Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011

... Αίτηση για υπαγωγή στο Αρθρο 99 της "Ελευθεροτυπίας" ...


*
Κατάληψη ΕΣΗΕΑ
***
*
Αίτηση κατέθεσε η εργοδοσία της "Ελευθεροτυπίας"
για υπαγωγή της επιχείρησης στο άρθρο 99
του Πτωχευτικού Κώδικα.
Οι εργαζόμενοι συγκεντρώνονται στη Μίνωος για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.


Συνοπτικά, το άρθρο 99 είναι στην ουσία ένα χρονικό περιθώριο για εταιρείες που βρίσκονται ένα βήμα πριν την πτώχευση, προκειμένου -υποτίθεται- να αποπληρώσουν τις οφειλές τους προς τους πιστωτές. Σημαντική σημείωση: κατά το διάστημα που μια εταιρεία έχει υπαχθεί στο άρθρο 99 δεν μπορούν να γίνουν κατασχέσεις περιουσιακών της στοιχείων, αλλά ούτε και να στραφεί κάποιος ατομικά κατά της εταιρείας. Κάλλιστα όμως μπορούν να γίνουν από την πλευρά της εταιρείας εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων ή ακόμη και μεταβιβάσεις σε "δικά της" πρόσωπα και να επέλθει έτσι σε λίγο καιρό η πτώχευση εντελώς ανώδυνα για τον επιχειρηματία, έχοντας καταχραστεί αρκετές χιλιάδες ευρώ από τους εργαζόμενους, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η πλειοψηφία των "πιστωτών".

Στην ίδια διαδικασία βρίσκεται το "ΑΛΤΕΡ", ενώ θυμίζουμε και το παράδειγμα της "Απογευματινής".
---
*
Τυπολογίες
***
*
"Δεν αποκλείεται στο μέλλον
η αίτηση για το άρθρο 99"
*
Επιστολή Χ.Κ.Τεγόπουλος στο ΧΑΑ

Σε απάντηση της με σημερινή ημερομηνία επιστολής σας με αριθμό πρωτοκόλλου 30504, σας γνωρίζουμε ότι η Εταιρεία μας ενεργούσα με κάθε δυνατή εμπιστευτικότητα ως οφείλει με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, διαπραγματεύεται με τις Τράπεζες την συνέχιση της χρηματοδοτήσεώς της, προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή της δραστηριότητάς της.

Σχετικά έχουμε εκπονήσει σχέδια προσαρμογής της λειτουργίας της Εταιρείας μας υπό τις παρούσες συνθήκες.

Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι υποχρεωμένη να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την διατήρησή της σε λειτουργία, μη αποκλειομένης και της υποβολής, εις το μέλλον, αιτήσεως για την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 99 ΠτΚ.

Με εκτίμηση,

Για την Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

Μαριάνθη Τεγοπούλου

Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου