Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013

... ΔΤ - ανακοινώθηκαν οι πρώτοι διμηνίτες ...

*
Τυπολογίες
***
*

Οι 439 προσλήψεις 2μηνης διάρκειας
για τη Δ.Τ με υπογραφή Γκίκα Μάναλη

Η ανακοίνωση της περίφημης λίστας των προσλήψεων για τη Δ.Τ δημοσιεύθηκε χθες με την υπογραφή του Ειδικού διαχειριστή Γκίκα Μάναλη.

Έχει ένα ενδιαφέρον το πως αιτιολογεί ο διαχειριστής το καταγγελλόμενο “μαγείρεμα” στην τελική λίστα των προσλήψεων σε σχέση με την πρώτη λίστα των επιτυχόντων της προκήρυξης. Επειδή, λέει προέκυψαν ανάγκες. Με απλά λόγια επειδή δεν υπήρχε κανένα απολύτως σχέδιο και καμία διαφάνεια.

Λέει η απόφαση: “Το γεγονός ότι η Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με Α.Π. 01/2013 καταρτίσθηκε και δημοσιεύθηκε την 22 Ιουλίου 2013, ενώ ουδείς υπάλληλος απασχολείτο στο μεταβατικό φορέα. Σήμερα όμως, η Ειδική Διαχείριση έχει τεθεί σε μερική λειτουργία και έχουν καταστεί εμφανέστερες οι ανάγκες σε προσωπικό, που αφενός απασχολείται στη διαχείριση του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. και αφετέρου παράγει και μεταδίδει τηλεοπτικό πρόγραμμα, καθημερινά εμπλουτιζόμενο με νέες εκπομπές. Άλλωστε, μέχρι και σήμερα ο χώρος απασχόλησης των υπαλλήλων περιορίζεται στα κτήρια της Κατεχάκη και της Μουρούζη.

Τα ανωτέρω γεγονότα έχουν οδηγήσει σε επαναπροσδιορισμό των αναγκών σε προσωπικό. Κατόπιν αυτών, σε κάποιες από τις προκηρυχθείσες ειδικότητες κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη μεγαλύτερου αριθμού προσωπικού, ενώ σε κάποιες άλλες μικρότερου, συγκριτικά προς τον αρχικώς προκηρυχθέντα, χωρίς να παραβιάζεται η σειρά κατάταξης, χωρίς να μεταβάλλονται οι ειδικότητες ούτε ο συνολικός αριθμός των προκηρυχθεισών θέσεων προσωπικού (589) της Προκήρυξης με Α.Π. 01/2013,

6. Το γεγονός ότι η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας στην προαναφερόμενη Προκήρυξη με Α.Π. 01/2013 διατηρείται και ισχύει για την πλήρωση θέσεων της Προκήρυξης με Α.Π. 02/2013. Συνεπώς, οι αιτήσεις υποψηφίων που κατετάγησαν σε θέσεις επιλαχόντων ή/και απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης τυπικών προσόντων
διορισμού ή/και ήταν άκυρες και δεν προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της με Α.Π. 01/2013 προκήρυξης, θα ληφθούν υπόψη και θα καταταγούν στο πλαίσιο της Προκήρυξης με Α.Π. 02/2013.

Για τα ονόματα και τις ειδικότητες των 439 από τους 577 που ανακοινώθηκαν αρχικά με την 1η προκήρυξη, δείτε εδώ
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου