Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018

Υποχρεώνουν σε επιστροφή 7.100.000 ευρώ τον Καλοφωλιά

*
Ανασυγκρότηση
***
*
Ανάκληση απόφασης
Η "ΕΞΠΡΕΣ - Δ. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕ" υποχρεούται να επιστρέψει, σύμφωνα με τη διαδικασία εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, το ποσό της επιχορήγησης έντοκα, ήτοι 7.100.000€ πλέον τόκων


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ’ αριθ. 32763/26-07-2010 απόφασης της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την υπαγωγή της "ΕΞΠΡΕΣ- Δ. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕ" (πρώην ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ) στις διατάξεις του Ν.3299/2004 για την υλοποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και Ανάκτηση της xορηγηθείσας Ενίσχυσης.

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 92998/30-08-2017 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης και την από 19-12-2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αυτής:

1. Ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 32763/26-07-2010 απόφαση υπαγωγής της "ΕΞΠΡΕΣ- Δ.ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕ" (πρώην ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ) στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 για την ενίσχυση επιχειρηματικού σχεδίου αναδιάρθρωσης (Ειδικό Καθεστώς Ν.3299/2004),

2. Επιβάλλεται κύρωση ολικής ανάκτησης/επιστροφής της καταβληθείσας κρατικής ενίσχυσης - ήτοι ποσού επτά εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (7.100.000) ευρώ - εντόκως, στην εταιρία "ΕΞΠΡΕΣ-Δ.ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕ" (πρώην ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ).

Η κύρωση επιβάλλεται, σε εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 2 «Ειδικά Καθεστώτα» και του άρθρου 10 «Υποχρεώσεις ενισχυόμενων επιχειρήσεων - Συνέπειες μη τήρησης - Κυρώσεις» του νόμου 3299/04 (οι διατάξεις του οποίου διατηρούνται σε ισχύ, για τις επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις έχουν υπαχθεί στο καθεστώς του Ν. 3299/04, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του νόμου 3908/2011 και την παρ. 1 του άρθρου 85 του νόμου 4399/2016), καθώς και της απόφασης υπαγωγής (άρθρο 8), λόγω μη τήρησης των όρων του σχεδίου αναδιάρθρωσης καθώς Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης 2/2 Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων – Διεύθυνση Έγκρισης & Παρακολούθησης Επενδύσεων και της διαπίστωσης μη συμμόρφωσης στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το εν λόγω σχέδιο, ήτοι της υπ’ αριθμ. 32763/26-07-2010 απόφασης υπαγωγής, της υπ’ αριθμ. Ν672/2008 Ε(2010)180/27-01-2010 απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και της Ανακοίνωσης «Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων» (2004/C244/02), κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 της απόφασης υπαγωγής.

Η ανωτέρω εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει, σύμφωνα με τη διαδικασία εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, το ποσό της επιχορήγησης έντοκα, ήτοι 7.100.000€ πλέον τόκων, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της ανωτέρω απόφασης.

Γνωμοδοτική Επιτροπή : 609η συνεδρίαση στις 22-02-2017. Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

---
*

Γερμανία: Γιατί απεργεί η πιο πλούσια χώρα της ΕΕ;

*
Ανασυγκρότηση
***
*


του Άρη Χατζηστεφάνου

Οι εργαζόμενοι στις μεγαλύτερες βιομηχανίες της Γερμανίας ξεκινούν διαδοχικές απεργιακές κινητοποιήσεις από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή, ύστερα από την κατάρρευση των συνομιλιών ανάμεσα στους εργοδότες και το συνδικάτο της IG Metall, που εκπροσωπεί 3.9 εκατομμύρια εργάτες.

Στις απεργίες συμμετέχουν οι εργάτες γερμανικών κολοσσών, όπως η Siemens, η Daimler, η Thyssenkrupp και η BMW. Ανάμεσα στα αιτήματα της IG Metal που δεν έγιναν δεκτά οδηγώντας σε κατάρρευση της διαπραγμάτευσης, ήταν η αύξηση των μισθών κατά 6% σε βάθος 12 μηνών και η επιδότηση εργαζομένων που αναγκάζονται να μειώσουν τις ώρες εργασίας λόγω μητρότητας/πατρότητας ή για άλλους σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Η IG Metall, όπως και τα περισσότερα συνδικάτα που οδηγούνταν σε συνεχείς υποχωρήσεις εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, βρέθηκε αντιμέτωπη με ισχυρότατες πιέσεις από τη βάση των εργαζομένων να προκηρύξουν απεργιακές κινητοποιήσεις.

Γιατί όμως, η μοναδική χώρα της ΕΕ που απολαμβάνει εκρηκτικά πλεονάσματα απειλείται σήμερα από την μεγαλύτερη εργασιακή αναταραχή των τελευταίων 15 χρόνων;

Η υποχωρητική στάση των συνδικάτων απέναντι στην ολομέτωπη επίθεση εναντίον των Γερμανών εργαζομένων που ξεκίνησε επί καγκελαρίας Γκέρχαρντ Σρέντερ βρίσκεται στην καρδιά του προβλήματος. Σε μια συμφωνία, που ορισμένοι συνέκριναν με την ανταλλαγή που έκανε ο Φάουστ με το διάολο, τα συνδικάτα αποδέχθηκαν το πάγωμα ή ακόμη και τη μείωση των πραγματικών μισθών με αντάλλαγμα τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Αυτή η μισθολογική στασιμότητα έδωσε στη Γερμανία το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι στο σύνολο των χωρών της ΕΕ (αρχικά στην ευρωπαϊκή περιφέρεια και στη συνέχεια και απέναντι σε χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία). Έχοντας παραδώσει τον έλεγχο της νομισματικής τους πολιτικής στην ΕΚΤ στην Φρανκφούρτη, οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν πλέον την ανταγωνιστικότητα των γερμανικών προϊόντων. Από τη στιγμή που δεν μπορούσαν να προσαρμόσουν την νομισματική ισοτιμία, η μόνη τους επιλογή ήταν η λεγόμενη εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή να ακολουθήσουν την γερμανική πολιτική μειώσεων μισθών και συντάξεων σε έναν αγώνα δρόμου με τερματισμό… στην Κίνα.

Η πολιτική της ευρωζώνης όμως, που ανέδειξε τη Γερμανία σε οικονομική αυτοκράτειρα της ΕΕ, δεν προσέφερε οφέλη στους Γερμανούς εργαζόμενους οι οποίοι αποτέλεσαν και τα πρώτα θύματά. Η Γερμανία μετατράπηκε σε μια από τις χώρες με τις μεγαλύτερες ανισότητες στην Ευρώπη καθώς το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών έφτασε στα επίπεδα του 1913. Τα 45 πλουσιότερα νοικοκυριά κατέχουν περισσότερο πλούτο από το μισό πληθυσμό της Γερμανίας. Την ίδια στιγμή το 40% του πληθυσμού κερδίζει λιγότερα από όσα έβγαζε πριν από 20 χρόνια και περίπου 3.2 εκατομμύρια εργαζόμενοι χρειάζονται και δεύτερη δουλειά για να επιβιώσουν.

Το πρόβλημα είναι ότι στη νέα σύγκρουση που διαφαίνεται στον ορίζοντα μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, οι πρώτοι εκπροσωπούνται από τα ίδια συνδικάτα που συνυπέγραψαν την οικονομική τους καταδίκη πριν από δύο δεκαετίες.
---
---
*

ΕΤΙΤΑ - Νέα παράσταση διαμαρτυρίας στην ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ

*
ΕΤΙΤΑ
***
*
Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου, 11 π.μ.

ΕΤΙΤΑ και απλήρωτοι MEGA
σε νέα παράσταση διαμαρτυρίας


Σας ενημερώνουμε ότι η Ένωσή μας μαζί με τους απλήρωτους εργαζόμενους του τηλεοπτικού σταθμού MEGA, προχωράει σε συγκέντρωση/παράσταση διαμαρτυρίας αύριο Πέμπτη 1/2 και ώρα 11:00 έξω από τα γραφεία της MOTOR OIL [επί της Κηφισίας (φανάρι του ΚΑΤ, απέναντι από το πάρκο Αναβρύτων)] διεκδικώντας το τέλος του παραλογισμού και την εξόφληση των δεδουλευμένων των εργαζομένων.
---
*

ΜΜΕ - διάφορα, αλλά όχι αδιάφορα...

*
Ανασυγκρότηση
***
*Επανασχεδιάζονται
τα sites της Alter Ego

Ο Λευτέρης Χαραλαμπόπουλος του Unfollow ανέλαβε τον επανασχεδιασμό των sites της Alter Ego του Βαγγέλη Μαρινάκη.
---
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης
επί δίωρο στην "Αργος ΑΕ"

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης επισκέφθηκε το πρακτορείο διανομής Τύπου "Αργος ΑΕ" και παρέμεινε σχεδόν επί δύο ώρες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για "αλλαγές" σε πρόσωπα της διοίκησης... Συγκεκριμένα, ο Παναγιώτης Τζένος στη θέση του αποχωρήσαντα Κώστα Λαζαρίδη...
---
Πολύφερνη νύφη το νέο «Εψιλον»

Σαν την πολύφερνη νύφη αντιμετωπίζεται το «Εψιλον» του Ιβάν Σαββίδη και όχι άδικα, αφού είναι ένας νέος τηλεοπτικός σταθμός που «χτίζεται» από μηδενική βάση, πολλά υποσχόμενος και κυρίως με μεγάλη δυνατότητα να προσφέρει θέσεις εργασίας σε ένα χειμαζόμενο κλάδο, όπως είναι αυτός των ΜΜΕ!

Υπολογίζεται ότι βάσει της νομοθεσίας για τα κανάλια εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου, αλλά και των αντικειμενικών αναγκών για να στηθεί και να λειτουργήσει ολοκληρωμένα από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη… έχει περιθώριο να προσλάβει επιπλέον περίπου 100 με 150 εργαζόμενους!

Τεράστιος αριθμός που θα αυξηθεί στην πορεία, δεδομένου ότι για τις ανάγκες του προγράμματος θα απασχοληθούν κι άλλοι εργαζόμενοι από μια μεγάλη βεντάλια ειδικοτήτων πέριξ του κλάδου των ΜΜΕ!
---
Θέματα στις κυκλοφορίες των εφημερίδων

Από την ημέρα που η Καθημερινή ζήτησε να μπουν ορκωτοί λογιστές στο πρακτορείο διανομής Τύπου «Αργος», ιδιοκτησίας Μαρινάκη, τα ΝΕΑ δεν πέρασαν ποτέ την Καθημερινή στις κυκλοφορίες.
---
Υψηλή παρακράτηση υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Την παράταση της διάρκειας της παρακράτησης των αναδρομικών εισφορών για τον ΕΔΟΕΑΠ ζητούν οι εργαζόμενοι του ΑΠΕ από τη διοίκηση με ψήφισμα που εγκρίθηκε στη γενική συνέλευσή τους. Όπως σημειώνουν, τα ποσά της παρακράτησης είναι αρκετά υψηλά και πολλοί από τους απασχολούμενους στο Πρακτορείο θα βρεθούν σε αδυναμία ικανοποίησης των αναγκών επιβίωσής τους. Οι εργαζόμενοι ζητούν ακόμη να δοθεί από τις συνδικαλιστικές Ενώσεις και στους απασχολούμενους με δελτίο παροχής υπηρεσιών η δυνατότητα να ψηφίσουν για την εκλογή εκπροσώπου τους στο ΔΣ του ΑΠΕ.

---
Τέλειωσε η συνεργασία του Alpha με τη Nova

Από την 1η Φεβρουαρίου, όπως έγινε γνωστό από την ανακοίνωση που εξέδωσε το κανάλι, ο Alpha δεν θα μεταδίδεται μέσα από τη Nova. Από εδώ και στο εξής, η συχνότητα του Alpha θα είναι διαθέσιμη μόνο μέσω επίγειας ψηφιακής λήψης, μέσω του αποκωδικοποιητή Nova box. Πρακτικά, για να συμβεί αυτό, θα πρέπει ο συνδρομητής να συνδέει το καλώδιο της επίγειας κεραίας στην ειδική θέση του αποκωδικοποιητή. Να αναφερθεί ότι στη θέση 109 της Nova, που μέχρι πρότινος προβαλλόταν ο Alpha, θα εκπέμπει το κανάλι E!Entertainment.
Διαβάστε τη λιτή ανακοίνωση του καναλιού:
«Ο Alpha ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας του, από την 1η Φεβρουαρίου 2018, με τη συνδρομητική πλατφόρμα NOVA».

---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Στάσεις εργασίας - ΠΟΣΠΕΡΤ - Στο Κόκκινο

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Στάση εργασίας κήρυξε η ΠΟΣΠΕΡΤ


Η ΠΟΣΠΕΡΤ αποφάσισε να πραγματοποιήσει στάση εργασίας – σε όλα τα μέσα της ΕΡΤ Ρ/Φ, Τ/Ο, διαδικτυακά μέσα, καθώς και τη μη διάθεση οπτικοακουστικού υλικού (pool), σήμερα Τετάρτη 31/01/2018 και ώρα από 16:00 έως 18:00 για τη μη προβολή των εργασιών της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χρυσής Αυγής.

Δεν συμφωνούμε να γίνει τεχνική προετοιμασία και να μεταδοθεί από όλα τα μέσα της ΕΡΤ και με οποιοδήποτε τρόπο, ο ρατσιστικός, διχαστικός, φασιστικός, μισαλλόδοξος λόγος της Χρυσής Αυγής καθώς και η εικόνα της, σύμφωνα και με το σύνταγμα, το καταστατικό μας, τον ιδρυτικό νόμο τη ΕΡΤ και τη συνυπηρέτηση στην ΕΡΤ πολλών εθνικοτήτων λόγω της φύσης του παραγόμενου έργου της.

Η ΠΟΣΠΕΡΤ στηρίζει τη δημοκρατία, τους θεσμούς, την πολιτιστικότητα, την πολυπολιτισμικότητα, την ανεξιθρησκεία και εναρμονίζεται με την κοινωνία.

Τα εγκλήματα της φασιστικής και ναζιστικής Χρυσής Αυγής είναι διαρκή και όχι στιγμιαία και δεν ξεχνάμε ότι συντηρεί εγκληματικά τάγματα εφόδου και ότι ο Γ.Γ. της έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη για τη δολοφονία του Π. Φύσσα κι επομένως δεν μπορεί να μεταδίδεται αυτός ο διχαστικός λόγος.

Συνεχίζουμε αταλάντευτα, χωρίς εκπτώσεις και χωρίς επιβουλές, απ’ όπου κι αν προέρχονται.
---
Νέα στάση εργασίας
στον Ρ/Σ «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ»
και στην ιστοσελίδα «stokokkino.gr»

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ


Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ, της ΕΠΗΕΑ και της ΕΤΕΡ αποφάσισαν την κήρυξη νέας 4ωρης στάσης εργασίας σήμερα Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018 από τις 12.00 έως τις 16.00 για όλους τους δημοσιογράφους, τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους τεχνικούς ραδιοφώνου, που εργάζονται στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ»και στην ιστοσελίδα «stokokkino.gr».

Η στάση εργασίας πραγματοποιείται έπειτα από τις παράνομες, καταχρηστικές και κατάφωρα αντεργατικές απολύσεις τριών συναδέλφων, οι οποίοι δεν συναίνεσαν στη μείωση των αποδοχών τους, ενώ ήδη τους οφείλονται δεδουλευμένες αποδοχές πλέον των δύο μηνών.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων ζητούν την ανάκληση όλων των απολύσεων, την ομαλοποίηση των εργασιακών σχέσεων στο σταθμό και την καταβολή όλων των οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών στους συναδέλφους.

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
---
*

Παράσταση του ΠΑΜΕ στην ΑΕΠΙ

*
ΠΑΜΕ
Τύπου & ΜΜΕ
***
*


Αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ πραγματοποίησε περιοδεία στους χώρους εργασίας της εταιρείας ΑΕΠΙ και συναντήθηκε με τους εργαζόμενους.

Συζήτησε μαζί τους την απαράδεκτη κατάσταση και τις εγκληματικές ευθύνες της Διοίκησης, που έχει οδηγήσει την εταιρεία σε αδιέξοδο, με καταστροφικές συνέπειες για τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, αλλά και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων.

Ζήτησε να γίνει συνάντηση με την εργοδοσία. Αυτή πραγματοποιήθηκε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, παρουσία όλων των εργαζομένων της επιχείρησης.

Στην απαίτηση όλων των εργαζομένων και της αντιπροσωπείας του ΠΑΜΕ να απαντήσει στα ερωτήματα: 1) πότε θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι και 2) ποιο είναι το μέλλον τους, η απάντηση της εργοδοσίας ήταν προκλητική. Έφτασε στο σημείο να πει ότι φταίνε και οι εργαζόμενοι για την πορεία της εταιρίας.

Το ΠΑΜΕ ξεκαθάρισε ότι την ευθύνη για την κατάσταση της επιχείρησης και για μεγάλο χρονικό διάστημα έχει η διοίκηση της εταιρίας.

Ωστόσο, ευθύνες έχει και η κυβέρνηση, που ενώ εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα γνωρίζει το πρόβλημα, δεν παίρνει μέτρα που να διασφαλίζουν τη δουλειά για όλους τους εργαζόμενους και την πληρωμή των μισθών και των δεδουλευμένων τους. Δήλωσε, για μια ακόμη φορά, ότι θα βρίσκεται στο πλευρό των εργαζομένων και θα συμβάλλει με κάθε τρόπο στον αγώνα τους.
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018

Για τα χρονίζοντα προβλήματα στην ΕΡΤ

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Απόφαση συνέλευσης δημοσιογράφων ΕΡΤ


Η συνέλευση των δημοσιογράφων της ΕΡΤ η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα (χθες) Δευτέρα 29 Ιανουαρίου παρουσία μελών του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ ( Γ.Γ. Σταύρου Καπάκου και Α΄ αντιπρ. Άριας Αγάτσα), καθώς και της νομικής συμβούλου της Ενωσης, Χρ.Σαλαβράκου, συζήτησε τα χρονίζοντα προβλήματα.

Συγκεκριμένα:

– Όσον αφορά στο θέμα του οργανογράμματος της επιχείρησης, θεωρούμε ότι δεν νοείται τελικό σχέδιο χωρίς να έχει διατυπωθεί η γνώμη των δημοσιογράφων της ΕΡΤ και των συνδικαλιστικών τους εκπροσώπων.

Η διαβούλευση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις ενός ολοκληρωμένου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικου οργανισμού βάσει των αντίστοιχων ευρωπαϊκών πρακτικών.

Η διαβούλευση θα πρέπει να είναι συμμετοχική, διαφανής και αδιάβλητη χωρίς σκοπιμότητες και μακριά από μικρό-συνδικαλιστικά και άλλα συμφέροντα. Μόνος γνώμονας θα πρέπει να είναι η διαρκής βελτίωση του παραγόμενου έργου και η αξιοποίηση του δυναμικού της ΕΡΤ.

Ανάλογα ισχύουν προφανώς και για το θέμα του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού.

– Για την υπογραφή Συλλογικής Συμβασης Εργασίας ενημερωθήκαμε από τους εκπροσώπους και τα μέλη του Προεδρείου της ΕΣΗΕΑ για το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι συζητήσεις με τη Διοίκηση αλλά και από συναδέλφους- δημοσιογράφους των περιφερειακών σταθμών για τη λειτουργία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Τέλος, επαναλάβαμε την αναγκαιότητα να λυθούν – επιτέλους και με τη συνδρομή της ΕΣΗΕΑ – οι εκκρεμότητες σχετικά με την υπογραφή της ΚΥΑ για τους συμψηφισμούς της διετίας 2013 – 2015, την καταβολή των δεδουλευμένων από τον Νοέμβριο του 2012 εως τον Μάιο του 2013 και της εκλογής του εκπροσώπου των δημοσιογράφων στο Δ.Σ της ΕΡΤ.

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

---
*

ΜΜΕ - διάφορα, αλλά όχι αδιάφορα...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Παραιτήθηκε ο Μιχελάκης από τον Ant1

Λίγο νωρίτερα σήμερα ο Γιάννης Μιχελάκης ενημέρωσε τους δημοσιογράφους του Ant1 ότι υπέβαλε την παραίτηση του από τη θέση του διευθυντή ειδήσεων για λόγους ευθιξίας μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση του στα δικαστήρια.

Η παραίτηση του Γιάννη Μιχελάκη έγινε δεκτή από τη διεύθυνση του σταθμού.
---
Στη Web TV στρέφεται ο Μαρινάκης

Αποφασίστηκε η δημιουργία ιντερνετικού ενημερωτικού καναλιού

Αφού είδε και απόειδε ο Β.Μαρινάκης μια με την αποτυχημένη ελέω ΣτΕ προσπάθεια του να αποκτήσει κανάλι και μια με τα μπλεξίματα του Mega, τελικά η απόφαση που ελήφθη είναι να αξιοποιηθεί η πλατφόρμα των ψηφιακών μέσων τoυ (πρώην) ΔΟΛ και να δημιουργηθεί ένα ενημερωτικό κανάλι. Η αρχή είχε γίνει από τους προηγούμενους μήνες όταν διοργανώνονταν σε καθημερινή βάση συζητήσεις είτε ανάμεσα σε δημοσιογράφους του ομίλου είτε με δημοσιογράφους και καλεσμένους που προβάλλονταν στο in.gr. Το πρότζεκτ όμως προχωρά και ξεκίνησε πλέον η μετάδοση δελτίου ειδήσεων, ενώ θα ξεκινήσουν τις επόμενες μέρες πολλές ενημερωτικές εκπομπές. Στόχος είναι σύντομα να υπάρξει ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το κανάλι. Προς το παρόν πάντως δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχει πρόθεση για συνεργασίες με γνωστά τηλεοπτικά ονόματα και όλα δείχνουν ότι τουλάχιστον σε αυτήν την πρώτη φάση το κανάλι θα στηριχθεί στο προσωπικό των εφημερίδων και των sites του ομίλου. Ολο το βάρος του πρότζεκτ έχει πέσει στον Γ. Μαντέλα που παρά την ανάληψη της διεύθυνσης των ΝΕΩΝ διατηρεί και τη θέση του επικεφαλής των sites.
---
Ο Κ. Μασσέλος

στη θέση του προέδρου της ΕΕΤΤ

Θετικά γνωμοδότησε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, κατά πλειοψηφία, στην πρόταση του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Νίκου Παππά για την ανάληψη των καθηκόντων του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) από τον πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθηγητή σχεδιασμού υπολογιστικών συστημάτων Κώστα Μασσέλο.
---
Να αθωωθεί
ο Λιακουνάκος
ζήτησε ο εισαγγελέας...

Για προμήθεια εξοπλιστικών συστημάτων που μάλιστα δεν αποδείχθηκαν και αξιόπιστα, ο εισαγγελέας στο... Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθήνας ζήτησε την απαλλαγή του επιχειρηματία Θωμά Λιακουνάκου και 16 ακόμη ατόμων πρώην στελεχών του ΥΠΕΘΑ.

Η σύμβαση αφορά το 2001 και η κατηγορία είναι απιστία. Ο Λιακουνάκος είχε προφυλακισθεί το 2015 και ένα χρόνο μετά είναι ελεύθερος με βραχιολάκι εντοπισμού.

Ο εισαγγελέας είπε ότι δεν προέκυψε ζημιά του δημοσίου και ότι οι κατηγορούμενοι δεν είχαν δόλο.
---
Πρεμιέρα για το in.gr tv

Με ένα live δελτίο ειδήσεων, το μεσημέρι της Δευτέρας, έκανε πρεμιέρα το in.gr tv.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ στο http://news.in.gr/
---
Νέα 4ωρη στάση εργασίας Στο Κόκκινο

Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ, της ΕΠΗΕΑ και της ΕΤΕΡ αποφάσισαν την κήρυξη νέας 4ωρης στάσης εργασίας σήμερα Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018 από τις 16.00 έως τις 20.00 για όλους τους δημοσιογράφους, τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους τεχνικούς ραδιοφώνου, που εργάζονται στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ» και στην ιστοσελίδα «stokokkino.gr».
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Στα Παραπολιτικά 90,1 έχουν να πληρώσουν τρεις μήνες...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Πάνε καλά τα Παραπολιτικά 90.1,
μπράβο, να πλήρωναν κιόλας...
Οι εργαζόμενοι του ραδιοφώνου (που όλο και ανεβαίνει στις ακροαματικότητες) έχουν να πληρωθούν από τις 22 Δεκεμβρίου, όταν κι έλαβαν το μισθό του Οκτωβρίου!

Δηλαδή, η καθυστέρηση στη μισθοδοσία έχει αγγίξει, πια, τους τρεις μήνες. Ο κόσμος στον Πειραιά έχει αρχίσει και δυσανασχετεί: «Και παρόλο που η ακροαματικότητα του ραδιοφώνου έχει ανέβει και οι εργοδότες πανηγυρίζουν για αυτή την άνοδο, η οποία έχει έρθει με το κόπο και τη δουλειά μας, την ίδια ώρα εδώ και ένα μήνα δε μας ενημερώνουν πότε θα μας δώσουν το μισθό του Νοέμβρη», λένε.

Ο σταθμός δείχνει να έχει βρει το δρόμο του, η συνταγή είναι καλή πλέον, αλλά είναι πολύ εύκολο να χαλάσει.

---
---
*

Οι εργαζόμενοι του Mega έξω από τα γραφεία Βαρδινογιάννη

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Διεκδικούν δεδουλευμένα και το μέλλον τους...Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία του μεγαλομετόχου της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ, Γιάννη Βαρδινογιάννη, πραγματοποιούν οι απλήρωτοι εργαζόμενοι του Mega Channel.

Οι 420 εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 17 μήνες και πλέον αντιμετωπίζουν το φάσμα του "μαύρου" αφού οι ιδιοκτήτες δεν έχουν καταθέσει αίτηση αδειοδότησης για το Mega.


Το κανάλι κινδυνεύει με λουκέτο, αφού σύμφωνα με τον νόμο στις 27 Φεβρουαρίου θα πέσει μαύρο στα κανάλια που δεν έκαναν αίτηση αδειοδότησης.

Ο μεγαλομέτοχος του Mega, Γιάννης Βαρδινογιάννης, σε συνάντηση που είχε με τους εργαζόμενους πριν από 20 μέρες, είχε πει ότι μόνος του δεν μπορεί να κρατήσει το κανάλι, πετώντας το "μπαλάκι στον Βαγγέλη Μαρινάκη. Αλλά και ο κ. Μαρινάκης, κατά τη συνάντηση που είχε με τους εργαζόμενους τους ανέφερε μεν ότι τον ενδιαφέρει το κανάλι αλλά δεν έχει αυτός τον τελευταίο λόγο καθώς δεν ελέγχει το πλειοψηφικό πακέτο.


---
*

MME - διάφορα, αλλά όχι αδιάφορα...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Εκτός Φιλελεύθερου και ο Παντελάκης

Πριν τον Θανάση Χειμωνά που βρέθηκε εκτός Liberal, με αφορμή τα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία… Νωρίτερα για τον ίδιο λόγο είχε ολοκληρώσει τη συνεργασία του με το σάιτ του Θανάση Μαυρίδη και ο δημοσιογράφος Γιάννης Παντελάκης.

Τελικά η Μακεδονία αντί να ενώνει διχάζει!
---
«Ξέσκισε» ο ΣΚΑΪ τον Καμμένο για τα Ίμια

… και στο καπάκι «έγλειφε» τον Τούρκο παραγωγό του Survivor

Αν δεν είναι διπολισμός, τότε σίγουρα είναι μυοσκελετική ανωμαλία που παραπέμπει ευθέως στη γνωστή οσφυοκαμψία! Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς ότι στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ την ίδια ώρα που κατηγορούσαν τον Πάνο Καμμένο για την τουρκική προκλητικότητα στα Ιμια όταν έριχνε στεφάνι… Στη συνέχεια περίσσευε το «γλείψιμο» στο γνωστό Τούρκο παραγωγό και συνεργάτη του καναλιού Ατζούν Ιλιτζαλί!

Και φυσικά το πρόβλημα δεν είναι ότι παινεύουν τον Τούρκο… Έχουν στρατηγική συνεργασία και δικαιολογούνται οι φιλοφρονήσεις. Το πρόβλημα είναι ότι το κάνουν καπάκι μετά το «θάψιμο» του υπουργού Εθνικής Άμυνας για ένα θέμα που έχουν χαθεί Έλληνες πιλότοι και με τρόπο που φανερώνει δουλικότητα! Αφού σε βίντεο για τα Grammy, ανάμεσα στις λαμπερές παρουσίες ήτοι Μπρούνο Μαρς, Κέντρικ Λαμάρ, Μπιγιονσέ, Jay-Z… βρέθηκε – λέει η δημοσιογράφος που σπικάρει το θέμα, και ο επιτυχημένος Τούρκος παραγωγός! Ο,τι να ‘ναι! Και επειδή όπως είναι φυσικό δεν υπήρχε εικόνα, κοτσάρουν μια φωτογραφία του για να «ντύσουν» το ρουσφέτι! Και μετά κατηγορούν τον Καμμένο που δεν άνοιξε πυρ εναντίον των Τούρκων! Πόση σχιζοφρένεια; Αλλά και πόση δουλοπρέπεια να καταπιούμε;

---
Η πρώτη του Λάμψια στον «Φιλελεύθερο»


---

Ψήφισμα συμπαράστασης
στους συναδέλφους της ΕΡΤ3

Εμείς οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ καταγγέλλουμε τη στοχοποίηση των δύο συναδέλφων από τη Θεσσαλονίκη στον απόηχο του συλλαλητηρίου για το Μακεδονικό, ενταγμένη κι αυτή στο πάγιο – τα τελευταία 3 χρόνια – φαινόμενο μετατροπής της ΕΡΤ σε σάκο του μποξ, όπου με κάθε ευκαιρία ασκούνται διάφοροι πολιτικοί και παραπολιτικοί χώροι.

Ο συνάδελφος Στέλιος Νικητόπουλος έχει στοχοποιηθεί για προσωπικές απόψεις που εκφράζει μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, και έχει δεχτεί υβριστικές επιθέσεις αλλά και απειλές κατά της ζωής και της οικογένειάς του τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά.

Ο συνάδελφος Αλέξανδρος Κάντερ Μπαξ έχει γίνει στόχος ενός ρατσιστικού οχετού που ξεκίνησε από ανώνυμους υπονόμους του διαδικτύου και χτες βρήκε θέση στις σελίδες της εφημερίδας «Δημοκρατία», η οποία με δήθεν αθώο σχόλιο επικεντρώνει με ειρωνικό τρόπο στην καταγωγή του από χώρα της Ασίας.

Καλούμε τη διοίκηση της ΕΡΤ αλλά και όλα τα σωματεία του κλάδου, που δεν το έχουν πράξει ήδη, να πάρουν θέση και να καταδικάσουν τα φρικαλέα κρούσματα στοχοποίησης των δύο συναδέλφων.

Καλούμε τις δημοσιογραφικές ενώσεις να διερευνήσουν τυχόν πειθαρχικές ευθύνες για το απαράδεκτο σχόλιο σε βάρος του συναδέλφου. Να υψώσουμε όλοι μαζί τείχος προστασίας απέναντι σε κάθε είδους απειλή και ρατσιστική στοχοποίηση .

Η συνέλευση των δημοσιογράφων της ΕΡΤ
---
Από τα σύννεφα έπεσαν
οι τράπεζες στην υπόθεση του MEGA

Τριήμερο επαφών και συναντήσεων διανύουν οι εργαζόμενοι του MEGA… Ξεκινώντας εχθές με την τριμερή στο υπουργείο Εργασίας υπό τον γενικό γραμματέα Ανδρέα Νεφελούδη στην οποία παραβρέθηκε και ο δικηγόρος των τραπεζών… Η συνέχεια είναι σήμερα στη Motor Oil και θα ολοκληρωθεί αύριο Τετάρτη στα γραφεία της Alpha bank με τον γενικό διευθυντή Θεόδωρο Αθανασόπουλο.

Από τη χθεσινή τριμερή ενδιαφέρον είχε η τοποθέτηση του δικηγόρου των τραπεζών που δήλωσε παρουσία του γενικού γραμματέα, ότι δεν περίμεναν την τροπή που πήρε η υπόθεση και συγκεκριμένα να κάνουν πίσω οι μέτοχοι… Επανέλαβε ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να αποδεσμεύσουν χρήματα από τους λογαριασμούς του καναλιού για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι… Και ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση που οι μέτοχοι διεκδικήσουν θεματική άδεια, δεν ισχύει το business plan που έχουν εγκρίνει.

Σημαντική όμως αναμένεται να είναι και η αυριανή συνάντηση των εργαζομένων με το στέλεχος της Alpha bank Θεόδωρο Αθανασόπουλο, αφού θα φωτίσει πλευρές της υπόθεσης και κυρίως γιατί οι μέτοχοι έκαναν πίσω, καθώς και τι μέλλει γενέσθαι. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο στέλεχος ήταν το πρώτο που σε παλαιότερη συνάντηση (το Νοέμβριο) με τους εργαζόμενους του MEGA είχε πει για τη νέα εταιρία που θα διεκδικούσε τηλεοπτική άδεια για λογαριασμό της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ και παράλληλα στην ίδια συνάντηση τους είχε διαβεβαιώσει ότι δεν θα χάσουν τα δεδουλευμένα τους, μιας και όλα προβλέπονται στο σχέδιο διάσωσης του καναλιού.
---
enimerosi24
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Εκτός πινάκων του υπ. Εργασίας η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

*
Ανασυγκρότηση
***
*
Εκτός λίστας των ανίατων παθήσεων
η πολλαπλή Σκλήρυνση Κατά Πλάκας
«Η σκλήρυνση είναι ανίατη νόσος»

Εκκληση προς την πολιτεία να αναθεωρήσει την απόφαση για εξαίρεση της πολλαπλούς σκλήρυνσης από τον πίνακα των ανίατων ασθενειών απευθύνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, ομότιμος καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ Αναστάσιος Ωρολογάς.

Μολονότι τόσο η Εταιρεία όσο και οι σύλλογοι των ασθενών είχαν λάβει διαβεβαιώσεις από τους αρμόδιους φορείς ότι επρόκειτο για παράλειψη και ότι θα υπήρχε επανόρθωση, ούτε στην πρόσφατη αναθεώρηση των σχετικών πινάκων από το υπουργείο Εργασίας συμπεριλήφθηκε η Π.Σ. Σύμφωνα με τον κ. Ωρολογά, «πρόκειται για μια ανίατη, χρόνια νόσο, η οποία είναι προοδευτικώς επιδεινούμενη και δεν έχει οριστική θεραπεία, ακριβώς γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμα την αιτία της».

Το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα με τις μη αναστρέψιμες παθήσεις σημαίνει την περαιτέρω ταλαιπωρία των ασθενών, οι οποίοι χρειάζεται να εμφανίζονται ανά δύο χρόνια μπροστά από επιτροπές για να «αποδείξουν» ότι πάσχουν. «Σημαίνει ότι θα έχει ο άλλος την αγωνία να περάσει από την επιτροπή, όπως και εάν είναι σε εκείνη τη φάση. Ως γνωστόν, αυτή η νόσος έχει διακυμάνσεις. Στις μορφές βέβαια της πρωτοπαθώς και δευτεροπαθώς προϊούσας σκλήρυνσης, ποσοστό 25% των περιστατικών, δεν υπάρχουν διακυμάνσεις, απλώς επιδείνωση». Οπως επισημαίνει ο ίδιος, η απόφαση εναντιώνεται όχι μόνο στα χαρακτηριστικά της νόσου αλλά και στο πλαίσιο του νόμου 3402/05 ο οποίος χαρακτηρίζει ρητά τους ασθενείς με ΣΚΠ ως ευπαθή ομάδα ασθενών, χρήζουσα ιδιαίτερης πρόνοιας από την πολιτεία.

Ανεκπλήρωτη έμεινε και η υπόσχεση για αναθεώρηση του ελάχιστου ποσοστού αναπηρίας με τη διάγνωση της πολλαπλούς σκλήρυνσης. Σύμφωνα με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (ΕΠΠΠΑ), όπως αναθεωρήθηκε πρόσφατα, όποιος διαγιγνώσκεται με Π.Σ. «ξεκινά» με ποσοστό αναπηρίας 35%. Παλιότερα το ποσοστό ήταν 67%, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να δικαιούνται άμεσα το βοήθημα αναπηρίας. «Ακόμα και έμπειροι νευρολόγοι δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν την απρόσωπη διοίκηση», αναφέρει ο κ. Ωρολογάς. Αν οι εισηγητικοί φάκελοι δεν αναφέρουν με κάθε λεπτομέρεια κάθε σύμπτωμα, ο υπολογισμός της αναπηρίας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Από πολλαπλή σκλήρυνση πάσχουν σήμερα 14.000 ασθενείς στην Ελλάδα, εκ των οποίων οι 10.000 υποβάλλονται σε τροποποιητικές θεραπείες. Περίπου 4.000 είναι οι ασθενείς με τις βαρύτερες μορφές της νόσου, για τις οποίες δεν κυκλοφορούν φάρμακα στην Ελλάδα.
---
Λίνα Γιάνναρου/Καθημερινή
---
*

Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018

O καναλάρχης και η «Οριάνα Φαλάτσι» του συλλαλητηρίου

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Ποιοι είναι οι οργανωτές
της συγκέντρωσης στο Σύνταγμα
για το Μακεδονικό


"Αναψε η μάχη για την «πατρότητα» του συλλαλητηρίου στο Σύνταγμα". Αυτός είναι ο τίτλος του δισέλιδου της Εφημερίδας των Συντακτών που παρουσιάζει και τους διοργανωτές του συλλαλητηρίου. Eκεί βρίσκει κανείς πρώτους και καλύτερους τους απόστρατους (Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, Αστυνομίας), τις Παμμακεδονικές Ενώσεις Υφηλίου, την Ενωση Χριστιανικών Οργανώσεων Αθηνών, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, αθηναϊκούς συλλόγους Μακεδόνων και την Ενωση Πολιτιστικών Φορέων Θεσσαλονίκης.

Οπως γράφει ο Δημήτρης Τερζής στην ΕφΣυν, όλοι οι παραπάνω εκπροσωπούνται από πέντε ανθρώπους: Νίνα Γκατζούλη, εκπρόσωπο των Παμμακεδονικών Ενώσεων Υφηλίου, Μιχάλη Πατσίκα, εκπρόσωπο του Θερμαϊκού, Γιώργο Τάτσιο, πρόεδρο όλων των Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδονίας στην Ελλάδα, και τη Γεωργία Μπιτάκου ως δημοσιογράφο - διοργανώτρια μαχητικών events. Κοντά τους βρίσκεται και ο δημοσιογράφος-καναλάρχης Στέργιος Καλόγηρος ως υπεύθυνος επικοινωνίας.

Σχετικά με τη Γεωργία Μπιτάκου:
Και δημοσιογράφος και τηλεοπτική παραγωγός και διοργανώτρια μαχητικών events. Με καταγωγή από τη Μάνη και το Σούλι, η Γεωργία Μπιτάκου έχει δηλώσει πως δημοσιογραφικό της πρότυπο ήταν η Οριάνα Φαλάτσι. Στην πορεία, ωστόσο, «απογοητεύτηκα λίγο με το πώς εφαρμόζεται η δημοσιογραφία στην Ελλάδα και αποστασιοποιήθηκα», αναφέρει σε συνέντευξή της στο vice.com. Στην ίδια συνέντευξη -και σε ερώτηση για τα όνειρά της- μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής: «Ετσι όπως έχουν έρθει πια τα πράγματα, βέβαια, ονειρεύομαι να πολεμήσω για τη χώρα μου με κάποιον τρόπο. Μακριά από μένα εθνικιστικά φρονήματα, ίσα-ίσα με θεωρώ πολίτη του κόσμου. Ωστόσο, βάζω την πατρίδα μου πάνω απ’ όλα και νιώθω αυτή την πικρία και καταδυνάστευση που αισθάνονται οι περισσότεροι Ελληνες και Ελληνίδες. Αυτό εννοώ. Οφείλουμε όλοι να αντιδράσουμε».

Σχετικά με τον δημοσιογράφο-καναλάρχη Στέργιο Καλόγηρο:
Ιδιοκτήτης του σταθμού Smile TV, με πολιτική εκπομπή στο περιφερειακό κανάλι Βεργίνα TV, η οποία αναμεταδίδεται από διάφορα κανάλια στη χώρα. Λέγεται πως ο κ. Καλόγηρος είναι στενός φίλος του Αντώνη Σαμαρά, ενώ πριν από μερικούς μήνες κουμπάριασε με τον αντιπρόεδρο της Ν.Δ., Αδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του Ευγενία βάφτισαν το εγγόνι του. Η αλήθεια είναι πως ο κ. Γεωργιάδης αποτελεί τη μεγάλη αγάπη του κ. Καλόγηρου. 

Μια αναζήτηση στο you tube μπορεί να πείσει για του λόγου το αληθές, μιας και συχνά πυκνά βγαίνει στην εκπομπή του προκειμένου να σχολιάσουν παρέα την επικαιρότητα. Η σχέση αυτή μάλιστα δεν έχει περάσει απαρατήρητη από αρκετούς που συμμετέχουν στο συλλαλητήριο και στο πρόσφορο -για τέτοιες αντιπαραθέσεις- πεδίο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης γράφτηκαν τα πρώτα αρνητικά σχόλια για «καπέλωμα» της εκδήλωσης από τη Ν.Δ. Ο κ. Καλόγηρος, ο οποίος σε συνέντευξή του πριν από μερικούς μήνες δήλωνε περήφανος που είναι Βλάχος, έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό τη δική του εκστρατεία για τους «Ελληνόφωνους, σλαβόφωνους και βλαχόφωνους Ελληνες, με απόλυτη εθνική συνείδηση, που καταπιέζονται και έχουν στερηθεί το δικαίωμα της εθνικής τους ταυτότητας, η οποία συντηρείται σήμερα με μεγάλο αγώνα, και είναι εκατοντάδες χιλιάδες».
---
zoornalistas
---
*

Περιοδικό αυτοκινήτου απέσυρε όλα τα έντυπα στην Αττική

*
Aνασυγκρότηση
***
*

«Αποσύρθηκαν» όλα τα έντυπα
από περιοδικό αυτοκινήτου στην Αττική
Ο λόγος και η χρέωση


του Γιώργου Κ. Ανδρή

Την «απόσυρση» όλων των εντύπων από τα περίπτερα και τα σημεία διανομής όλης της Αττικής πραγματοποίησε πρόσφατα μεγάλος εκδοτικός οργανισμός έναντι υψηλής αμοιβής λόγω… λάθους σε συγκριτικό αυτοκινήτων!

Ειδικότερα όπως αποκάλυψαν στο movenews.gr στελέχη τόσο από το πρακτορείο διανομής όσο και ιδιοκτήτες καταστημάτων διανομής Τύπου πρόσφατα μεγάλο περιοδικό αυτοκινήτου αναγκάστηκε να «αποσύρει» από την κυκλοφορία το έντυπό της καθώς υπάρξε έντονη διαμάχη με μεγάλο διαφημιζόμενο πελάτη.

Η αρχή έγινε όταν μεγάλη εισαγωγική εταιρεία αγόρασε έναντι αμοιβής το εξώφυλλο περιοδικού αυτοκινήτου με επιπλέον καταχωρήσεις και στο εσωτερικό.

Ωστόσο τόσο ο διευθυντής του περιοδικού όσο και ο αρχισυντάκτης από λάθος ή εσκεμμένα πραγματοποίησαν συγκριτικό τεστ με μοντέλο της διαφημιζόμενης εταιρείας με άλλο μοντέλο ανταγωνιστικής αυτοκινητοβιομηχανίας και έβγαζαν μεγάλο κερδισμένο το άλλο μοντέλο και όχι εκείνο της εταιρείας που είχε αγοράσει έναντι υψηλής αμοιβής το εξώφυλλο!

Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν να κυκλοφορήσει το περιοδικό για μόλις 2 ημέρες στα περίπτερα και στα σημεία διανομής και μετά από απαίτηση της εισαγωγικής εταιρείας που είχε «αγοράσει» το εξώφυλλο το περιοδικό «αποσύρθηκε» από τα όλα τα σημεία πώλησης της Αττικής!

Γράφουμε μόνο της Αττικής καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του movenews.gr το κόστος «απόσυρσης» του περιοδικού μόνο στην πρωτεύουσα κόστισε επιπλέον 30.000 ευρώ στην εισαγωγική εταιρεία και αν κάτι τέτοιο πραγματοποιούνταν και στην επαρχία το κόστος ήταν υπέρογκο.

Άλλωστε οι «υψηλές», περίπου 1.500-2.000, πωλήσεις του περιοδικού καταγράφονται στην Αττική και εκείνες της επαρχίας είναι ελάχιστες…

Το θέμα ωστόσο με την «απόσυρση» του περιοδικού από τα κέντρα διάθεσής του δεν κατάφερε να επιλύσει ο διευθυντής του περιοδικού με αποτέλεσμα να υπάρξει παρέμβαση του εκδότη με το ανάλογο τίμημα βέβαια για την εισαγωγική εταιρεία.

Απορίες…

Η «απόσυρση» του περιοδικού από τα περίπτερα και τα κέντρα διάθεσης σίγουρα ευνόησε την εισαγωγική εταιρεία αλλά στο περιοδικό υπήρχαν και άλλοι διαφημιζόμενοι οι οποίοι έχουν «μεσάνυχτα» σχετικά την «απόσυρση» του περιοδικού από τα σημεία διανομής με αποτέλεσμα να μην δει κανένας τις διαφημίσεις τους!

Αλλά όταν οι πωλήσεις κυμαίνονται εξαιρετικά χαμηλά μάλλον κανείς δεν ενδιαφέρεται αν θα δουν τις διαφημίσεις τους. Στον… αυτόματο πιλότο είναι όλα!
---
---
*

Νέα στάση εργασίας στον Ρ/Σ «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ»

*
Ανασυγκρότηση
***
*

 Συνέλευση εργαζομένων στην ΕΣΗΕΑ

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ


Ανακοίνωση

Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ, της ΕΠΗΕΑ και της ΕΤΕΡ αποφάσισαν την κήρυξη νέας 4ωρης στάσης εργασίας σήμερα Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018 από τις 15.00 έως τις 19.00 για όλους τους δημοσιογράφους, τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους τεχνικούς ραδιοφώνου, που εργάζονται στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ» και στην ιστοσελίδα «stokokkino.gr».

Η στάση εργασίας πραγματοποιείται έπειτα από τις παράνομες, καταχρηστικές και κατάφωρα αντεργατικές απολύσεις τριών συναδέλφων, οι οποίοι δεν συναίνεσαν στη μείωση των αποδοχών τους, ενώ ήδη τους οφείλονται δεδουλευμένες αποδοχές πλέον των δύο μηνών.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων ζητούν την ανάκληση όλων των απολύσεων, την ομαλοποίηση των εργασιακών σχέσεων στο σταθμό και την καταβολή όλων των οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών στους συναδέλφους.

Σήμερα, Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018 στις 16.00, οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν συνέλευση, στα γραφεία της Ενώσεως, Ακαδημίας 20, 3ος όροφος, προκειμένου να καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους.

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
---
*

ΜΜΕ - διάφορα, αλλά όχι αδιάφορα...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Στο 1 ευρώ ο ημερήσιος “Ριζοσπάστης”

Μειώνει την τιμή του ο “Ριζοσπάστης”. Από την πρώτη Φεβρουαρίου η ημερήσια έκδοση του φύλλου θα πωλείται προς 1 ευρώ, ενώ προηγήθηκε η συγχώνευση της σαββατιάτικης με την κυριακάτικη έκδοση. Πλέον το ΚΚΕ, μετά και την πώληση του ραδιοφωνικού και του τηλεοπτικού σταθμού του 902 έχει ως φωνή έκφρασης το “Ριζοσπάστη” και το site, www.902.gr .
---
Ραδιοφωνικό σταθμό
για το εθνικό οδικό δίκτυο από την ΕΡΑ

Σχέδιο για τη δημιουργία ραδιοφωνικού σταθμού εθνικών οδών επεξεργάζεται η ΕΡΤ, που θα μεταδίδει πληροφορίες για την κίνηση στο εθνικό οδικό δίκτυο. Είναι μια από τις νέες ραδιοφωνικές υπηρεσίες που σχεδιάζονται στο Ραδιομέγαρο εν όψει της μετάβασης στην ψηφιακή ραδιοφωνική εποχή.
---
Η σύμβαση Focus-Παντείου
για τον έλεγχο της ραδιοφωνικής μέτρησης

Σύμβαση με το Πάντειο Πανεπιστήμιο υπέγραψε η ΕΙΙΡΑ. Αντικείμενό της, ο έλεγχος της ποιότητας της μέτρησης ραδιοφωνικής ακροαματικότητας που διενεργεί στην Αττική. Η σύμβαση υπεγράφη στις 2 Οκτωβρίου 2017 και έχει ισχύ από 11/9/2017 έως 10/9/2018, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα έτος μονομερώς από την ΕΙΙΡΑ.

Τον ρόλο του ελεγκτή συμβούλου της ΕΙΙΡΑ θα έχει ο καθηγητής Γιώργος Πετράκος. Η αμοιβή ορίστηκε στα 9.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά ημερολογιακό τρίμηνο, με επιπλέον αμοιβή 1.500 ευρώ αν η έρευνα αξιολόγησης επεκταθεί και στους κατόχους κινητών τηλεφώνων. Η σύμβαση προβλέπει και τη σύνταξη των προδιαγραφών σε περίπτωση νέας προκήρυξης για τη μέτρηση της ραδιοφωνικής ακροαματικότητας.
---
Έρχεται σύγκρουση
Cosmote TV-Nova για την Premier League

Η επόμενη μεγάλη αναμέτρηση Cosmote – Nova είναι για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του αγγλικού πρωταθλήματος εντός του επόμενου διμήνου. Στην αναμέτρηση για τους αγώνες του ισπανικού πρωταθλήματος της τριετίας 2018-2021 νικήτρια βγήκε διαφημιστική εταιρεία, η οποία στη συνέχεια θα πουλήσει τα δικαιώματα στην Cosmote TV. Χρειάστηκαν δύο γύροι προσφορών για να υπάρξει αποτέλεσμα υπέρ της διαφημιστικής εταιρείας. Θα ακολουθήσει τον Φεβρουάριο η διεκδίκηση του ιταλικού πρωταθλήματος από τους δύο φορείς συνδρομητικής τηλεόρασης και στη συνέχεια η μεγάλη μάχη για το αγγλικό. Ήδη η Cosmote TV ανανέωσε για τρία χρόνια τη σύμβαση με την TEAM, αποκτώντας την αποκλειστική μετάδοση των αγώνων του Champions League και του Europa League.
---
Πόρισμα – φωτιά: Οικονομικά
"φάλτσα" 40,9 εκατ. ευρώ στην ΑΕΠΙ

Απίστευτα “φάλτσα” και παραφωνίες προκύπτουν από τον διαχειριστικό έλεγχο για τα πεπραγμένα εντός της ΑΕΠΙ, που “πέτυχε” τα αρνητικά κεφάλαια ύψους 19,9 εκ. ευρώ της τριετίας 2011-2014 να τα….διπλασιάσει, με τους ελεγκτές της Ernst & Young στο νέο τους πόρισμα για τη διετία 2015-2016 να εκτιμούν πως η “χασούρα” αγγίζει τα 40,9 εκ. ευρώ. Μια αύξηση κεφαλαίου που δεν έγινε ποτέ, κερδοφόρες συνδεδεμένες εταιρείες των μελών του Δ.Σ την ώρα που ΑΕΠΙ “βυθιζόταν”, μισθοί των ιδίων που ακούμπησαν τα 3 εκ. ευρώ, οφειλές σε ξένους φορείς και αδιανέμητα δικαιώματα ύψους 45,8 εκ. ευρώ περιγράφονται γλαφυρά στο πόρισμα “φωτιά”, που αποκαλύπτει σήμερα το “Έθνος της Κυριακής”.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ στο http://news247.gr/

---
Αποχώρησε από
τον "Φιλελεύθερο" ο Χειμωνάς

«Οποιος πάει κόντρα στα συλλαλητήρια τον τρώει η μαρμάγκα» σχολίασε

Τα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό και η στάση της ΝΔ ήταν η αιτία να διαφωνήσει ο Θανάσης Χειμωνάς με το liberal του Μαυρίδη και να διακόψει τη συνεργασία του.

Από εχθές τη θέση του στο liberal κάλυψε ο Δημήτρης Καμπουράκης.
---
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Η Ελλάδα παγκόσμια πρωταθλήτρια στη μεροληψία των ΜΜΕ

*
Ανασυγκρότηση
***
*


Eνδεικτική της κοινωνικής αναταραχής και της χαμένης τιμής των ΜΜΕ και της δημοσιογραφίας είναι η παγκόσμια έρευνα του αμερικανικού Ινστιτούτου PEW για τη σχέση του κοινού με την αμεροληψία των ειδήσεων. Ειδικά στην Ελλάδα η αξιοπιστία είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 38 χώρες της έρευνας.

Μόλις 18% των Ελλήνων είναι ικανοποιημένο από την παρουσίαση των πολιτικών θεμάτων στα ΜΜΕ όταν ο μέσος όρος της έρευνας είναι στο 52% ενώ το 88% των πολιτών αμφισβητούν την πολυφωνία στα ΜΜΕ. Όχι άδικα καθώς στα χρόνια των μνημονίων ΜΜΕ και δημοσιογράφοι ταυτίστηκαν με διάφορα συμφέροντα και εμφανίστηκαν υπέρμαχοι των πολιτικών που συγκρούστηκαν με τα λαϊκά συμφέροντα.

Το πλέον ανησυχητικό εύρημα είναι ότι οι Έλληνες δεν αμφισβητούν μόνο τις προθέσεις των Μέσων Ενημέρωσης αλλά ακόμη και την ικανότητά τους να ενημερώσουν με αμεροληψία το κοινό σε τέσσερις βασικές κατηγορίες του ρεπορτάζ (πολιτική, κυβερνητικά νέα, ειδήσεις, σημαντικά γεγονότα). Αν και τα ευρήματα δείχνουν συνάρτηση της οικονομικής κατάστασης με τη δυσπιστία για την ενημέρωση, η έρευνα αποτυπώνει και την ρήξη που προκάλεσε στην εμπιστοσύνη του κοινού η διαπλοκή και η σχεδόν καθολική αναδιάταξη στο τοπίο των ΜΜΕ.

Βυθισμένος στην ανυποληψία ο Τύπος καταγράφει κυκλοφοριακή κατάρρευση ρεκόρ, τέτοια που σύντομα η συντριπτική πλειοψηφία κάποιων τίτλων δεν θα έχει πρακτική υπόσταση. Καθώς το κοινό εθίστηκε στο φανατισμό των κοινωνικών δικτύων, τα ΜΜΕ δεν κινήθηκαν αντίθετα αλλά υποτάχθηκαν στο νοσηρό διχασμό που επικρατεί στην κοινωνία.
---
tvxs.gr
---
*

Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018

Τα ραδιόφωνα που ακούνε οι γυναίκες

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Περισσότερο μουσική, λιγότερο ενημέρωση και απειροελάχιστα αθλητικά προτιμούν οι γυναίκες στα ραδιόφωνα. 

Αναμενόμενο. Και οι διαφορές με τους άντρες (που θα δούμε αύριο) είναι πολύ μεγάλες. Τα ποσοστά είναι από τις ακροαματικότητες του περασμένου μήνα - από 4/12/2017 μέχρι 12/01/2018.

1Μελωδία 99.212,7%
2Easy 97.211,9%
3Ρυθμός 94.911%
4DeeJay 95.29,4%
5Δίεση 101.39,4%
6Real 97.88,6%
7Sfera 102.28,4%
8Λάμψη 92.38,4%
9Hit 88.98,4%
10Δρόμος 89.88,2%
11Red 96.37,7%
12Kiss 92.97,6%
13Σκάι 100.37,5%
14Rock FM 96.96,9%
15Pepper 96.66,6%
16Love 97.56,1%
17Μέντα 885,7%
18Ελληνικός 93.25,6%
19Mad 106.25,6%
20Εν Λευκώ 87.75%
21Music 89.24,5%
22Μουσικός 98.64,2%
23Galaxy 923,8%
24Παραπολιτικά 90.13,8%
25Best 92.62,7%
26Σπορ FM 94.61,8%
27Στο Κόκκινο 105.51,5%
28Alpha 98.91,5%
29Ραδιόφωνο 24/7 88.60,9%
30Sport24 103.30,7%
---
e-tetRadio
---
*

Για το "Πρώτο Θέμα" ο Μιχελάκης δεν καταδικάστηκε ποτέ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*


Εν ριπή οφθαλμού ανέβηκε και κατέβηκε η είδηση της καταδίκης του Γιάννη Μιχελάκη στο Πρώτο Θέμα, για το οποίο, προφανώς, το στέλεχος και πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν καταδικάστηκε ποτέ για χρηματισμό ή, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, για «παθητική δωροδοκία»...

Έτσι είναι…

«Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα» σε έντυπη έκδοση με μεγαλοστομίες και χωρίς περιεχόμενο.

Παρά το ότι η Βουλή δεν ήθελε άρση της ασυλίας του, αν και ήταν σαφής η δικογραφία, παρά το ότι το Hot Doc αποκάλυψε και κάλυψε αναλυτικότατα το θέμα, παρά το ότι τελικά ο Γιάννης Μιχελάκης καταδικάστηκε, για το Πρώτο Θέμα είναι απλώς Παρασκευή 26/1/2018.

Αλλά για να μη γινόμαστε... κακοί, η αλήθεια είναι πως το ανέβασαν για... λίγο στο site τους, για να το... πάρει το ποτάμι άρον άρον στη συνέχεια, όπως θα γινόταν από κάθε «καλό στρατευμένο» στον αγώνα της συντήρησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το θέμα όμως είναι ότι ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο αφήνει και τα ίχνη του, πράγμα που εύλογα μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για λάθος, αλλά για συνειδητή απόκρυψη.

Αν γκουγκλάρει κάποιος τις λέξεις Πρώτο Θέμα και Γιάννης Μιχελάκης, με φίλτρο τις τελευταίες 24 ώρες, θα βρει μεν έναν τίτλο, αλλά δε θα βρει το περιεχόμενο...
Διότι εάν κάποιος πατήσει επάνω στα παραπάνω λινκ, θα οδηγηθεί σε μια... κενή σελίδα:

Η διεύθυνση (URL)


Δεν ανευρέθη:


Πέσατε από τα σύννεφα, ε;
---
---
*