Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016

... οι εργαζόμενοι ΕΔΟΕΑΠ - μέλη ΕΠΗΕΑ κατά της διοίκησης !..

*
Ανασυγκρότηση
***
*
Απόφαση Γενικής Συνέλευσης
Εργαζόμενων - Μελών ΕΠΗΕΑ
στον ΕΔΟΕΑΠ

Προς
Πρόεδρο και Μέλη
Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΟΕΑΠ


Κοινοποίηση
Διοικητικό Συμβούλιο ΕΠΗΕΑ
Εργαζόμενοι ΕΔΟΕΑΠ


Αξιότιμε Πρόεδρε
και αξιότιμα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

Το Σώμα κατά τη Γενική Συνέλευση των εργαζομένων μελών της ΕΠΗΕΑ στον ΕΔΟΕΑΠ την Παρασκευή 15/1/2016, αφού έλαβε υπόψη, κείμενα Ατομικών Ιδιωτικών Συμφωνητικών που έχουν διανεμηθεί στις 14 και 15/1/2016 με σκοπό την άμεση υπογραφή τους από τους εργαζόμενους στον Οργανισμό, τη διαδικασία που ακολουθήθηκε (χωρίς προτέρα ενημέρωση του Σώματος, των εκπροσώπων του, και της ΕΠΗΕΑ και χωρίς συμφωνία επί του κειμένου ή επί της διαδικασίας) καθώς και τη σαφή τοποθέτηση των μελών της Διοίκησης της ΕΠΗΕΑ που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση αλλά και του Προεδρείου της, για κείμενο μη αποδεκτό, σας ενημερώνει ότι:

1. Κανένας υπάλληλος του Οργανισμού δεν θα υπογράψει το Ατομικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό

2. Η Διοίκηση του Οργανισμού θα πρέπει να λάβει υπόψη της την ψυχολογική πίεση που ασκήθηκε στους εργαζόμενους που υπέγραψαν, χωρίς να γνωρίζουν λεπτομέρειες του τι υπέγραφαν και να αποσύρει τα ατομικά ιδιωτικά συμφωνητικά στο σύνολο τους.

3. Η μισθοδοσία να συνεχίσει να καταβάλλεται σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις εργασίας.

4. Να υπάρξουν άμεσα διορθωτικές κινήσεις που να εξορθολογίζουν τις προκαταβολές του Ιανουαρίου 2016. Το ποσοστό προκαταβολής του μισθού των εργαζομένων θα πρέπει να είναι ίδιο για όλους τους Εργαζόμενους σύμφωνα με όσα ισχύουν μέχρι σήμερα.


Συνέλευση των Εργαζομένων Μελών ΕΠΗΕΑ στον ΕΔΟΕΑΠ
Χρήστος Βαράκης
Εκπρόσωπος Εργαζομένων Μελών ΕΠΗΕΑ στον ΕΔΟΕΑΠ
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου