Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016

... είναι η ΕΡΤ και συμφέρει !..

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Χρυσοφόρα η ΕΡΤ για το Δημόσιο!


Η λειτουργία της κρατικής ραδιοτηλεόρασης συμφέρει τελικά στα δημόσια έσοδα. Και αυτό αποδεικνύεται από τα έγγραφα του υπουργείου Οικονομικών.

Η έγκριση των προϋπολογισμών των ΔΕΚΟ- ΜΜΕ για το 2015 δόθηκε από το αρμόδιο υπουργείο στο τέλος του 2015. Και όπως αποτυπώνεται στα οικονομικά στοιχεία, από την ΕΡΤ, πρώην ΝΕΡΙΤ, το Ελληνικό Δημόσιο παρακράτησε συνολικά 75 εκατ. ευρώ, περισσότερο από το 40% του ετήσιου προϋπολογισμού της.

Τα συνολικά έσοδα της κρατικής εταιρείας ΝΕΡΙΤ, που μετονομάστηκε μετά τον Ιούνιο σε ΕΡΤ, ανέρχονταν σε 182.850.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 177 εκατ. ήταν από το ανταποδοτικό τέλος. Από αυτά κατεγράφησαν ως έξοδα τα 107.850.000 ευρώ και τα 75 εκατ. χαρακτηρίζονται «ισοζύγιο».

Στα έξοδα της ΕΡΤ για το 2015 καταγράφονται οι αμοιβές προσωπικού, ύψους 38.500.000 ευρώ, αμοιβές και έξοδα τρίτων, δηλαδή συνεργατών, ύψους 22.500.000 ευρώ, και παροχές τρίτων, ύψους 12.000.000 ευρώ. Η ΕΡΤ εμφανίζεται να έχει απαιτήσεις από τρίτους ύψους 111.523.968 ευρώ και να χρωστάει σε διάφορες υπηρεσίες, κυρίως του Δημοσίου, 24.700.145 ευρώ.

Το προσωπικό της ΕΡΤ στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 ανερχόταν σε 2.281 άτομα, από τα οποία τα 2.265 ήταν με σύμβαση αορίστου χρόνου, 7 με σύμβαση ορισμένου χρόνου και 9 με έμμισθη εντολή. Με τροπολογία σε ΠΝΠ η διοίκηση της ΕΡΤ απέκτησε το δικαίωμα να δημοσιεύσει τον ισολογισμό της χρήσης 2014 (όταν εξέπεμπε η ΝΕΡΙΤ) έως τις 30 Μαρτίου 2016.
---
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου