Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2011

... "Ελευθεροτυπία" - επιτηρείται από παντού ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*
Η θέση και η πρόθεση της "Ε"
*
Επιστολή προς το Χρηματιστήριο Αθηνών έστειλε η διοίκηση της εταιρίας που εκδίδει την εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ αναφορικώς με την υπαγωγή της μετοχής σε επιτήρηση, και στην οποία εξηγεί τις κινήσεις που έχει κάνει η εταιρία για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

"Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α., σας γνωρίζουμε ότι οι λόγοι υπαγωγής της εταιρείας στην κατηγορία επιτήρησης από 8 Απριλίου 2011, έγκεινται στο γεγονός ότι με στοιχεία 31.12.2010 οι ζημίες μετά φόρων υπερβαίνουν το 30% της καθαρής θέσης της.

Για την αντιμετώπιση του ανωτέρου θέματος και επειδή η κρίση στον κλάδο μας συνεχίζεται, ήδη η Εταιρεία προέβη σε μείωση προσωπικού, με συνέπεια τη μείωση του αντίστοιχου κόστους, όπως επίσης μείωσε τα υπόλοιπα λειτουργικά της έξοδα. Η προσπάθεια της Διοίκησης προς αυτή την κατεύθυνση μείωσης ή συγκράτησης των λειτουργικών εξόδων συνεχίζεται και στη χρήση 2011. Παράλληλα, έχει εκπονηθεί σχέδιο αναδιοργάνωσης των λειτουργιών και υπηρεσιών της (Business Plan).

Επιπλέον η Εταιρεία ευρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με πιστώτριες τράπεζες του εσωτερικού, προκειμένου να εξασφαλίσει χρηματοδότηση που θα της επιτρέψει να προχωρήσει στο πρόγραμμα αναδιοργάνωσης που προβλέπεται από το επιχειρηματικό της σχέδιο. Τέλος, σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία θα ανακοινώσει βάσει του κανονισμού του Χ.Α., έγκαιρα, όλες τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί, όταν αυτές καταστούν οριστικές αποφάσεις των Διοικητικών της Οργάνων.

Αθήνα 01/09/2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο"
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου