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, που αφορούν ιδίως την οικονομική και οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος. Σε αυτήν την περίπτωση το Δ. Σ. του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν παραμέτρους, όπως το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, τις αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις λόγω ύπαρξης ανήλικων ή ανίκανων ή παιδιών που σπουδάζουν ή για λόγους υγείας, μπορεί με σχετική αιτιολογημένη απόφασή του που εγκρίνεται από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να παρατείνει την επιδότηση του άνεργου ασφαλισμένου του Τομέα για άλλους 3 μήνες.

Η δυνατότητα παράτασης της ασφάλισης θα ισχύσει και για τους παλαιούς και για τους νέους ασφαλισμένους.

Ειδικότερα, ασφαλισμένοι μέχρι 31-12-1992 του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, που έχουν χάσει την ιδιότητα του υποχρεωτικώς ασφαλισμένου, μπορούν έπειτα από σχετική αίτησή τους να συνεχίσουν την ασφάλισή τους προαιρετικά σε έναν ή περισσότερους κλάδους του πρώην ΤΑΤΤΑ, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
  1. Να έχουν συμπληρώσει 10ετή τουλάχιστον πραγματική ασφάλιση στον Tομέα.
  2. Να μην είναι ασφαλισμένοι σε άλλο τομέα κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, σε άλλο ασφαλιστικό φορέα ή στο Δημόσιο.
  3. Να μην είναι ανάπηροι με ποσοστό άνω του 67%.
  4. Να μη συνταξιοδοτούνται ως μερικώς ανάπηροι για ορισμένο χρόνο. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται εντός έτους από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, η δε προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία της σχετικής αίτησης.
Η εισφορά που υποχρεούται να καταβάλει ο ασφαλισμένος προσδιορίζεται βάσει του συνολικού ποσοστού εισφοράς εργοδότη και ασφαλισμένου των τελευταίων 3 μηνών πλήρους απασχόλησης – με εξαίρεση το επασφάλιστρο του 3,6% (λόγω βαρέων). Υπολογίζεται στον μέσο όρο αποδοχών των τελευταίων 24 μηνών πλήρους απασχόλησης, επί των οποίων αποδίδονταν ασφαλιστικές εισφορές, πριν από τη διακοπή της απασχόλησης, με κατώτατη βάση υπολογισμού το 50πλάσιο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη. Πάντως, ο χρόνος αυτός στην προαιρετική ασφάλιση δεν μπορεί να προσμετρηθεί ως χρόνος διανυθείς στα βαρέα.

---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου