Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016

... ΕΣΡ - ώδινεν 7μελές και έτεκεν 9μελές ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Αυξάνονται τα μέλη του ΕΣΡ σε εννιά!


Με τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός επικρατείας Νίκος Παπάς, σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης αυξάνεται ο αριθμός των μελών της Αρχής από επτά (7) σε εννέα (9).

Επί του κρατικού προϋπολογισμού προκαλείται δαπάνη 43.000 ευρώ.


Όπως αναφέρεται στην τροπολογία “το συμβούλιο συνεδριάζει νομίμως, εφόσον συμμετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία”.
---
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου