Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013

... η ΠΟΣΠΕΡΤ και το σενάριο "εισβολής" ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*


Εξώδικο ΠΟΣΠΕΡΤ
ακυρώνει το σενάριο “εισβολής”
στο ραδιομέγαρο
.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της Δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας –Τηλεόρασης» (ΠΟΣΠΕΡΤ), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Μεσογείων, αριθ. 432, όπως εκπροσωπείται νομίμως

ΠΡΟΣ

1. Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΡΤ Α.Ε.), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής (Λεωφ. Μεσογείων, αριθ. 432), όπως νομίμως εκπροσωπείται.


2. Το Ελληνικό Δημόσιο όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών και τoν Υφυπουργό Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, που εκ της θέσης τους εδρεύουν στην Αθήνα.

Όπως γνωρίζετε η ΠΟΣΠΕΡΤ και οι ακύρως απολυμένοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ Α.Ε. από την πρώτη στιγμή της παράνομης κατάργησής της ΕΡΤ Α.Ε. και της παράνομης παύσης λειτουργίας της ελληνικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, δυνάμει της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.06.2013 ΚΥΑ, αφενός έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη αμφισβητώντας το κύρος της εν λόγω υπουργικής απόφασης και ζητώντας της ακύρωσή της και αφετέρου έχουν προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς διαφύλαξη της δημόσιας περιουσίας που αποτελεί τα κτήρια, τον εξοπλισμό, τα αρχεία και τα λοιπά πράγματα της ΕΡΤ Α.Ε.


Δυστυχώς, ωστόσο, επιμένουν ορισμένοι φορείς της Διοίκησης να ισχυρίζονται, κυρίως προς επηρεασμό της κοινής γνώμης, ότι δήθεν υφίσταται παράνομη κατάληψη του Ραδιομεγάρου της ΕΡΤ Α.Ε. στην Αγία Παρασκευή από τους εργαζομένους της και ότι τάχα αδυνατεί η Διοίκηση να έχει πρόσβαση στα εταιρικά αρχεία της ΕΡΤ Α.Ε. εξαιτίας των εργαζομένων της.

Αυτοί οι ισχυρισμοί όχι μόνο είναι ασύμβατοι προς τις δικαστικές κρίσεις που έχουν ήδη εκδοθεί επί της υπόθεσης αλλά και αντιστρατεύονται ευθέως τους ίδιους τους ισχυρισμούς του ορισθέντος Ειδικού Διαχειριστή της ΕΡΤ Α.Ε. προς τους εργαζομένους της να συνεχίσουν να διαφυλάσσουν την περιουσία της.

Ασφαλώς, κανένα εμπόδιο δεν υπάρχει από τους εργαζομένους στην πρόσβαση κάθε νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου στα εταιρικά αρχεία ζήτημα το οποίο προφανώς αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης, η οποία δεν δύναται να μετακυλιθεί στους εργαζομένους με αβάσιμους και αντιφατικούς ισχυρισμούς όπως οι προαναφερθέντες.

Στο πλαίσιο αυτό σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι η Διοίκηση παρά τις επανειλημμένες ψευδείς κατηγορίες εις βάρος της ΠΟΣΠΕΡΤ και των εργαζομένων της ΕΡΤ Α.Ε., δεν έχει ζητήσει την παράδοση οποιουδήποτε πράγματος ούτε έχει καν επιδιώξει την πρόσβαση στα εταιρικά αρχεία της ΕΡΤ Α.Ε.

Για τους λόγους αυτούς και με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για την περιγραφείσα συμπεριφορά εις βάρος των εργαζομένων της ΕΡΤ Α.Ε.,

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι συνεχίζουμε την διαφύλαξη της περιουσίας της ΕΡΤ Α.Ε. και τον αγώνα μας για την ακύρωση της παράνομης υπουργικής απόφασης για την κατάργησή της, συνεχίζοντας να προσφέρουμε αδιαλείπτως την εργασία μας στην ελληνική δημόσια ραδιοτηλεόραση, και

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να συμμορφωθείτε προς την υπ’ αριθ. 236/2013 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ και να προβείτε αμέσως σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς συνέχιση λειτουργίας της ελληνικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, που αποτελείται από το σύνολο των μέσων παραγωγής και του προσωπικού της ΕΡΤ Α.Ε. Προς το σκοπό αυτό δε, σας καλούμε να λάβετε, μεταξύ άλλων, όλες εκείνες τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα εταιρικά αρχεία της ΕΡΤ Α.Ε., ειδοποιώντας μας σχετικά προκειμένου να είμαστε σε θέση να σας συνδράμουμε, προς διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, της διασφάλισης της αδιάλειπτης λειτουργίας της ελληνικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και της προστασίας του συνόλου των εργαζομένων της ΕΡΤ Α.Ε, και προς διαφύλαξη της περιουσίας της.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα σε αυτούς προς τους οποίους απευθύνεται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη αυτή στην οικεία έκθεση επίδοσης.

Αθήνα, 16.07.2013

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
---
πηγή: Τυπολογίες
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου