Κυριακή 27 Απριλίου 2014

... "Ελευθεροτυπία", μικρό - πικρό οδοιπορικό 2011-2014 ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Με ευθύνη των σημερινών εκδοτών της

Όταν το όνομα "Ελευθεροτυπία"
κατάντησε συνώνυμο της αναλγησίας

email απλήρωτων Χ.Κ.Τεγόπουλος

Η "Ελευθεροτυπία", ξαφνικά, τον προπερασμένο Ιούλιο 2011 ξεκίνησε με τη μη καταβολή της εξόφλησης του Ιουλίου του 2011. Και έκτοτε... στάση πληρωμών σε περίπου 850 εργαζομένους της μέχρι σήμερα.

Η κ. Μαριάνθη Τεγοπούλου διώκεται μετά από μηνύσεις του ΙΚΑ για τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο Ίδρυμα, αδίκημα που αφορά δύο δικογραφίες οι οποίες εκκρεμούν σε βάρος της για χρέη 471.000 ευρώ και 266.000 ευρώ αντίστοιχα, σύνολο 737.000 ευρώ. Οφείλει ακόμα 1,7 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και πάνω από 25 εκατ. ευρώ στους εργαζομένους για δεδουλευμένα και αποζημιώσεις.

Ο αρμόδιος εισαγγελέας διέταξε την σύλληψη τόσο της προέδρου της Χ.Κ. Τεγόπουλος κ. Μαριάνθης Τεγοπούλου όσο και της αντιπροέδρου κ. Ελένης Τεγοπούλου, ωστόσο δυνατή κατέστη η σύλληψη μόνο της δεύτερης γιατί οι Αρχές δεν έχουν εντοπίσει την πρόεδρο. Το δικαστήριο απάλλαξε την αδελφή της κ. Μαριάνθης Τεγοπούλου, κρίνοντας ότι η κατηγορούμενη δεν είχε εκτελεστικό ρόλο στο ΔΣ και ως εκ τούτου δεν μπορεί να φέρει οποιαδήποτε ποινική ευθύνη, για το λόγο αυτό αποφάσισε να διαβιβάσει τη δικογραφία πίσω στην Εισαγγελία της Αθήνας, προκειμένου να κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες σε βάρος της κ. Μαριάνθης Τεγοπούλου.

Η κ. Κ.Α., η τελευταία διευθύντρια της «Ελευθεροτυπίας», η οποία είχε τοποθετηθεί στη θέση αυτή από τη Μάνια Τεγοπούλου, είχε κάνει μια σημαντική αποκάλυψη κατά την αποχώρησή της από την επιχείρηση (3.4.2012). Στα τέλη Φεβρουαρίου 2012 έγινε σύσκεψη διευθυντικών στελεχών στο σπίτι της τότε εκδότριας και «παρουσιάστηκε η πρόταση της Χ.Κ.Τεγόπουλος με αντικείμενο την άμεση επαναλειτουργία της εφημερίδας με ένα μέρος των εργαζομένων και με νέο υπολογισμό μισθοδοσίας τους».

Σύμφωνα με την αφήγησή της, η κ. Κ.Α. εξέφρασε την αντίθεσή της και επέμεινε ότι «η επαναλειτουργία της εφημερίδας προϋποθέτει την προηγούμενη ρύθμιση καταβολής δεδουλευμένων και αποζημιώσεων σε όσους εκ των 850 δεν θα χρησιμοποιηθούν στο νέο σχήμα της εφημερίδας». Η πρότασή της δεν έγινε δεκτή. Στις 4.2.2013 η Χ.Κ.Τεγόπουλος δήλωσε στο Πρωτοδικείο Αθηνών ότι δεν οφείλει να αποζημιώσει τους εργαζομένους που έχει απολύσει, διότι «το επικαλούμενο έγγραφο δεν φέρει υπογραφή», εφόσον δεν φέρει «το πλήρες ονοματεπώνυμο εκείνου που το υπογράφει». Με δυο λόγια, η εταιρεία αποκηρύσσει επίσημο έγγραφο δικό της (με σφραγίδες και υπογραφές) προκειμένου να αποφύγει τις έννομες συνέπειές του.

Η Χ.Κ.Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε,  το αίτημα της οποίας για ένταξη στο περιβόητο άρθρο 99 απορρίφθηκε, εμφανίζεται με συνολικές υποχρεώσεις 69,9 εκατ. ευρώ και βραχυπρόθεσμα χρέη 24,6 εκατ. ευρώ. Με δικαστική απόφαση για συντηρητική κατάσχεση τον σημάτων της Ελευθεροτυπίας,  της κινητής και ακίνητης περιουσίας της.

Με παραγγελία που διαβιβάσθηκε (στις 5 Νοεμβρίου 2012) από τους Οικονομικούς Εισαγγελείς στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ανακαλείται η από 28 Μαρτίου 2012 εντολή που είχε δοθεί για σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Η υπόθεση αφορά τα χρέη της «Ελευθεροτυπίας» στη ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων τα οποία πρέπει να ρυθμίστηκαν. Παράλληλα οι Οικονομικοί Εισαγγελείς διαβίβασαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών τέσσερις… μηνυτήριες αναφορές της ΔΟΥ που είχαν υποβληθεί εναντίον της κ. «Ε».

Υπενθυμίζεται ότι μετά το «λουκέτο» η «Ε» είχε επιχειρήσει ανεπιτυχώς να ενταχθεί στο άρθρο 99.


Τα τέσσερα τελευταία χρόνια πριν κλείσει η εφημερίδα η ίδια η κ. Μαριάνθη Τεγοπούλου, μαζί με τα άλλα μέλη του Δ.Σ., είχε πάρει ως αμοιβή ποσά που ξεπερνούσαν τα 5 εκατ. ευρώ (640.000 ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2011, περί τα 1,5 εκατ. ευρώ για το 2010, 2,2 εκατ. ευρώ το 2009, 1,7 εκατ. ευρώ το 2008)…. Τα ποσά αυτά μοιράζονταν σε ζημιογόνες χρήσεις. Γιατί; Ως αμοιβή, άραγε, για το… αποτελεσματικό μάνατζμεντ;

Δάνειο ( Planatech): Προς την εταιρεία συμφερόντων της κ. Μαριάνθης Tεγοπούλου ( Planatech), χωρίς να έχει δοθεί κάποια εξασφάλιση. Σε μια χρονιά με μεγάλες ζημιές για την ΧΚΤ, το 2010, δόθηκαν εγγυήσεις ύψους 3 εκατ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις της «PLANATECH A.E.» προς τις τράπεζες κατά την 31.12.2010, για τις οποίες είχε εγγυηθεί η «Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», ανέρχονταν στο ποσό των 2.179.090,11 ευρώ. Μάλιστα, στην επισυναπτόμενη στην αίτηση από 21.12.2011 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή Γ.Δ. εκτιμάται ότι οι παραπάνω εγγυήσεις θα καταπέσουν, καθώς η εν λόγω θυγατρική εταιρία βρίσκεται σε αδράνεια, όπως κατέθεσε ο Α.Π.

Δηλαδή, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα οικονομικά συμφέροντα του συντρόφου της Μαριάνθης Τεγοπούλου σε έναν εντελώς διαφορετικό τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας, η αιτούσα εταιρία υπέστη ή αναμένεται να υποστεί οικονομική αιμορραγία άνω των 6.000.000 ευρώ, όταν το ποσό αυτό θα μπορούσε να διατεθεί για την αντιμετώπιση μέρους των οικονομικών της υποχρεώσεων και δη για την καταβολή των οφειλόμενων δεδουλευμένων μισθών (υπενθυμίζεται ότι οι ληξιπρόθεσμες στις 31.12.2011 απαιτήσεις των εργαζομένων ανέρχονταν σε περίπου 4,5 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 3 εκατ. ευρώ θα απαιτούνταν για την καταβολή των αποζημιώσεων των εργαζομένων που είχαν ήδη απολυθεί) ή έστω για τη συμμετοχή της σε κερδοφόρες επενδύσεις, όπως στη συγγενή εταιρία «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Α.Ε.» (…)

Χρυσή Ευκαιρία: Προς την εταιρεία συμφερόντων της κ. Μαριάνθης Τεγοπούλου. Από την υπόθεση της πώλησης του 75% της Χρυσής Ευκαιρίας το 2008 προκύπτει και άλλο ένα στοιχείο που δείχνει ότι τόσο η ίδια, όσο και η αδελφή της «βιάζονταν» να απαλλαγούν από προσωπικά χρέη του πατέρα τους που αφορούσαν δάνεια για την αγορά μετοχών της ΧΚΤ: Από τα λεφτά που εισπράχθηκαν από την πώληση της «Χ.Ε.» (περί τα 72 εκατ. ευρώ) τα 40 εκατ. ευρώ τα πήραν οι ίδιες -μέσω επιστροφής κεφαλαίου προς τους μετόχους- για να αποπληρώσουν το προσωπικό τους χρέος… Τι κι αν αυτό, όπως προκύπτει από εσωτερικό ενημερωτικό σημείωμα της ίδιας της ΧΚΤ, θα μπορούσε να αποπληρωθεί έως τις 31/12 του… 2014!

Τίτλος «Ελευθεροτυπία»: Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι η κ. Μαριάνθη Τεγοπούλου ενώ δεν κινήθηκε νομικά κατά της απεργίας όταν αυτή ξεκίνησε περί τα τέλη Δεκέμβρη του 2011, κινήθηκε με ασφαλιστικά μέτρα κατά της έκδοσης των δύο πρώτων απεργιακών φύλλων τον Φεβρουάριο του 2012: ίσως γιατί είχε «ψυχανεμιστεί» -όπως και πολλοί συντάκτες που είχαν επιλέξει να μην συμμετάσχουν σε αυτό- ότι το φύλλο με τίτλο «Οι Εργαζόμενοι» ήταν προπομπός για τη δημιουργία μίας νέας εφημερίδας… Πράγματι, τα τέσσερα από τα πέντε μέλη της συντακτικής επιτροπής εκείνων των φύλλων έμελλε να εξελιχθούν σε πρωτεργάτες για την ίδρυση της "Εφημερίδας των Συντακτών". Κοινώς, η κ. Μ. Τεγοπούλου ένιωσε τότε ότι απειλείται ένα περιουσιακό στοιχείο της Χ.Κ.Τ, που δεν ήταν άλλο από τον τίτλο «Ελευθεροτυπία» και γι’ αυτό ήθελε να εμποδίσει εκείνα τα απεργιακά φύλλα. Η απεργία αυτή καθαυτή δεν φαίνεται να την είχε ενοχλήσει καθόλου…

Το καλοκαίρι του 2011 η διοίκηση της Χ.Κ.Τ. γνώριζε καλά, μετά και από τη μελέτη της ελεγκτικής και συμβουλευτικής εταιρείας Grant Thorton, ότι η Ελευθεροτυπία «είναι μαγαζί γωνία» αλλά ότι έχει «πολύ κόσμο». Μέχρι και στα γραφεία των οικονομικών συντακτών κυκλοφορούσε μία «ορφανή» κόλλα Α4 με ένα πινακάκι που έδειχνε ότι η Χ.Κ.Τ είχε τα λιγότερα έσοδα ανά εργαζόμενο σε σχέση με τις υπόλοιπες –ανταγωνιστικές- επιχειρήσεις του Τύπου.

Με τις υπέρογκες και αδικαιολόγητες αμοιβές του Δ.Σ. στην «τσέπη» και τα προσωπικά μετοχοδάνεια τακτοποιημένα, όταν κατέστη αδύνατος ο τραπεζικός δανεισμός για την ΧΚΤ, το «χάος» ήταν η καλύτερη λύση για την ιδιοκτήτρια που ήθελε να ξεφορτωθεί κόσμο, χωρίς να χρεωθεί ομαδικές απολύσεις (σ.σ. το αν είχε λεφτά ή όχι να τις κάνει, ας το κρίνει ο καθένας μόνος του).

Στην εκτέλεση του «σχεδίου» ο καλύτερος σύμμαχος για την ιδιοκτήτρια ήταν ο χρόνος, τον οποίο άφησε να κυλά βασανιστικά για τους εργαζόμενους, μέχρι εκείνοι είτε να ζητήσουν τις «απολύσεις» τους για να απεμπλακούν πρακτικά και συναισθηματικά από μία αφόρητη κατάσταση πλήρους αβεβαιότητας, είτε να υπογράψουν καταγγελίες των παλαιών τους συμβάσεων για να πιάσουν δουλειά ξανά στην εφημερίδα, μετά από ένα χρόνο ταλαιπωρίας, με επαχθείς όρους στις νέες συμβάσεις τους, οι επαχθείς συμβάσεις εργασίας αόριστου χρόνου που υπέγραψαν ώστε να έχουν εργασία στην εταιρεία Τρίτη Όψη Α.Ε με σκοπό την επανέκδοση της εφημερίδας Ελευθεροτυπίας.

Αν δεν είχε συμβεί το «ατύχημα» της χαμηλής κυκλοφορίας στην επανέκδοση της «Ε» μέσω της εταιρείας «Τρίτη Όψη Α.Ε», μία εφημερίδα ήδη «απαλλαγμένη» από τα ¾ (μπορεί και παραπάνω) του δυναμικού της θα μπορούσε να διεκδικήσει χρηματοδότηση και φυσικά να διαπραγματευτεί με σοβαρό πλεονέκτημα τις αποζημιώσεις των «ναυαγών» εργαζομένων της… Τώρα, όμως, η ολοκλήρωση του σχεδίου «σκοντάφτει» στις πολύ χαμηλές κυκλοφορίες.

Από όλα τα παραπάνω, λοιπόν, προκύπτει ότι το να έρχονται οι δικηγόροι της Χ.Κ.Τ στα δικαστήρια και να λένε ότι είναι καταχρηστικές οι επισχέσεις των εργαζομένων, είναι τουλάχιστον απαράδεκτο.

Την Ελευθεροτυπία την επανεκδίδει από (10-1-13) η κ. Μαριάνθη Τεγοπούλου με διαχειριστή τον κ. Χάρη Οικονομόπουλο (ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α .Ε), αλλά ούτε λόγος για αποζημιώσεις και δεδουλευμένα. Πως είναι δυνατόν να επανεκδίδετε η Ελευθεροτυπία έχοντας τόσα εκατομμύρια ευρώ οφειλές και οι εργαζόμενοι να μην έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ και παράλληλα να καλεί τον κόσμο να πάρει δωρεάν μετοχές χρέους; Ο κ. Χ. Οικονομόπουλος εμφανίστηκε ξαφνικά από δικηγόρος ως συνεταίρος των δύο μεγαλομετόχων της Χ.Κ. Τεγόπουλος, λαμβάνοντας (με άγνωστο αντίτιμο) το 27% των μετοχών της εταιρείας. Από τότε προβάλλεται ως οιονεί «ισχυρός άνδρας» της επιχείρησης, ο οποίος λύνει και δένει όχι μόνο σε επιχειρηματικά ζητήματα, αλλά και… δημοσιογραφικά.

Οι μεθοδεύσεις του κ. Χάρη Οικονομόπουλου όπως σας προαναφέραμε σχετικά με τις δωρεάν "μετοχές χρέους" δεν σταματούν εκεί και προχωρούν και προς την αλλοδαπή εταιρία NAVPO LTD.

1o) Όταν ένα αφεντικό, κατά δήλωσή του,  χαρίζει μετοχές σε εργαζόμενους, κάτι δεν πάει καλά.

2o) Ο κ. Χάρης Οικονομόπουλος αν ήθελε πραγματικά να βοηθήσει του εργαζομένους θα μπορούσε να μοιράζεται μαζί τους τα έσοδα από κερδοφόρες δραστηριότητές του, όπως λ.χ. από το δικηγορικό του γραφείο.

3o) Όταν το 35% των μετοχών της Τρίτης Όψης που χαρίζονται αφορά «πρώην εργαζόμενους σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους» (βλ. ΕΡΤ, ΑLΤΕR ) δείχνει ότι υπάρχει… ισχυρή στρατηγική «μάρκετινγκ» – «δόλωμα» το λένε ακόμα στην πιάτσα – στο ξεφόρτωμα των μετοχών: όταν δίνεται «ελπίδα» στους νέους μετόχους πως θα έχουν προτεραιότητα σε πιθανές μελλοντικές προσλήψεις, αυτοί μες την απελπισία τους θα σπεύσουν.

4o) Γιατί δεν λέει καθαρά πόσα λεφτά θα βάλει η Navop Ltd στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τρίτης Όψης; Αν για παράδειγμα το 65% μοιραστεί σε πρώην εργαζόμενους και μικρομετόχους, τότε αυτή θα βάλει το 35% των 5 εκατ. ευρώ; Ή θα βάλει 100 χιλιάδες ευρώ, όσα ίσως και οι εργαζόμενοι – μικρομέτοχοι, μπας και κλείσει καμιά τρύπα και μετά αν δεν βρεθούν νέοι επενδυτές να καλύψουν τα υπόλοιπα 4,8 εκατ. ευρώ η Navop Ltd θα το παίξει «μικρομέτοχος» και θα φύγει τρέχοντας;

5o) Σε αυτά τα «σχέδια» θέλει ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση που αναδειχθεί νέο Δ.Σ. και νέος υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο στο μεσοδιάστημα που μεσολαβεί από το «χάρισμα» των μετοχών μέχρι την ΑΜΚ.

Το γεγονός ότι η «Τρίτη Όψη» χρωστάει ήδη μισθούς στους εργαζόμενους που έχουν συνάψει σύμβαση με αυτή, ενισχύει την άποψή μας ότι δεν υφίσταται πλέον «σχέδιο εξυγίανσης» για την Χ.Κ.Τ.

Τώρα, ο κ. Χ. Οικονομόπουλος αναζητεί μέσω “edimorial”… αγγελίας συνεργάτες για να συμμετάσχουν σε «σχέδιο εξυγίανσης», αυτή τη φορά όχι της Χ.Κ.Τ., αλλά της… «Τρίτης Όψης Α.Ε». καταχρηστική καθίσταται πλέον η κυκλοφορία της εφημερίδας μέσω της «Τρίτης Όψης Α.Ε» ειδικά από τη στιγμή που οι χαμηλές κυκλοφορίες έχουν τινάξει στον αέρα το λεγόμενο «σχέδιο εξυγίανσης της Χ.Κ.Τ». Ο σημερινός (συν;) εκδότης της εφημερίδας Χ. Οικονομόπουλος ήταν αυτός που δημόσια έλεγε τον περασμένο Δεκέμβριο πως το «σχέδιο εξυγίανσης» θα ήταν εφικτό αν οι κυκλοφορίες κινούνταν στα 20.000 φύλλα πανελλαδικά τις καθημερινές και στα 50.000 φύλλα τις Κυριακές. Τώρα, με κυκλοφορία στα 5.000 και 12.000 φύλλα αντίστοιχα, τι «σχέδιο εξυγίανσης» έχει να παρουσιάσει;

Ο κ. Χ. Οικονομόπουλος μια εμφανίζεται ως εκδότης, την άλλη ως διαχειριστής της Τρίτης Όψης και την άλλη δικηγόρος της Χ.Κ. Τεγόπουλος. Τελικά τι από όλα είναι;

Το έτος 2006 ιδρύεται στο συμβολαιογραφείο της κυρίας Αδριανής-Δήμητρας Ζαφειροπούλου - Οικονομοπούλου του Μιχαήλ η εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ειδικού Σκοπού 19 Αγοράς Ανάπτυξης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων».

Στο πρώτο Δ.Σ. αυτής μετέχουν οι κ.κ. Μίλτος Καμπουρίδης, επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Λευκωσία, κάτοικος Αθηνών, Πιερ Χαραλαμπίδης, γεννηθείς στην Λεμεσό, κάτοικος Γλυφάδας και Χαρίλαος Οικονομόπουλος του Αθανασίου και της Αδριανής - Δήμητρας, δικηγόρος, γεννηθείς στα Ιεροσόλυμα, κάτοικος Αθηνών. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στα 60.000 ευρώ.

Στο τέλος του 2007 μηδέν ο τζίρος. Το ίδιο και το 2008. Τι δεν πήγε καλά; Ο Μίλτος Καμπουρίδης συνιδρυτής και για μια πενταετία στέλεχος της Soros Real Estate Partners (ναι συνεργάτης του γνωστού σε όλους Τζορτζ Σόρος) μάλλον δεν τα κατάφερε με αυτή την εταιρεία… Διαβάζουμε πάντως ότι άλλες εταιρείες του (με σήμα το δελφίνι) προοδεύουν και δηλώσεις του στο Bloomberg με τις οποίες λίγο πολύ κατηγορεί τους Έλληνες που αντιδρούν στην πώληση δημοσίων εκτάσεων καθώς ο ίδιος θεωρεί ότι «δεν θα αλλάξουν χώρα και να πωληθούν».

Τον Ιούνιο του 2009 αλλάζει το Δ.Σ. και πρόεδρος μπαίνει η Αδριανή-Δήμητρα Ζαφειροπούλου - Οικονομοπούλου, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ο κ. Χάρης Μπότσαρης, δημοσιογράφος, κάτοικος Αθηνών, οδός Μίνωος αρ.10−16 (σ.σ. που είναι αυτό; ΕΙΝΑΙ Η ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ) και μέλος ο κ. Κ. Ευαγγελούδης. Να σημειώσουμε ότι την εταιρεία εκπροσωπεί ο κ. Χ. Μπότσαρης.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία μετονομάζεται σε «Τρίτη Όψη Α.Ε» και τροποποιεί το καταστατικό της: από ακινήτων γίνεται παροχής ενημερωτικών υπηρεσιών και πολιτικής επικοινωνίας.

Τον Δεκέμβριο του 2009 πάλι αλλάζει το Δ.Σ. Πρόεδρος μπαίνει η κ. Λουίζα Στέφα, η οποία δηλώνει τόπο διαμονής σε μία πολυκατοικία στο Π. Φάληρο όπου τυχαίνει να δηλώνει ως έδρα ο Π. Κυριακίδης σε καμιά 20αριά εταιρείες του (σ.σ. κύκλοι της Ελευθεροτυπίας, πάντως, διέρρεαν ότι το γεγονός είναι τυχαίο). Αντιπρόεδρος η δικηγόρος κ. Κ. Χατζηδημητρίου (στην ίδια διεύθυνση με τον κ. Οικονομόπουλο), ο Χ. Μπότσαρης παραμένει διευθύνων σύμβουλος και προστίθεται ως μέλος ο κ. Ε. Μάνδαλος, λογιστής.

Τον ίδιο μήνα, αλλάζει πάλι το Δ.Σ.: Πρόεδρος παραμένει η κα Στέφα, ο κ. Μάνδαλος γίνεται αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος και μέλος η κα Karimzadeh Nedjat. Μαζί τροποποιείται ξανά το καταστατικό και η εταιρεία επανέρχεται ως «εκμετάλλευσης ακινήτων».

Ισολογισμός του 2009; Δεν χρειάζεται να μαντέψετε: τζίρος μηδέν και κάτι έξοδα λειτουργίας 45 χιλ. ευρώ. Ζημιές εις νέον στην τριετία 62 χιλ. ευρώ, όσα το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο…

Για το 2010; Μία από το ίδια: Τζίρος μηδέν… Καμία δραστηριότητα. Ούτε ένα ακίνητο…

Μετά από σχεδόν πέντε χρόνια λειτουργίας ποιος ήταν ο «ειδικός σκοπός»; Να χάσουν 65 χιλιάδες ευρώ; Όλα αυτά είναι αντίθετα σε οποιαδήποτε επιχειρηματική λογική.

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Χαρίλαος Οικονομόπουλος μετατρέπεται από δικηγόρο μιας εταιρείας σε κεντρικό της παράγοντα.

Συνέβη με την ΠΑΕ ΑΕΚ, την οποία εκπροσώπησε στην αντιδικία με τον πρώην πρόεδρό της Μάκη Ψωμιάδη, προτού καταλάβει ο ίδιος τη θέση του αντιπροέδρου. Μια θέση από την οποία παραιτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι. Το είδος της «εξυγίανσης» που επιφυλάσσει για την εταιρεία ο κ. Οικονομόπουλος το γνωρίζουμε από πρώτο χέρι, εφόσον είναι εκείνος που συνέταξε και χειρίστηκε την αίτηση υπαγωγής της Χ.Κ. Τεγόπουλος στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα. Ηταν αυτός που συντόνισε την προσφυγή της Χ.Κ. Τεγόπουλος στο άρθρο 99, με σκοπό να «κουρευτούν» οι απαιτήσεις των εργαζομένων. Το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση με μια εξαιρετικά φιλεργατική απόφαση.

Τώρα ζούμε τη δεύτερη φάση της ίδιας μεθόδου «εξυγίανσης». Πώς συνδέεται το «σχέδιο εξυγίανσης» με την εξαγορά του πακέτου των μετοχών από τον κ. Χ. Οικονομόπουλο; Η μόνη ορατή σκοπιμότητα της ύπαρξης μιας τέτοιας παρένθετης εταιρείας είναι να ξεπεραστεί ο σκόπελος των χρεών της αρχικής εταιρείας.

Αφήνει όλους τους εργαζόμενους απλήρωτους, επιδεικνύοντας προκλητική και απαξιωτική συμπεριφορά απέναντί τους, στην περίοδο των δήθεν διαβουλεύσεων μαζί τους ώστε να ‘χει προχωρήσει η οικονομική τους εξαθλίωση.

Χρησιμοποιώντας τα «παπαγαλάκια» σου διασπάς τους εργαζόμενους, καθυστερείς τα ένδικα μέσα που έχουν ασκηθεί από τους κακούς, βάζεις σαν μάρτυρες εναντίον τους κάποιους καλούς εργοδοτικούς και με τη βοήθεια των εργοδοτικών συνδικαλιστών, προσπερνάς τις όποιες δικαστικές φιλοεργατικές αποφάσεις χωρίς να πληρώσεις τίποτε.

Στη συνέχεια με τη στήριξη των καλών εργοδοτικών στελεχών (συνταξιούχων και μη, που απέβλεπαν σε θέσεις άλλων) και με ενεργητικό τα δεδουλευμένα και τις αποζημιώσεις των πρώην εργαζόμενων, στήνεις ένα νέο έντυπο που δυστυχώς δεν χωράνε όλοι οι καλοί. Εμφανίζεται και ο νέος εκδότης - επενδυτής με τις off shore παρένθετες εταιρείες, στις οποίες αναθέτεις την λάθρα έκδοση του νέου εντύπου, χρησιμοποιώντας τον παλιό τίτλο (κατά παράβαση δικαστικής απόφασης) για να πιάσεις την αγορά. Διαφημίζεις τη νέα έκδοση, υπόσχεσαι ότι με τα κέρδη θα πληρωθούν οι απλήρωτοι της παλιάς εταιρείας, στην οποία είσαι και μέτοχος πλέον… γι΄ αυτό τη νοιάζεσαι. Δίπλα στον τίτλο μπαίνει το σλόγκαν «για το λαό και τη δημοκρατία» και πλασάρεσαι σαν μεσσίας της χώρας. Εμφανίζεσαι και φωτογραφίζεσαι με όλους τους πολιτικούς - οικονομικούς παράγοντες, χτίζοντας το προφίλ που θα σου επιτρέψει να δανειοδοτηθείς αφού δεν έχεις τίποτε εχέγγυο.

Αν όμως δεν τα καταφέρεις, όπως και έγινε, δεν τρέχει τίποτε, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αφήνεις απλήρωτους και τους εργαζόμενους της νέας παρένθετης εταιρείας, λέγοντάς τους ότι δεν δείχνουν τον απαιτούμενο επαγγελματισμό ώστε να υπάρχει ικανός αριθμός πωλήσεων (άρα μοιραία δεν πληρώνονται). Η προσπάθεια να σωθούν κάποιες θέσεις εργασίας (άσχετα αν δημιούργησες πολλαπλάσιες θέσεις ανεργίας) και η υπόσχεση ότι θα απασχολήσεις αρκετούς ακόμη αργότερα, πιάνουν τόπο. Σε συνθήκες κρίσης ο φόβος διατήρησης της θέσης εργασίας, οδηγεί τον εργαζόμενο στον ατομικισμό, οπότε εύκολα δημιουργείς ομάδες και κατακερματίζεις την κοινή έκφραση τους .

Σε επικοινωνία που είχε ο κ. Χ. Οικονομόπουλος με τον τότε εκπρόσωπο των ενοικιαζόμενων εργαζομένων της διαχειρίστριας εταιρείας Τρίτη Όψη Α.Ε.,  τον αδειάζει χαρακτηριστικά,  λέγοντάς του ότι δεν διοικεί την εταιρεία Τρίτη Όψη Α.Ε. Και το ερώτημα είναι αν δεν την διοικεί ο κ. Χ. Οικονομόπουλος τότε ποιος την διοικεί ή ποια την διοικεί, μιας και οι εργαζόμενοι της "Τρίτης Όψης Α.Ε." παραμένουν απλήρωτοι Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο;

Στην επικοινωνία μεταξύ κ. Χ. Οικονομόπουλου και του εκπροσώπου των εργαζομένων της "Τρίτης Όψης Α.Ε." είπε ότι οι εργαζόμενοι για τους προαναφερόμενους μισθούς, "μετά από ενημέρωση που είχε από την διοίκηση της εταιρείας", στις 20/09/2013 θα πάρουν το μισό μισθό του Ιουνίου.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία 20/09/2013 είναι και καταληκτική για την αποδοχή δωρεάν μετοχών της Τρίτης Όψης Α.Ε - πρόκειται για την πρόταση "εξυγίανσης της Ελευθεροτυπίας" και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Eλευθεροτυπίας με την ονομασία "enet".

Ο κ. Χ. Οικονομόπουλος έκανε αναφορά στο περίφημο σχέδιο εξυγίανσης της Χ.Κ.Τ και προέβλεψε ότι αυτό θα «τρέξει» σίγουρα, μέχρι τις αρχές του 2014 !!!

Ακόμη ανέφερε ότι τα «τρία δυνατά σημεία» της Χ.Κ.Τ είναι τα γραφεία της (κτίριο Μίνωος), ο τίτλος (Ελευθεροτυπία) και το πιεστήριο. Όντως αυτά είναι, αλλά για να μην «πειραχτούν» μέχρι να μεταβιβαστούν ή να πουληθούν από τους ίδιους, πρέπει οι απλήρωτοι εργαζόμενοι να καθόμαστε απαθείς και άπρακτοι; Από τα κτίρια σίγουρα θα πάρουμε ένα σοβαρό ποσό. Η εφημερίδα αυτή βγαίνει και με δικά μας λεφτά, αφού και το κατασχεμένο κτίριο απασχολείται χωρίς αντίτιμο, και μεγάλη ποσότητα χαρτιού της Χ.Κ.Τεγόπουλος πήγε για «σκραπ» στην εταιρεία "ΕΚΟΜΕΛ" Εταιρεία Εμπορίας Χάρτου και τα χρήματα πήγαν για την έκδοση. Αν δεν θέλει να βγουν σε πλειστηριασμό, να προχωρήσουν στην πληρωμή μας και όχι την παράταση της οικονομικής μας εξαθλίωσης.

Το πρόβλημα του κ. Χαρίλαου Οικονομόπουλου και της Τρίτης Όψης Α.Ε. είναι ότι προσπαθούν να πείσουν αυτό το αναγνωστικό κοινό, πως η εφημερίδα που βγάζουν ταυτίζεται με την παλιά Ελευθεροτυπία. Ε, δεν τους βγαίνει κι αυτό αποτυπώνεται στο δελτίο κυκλοφορίας…

Σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή Ε.Π. της Ελευθεροτυπίας,  μετά την αποχώρησή του από την εφημερίδα, αναφέρει σε επιστολή ότι η υπογραφή «Χάρης Οικονομόπουλος», στις δαπάνες της «Τρίτης Όψης», δεν ανήκει στον ίδιο τον εννέα μηνών εκδότη - και τελειώνει λέγοντας ότι είναι μια μικρή πτυχή που πρέπει να ξέρετε, διότι καλύπτει νομικά ασυμβίβαστα.


Ο ρόλος του κ. Χάρη Οικονομόπουλου στην εταιρεία "Ειδικού Σκοπού 19 Α.Ε Αγοράς, Ανάπτυξης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων" και ποια η σχέση του με τους επιχειρηματίες κ. Καμπουρίδη και κ. Χαραλαμπίδη.

Η ίδια σύνθεση ( Καμπουρίδης, Χαραλαμπίδης, Οικονομόπουλος) είχε συστήσει πολυάριθμες παρόμοιες εταιρείες ακινήτων με την ονομασία "ειδικού σκοπού" και την προσθήκη ενός αριθμού. Για τον ρόλο αυτό των εταιρειών "ειδικού σκοπού", η Ελευθεροτυπία (29.5.2011) με τίτλο "fast track ξεπούλημα με εταιρείες ειδικού σκοπού", ανέφερε ότι πρόκειται για Α.Ε που εξασφαλίζουν γρήγορες αποκρατικοποιήσεις με λιγότερες διασφαλίσεις των δικαιωμάτων του δημοσίου και μεγαλύτερο έλεγχο των δανειστών, ενώ είχε δημοσιεύσει πολυσέλιδα ρεπορτάζ γι' αυτό που ονομάστηκε Βατοπέδι της Μαγνησίας.

Οι εταιρείες που αναμίχτηκαν στην υπόθεση φέρουν ονομασίες «Golfing Development», «Dolfing Capital 1», «Dolfing Capital 2», «Dolfing Capital 3», «Dolfing Capital 4». Σε όλες συναντάμε τους Καμπουρίδη και Οικονομόπουλο.

Οσο για τη μετατροπή της εταιρείας από επιχείρηση ακινήτων σε εκδοτική, αυτή έγινε με τροποποίηση του καταστατικού που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ μόλις στις 10.1.2013, την ημέρα δηλαδή που εκδόθηκε η νέα «Ελευθεροτυπία». Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι περισσότερο. Η σημερινή εταιρεία Χ.Κ. Τεγόπουλος εμφανίζεται να μην αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της χθεσινής εταιρείας Χ.Κ. Τεγόπουλος, αποκηρύσσοντας ακόμα και τα επίσημα έγγραφά της!!! Στις 4.2.2013 η Χ.Κ. Τεγόπουλος δήλωσε στο Πρωτοδικείο Αθηνών ότι δεν οφείλει να αποζημιώσει τους εργαζομένους που έχει απολύσει, διότι «το επικαλούμενο έγγραφο δεν φέρει υπογραφή», εφόσον δεν φέρει «το πλήρες ονοματεπώνυμο εκείνου που το υπογράφει». Βέβαια είναι προφανές ότι σε κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να σταθεί αυτός ο άθλιος ισχυρισμός. Αλλά προκαλεί πραγματικά εντύπωση η άνεση με την οποία προχωρά σε μια τέτοια κίνηση ο φερόμενος ως εκδότης της εφημερίδας. Με δυο λόγια, η εταιρεία αποκηρύσσει επίσημο έγγραφο δικό της (με σφραγίδες και υπογραφές) προκειμένου να αποφύγει τις έννομες συνέπειές του. Γιατί; Είναι εξαρχής γνωστό ότι όλη η προσπάθεια «εξυγίανσης» της επιχείρησης στηριζόταν στην απόλυση μεγάλου μέρους των εργαζομένων.

Πρώτος το ανακοίνωσε ο οικονομικός διευθυντής Α.Π. τον Αύγουστο του 2011, μαζί με την απόφαση της επιχείρησης να σταματήσει να πληρώνει μισθούς. Το business plan για την υπαγωγή στο άρθρο 99 προέβλεπε την απόλυση του 50%, ενώ οι απολύσεις που είχαν ήδη συντελεστεί χρησιμοποιήθηκαν ως επιχείρημα για να πειστεί το δικαστήριο. Η ίδια η κ. Μ. Τεγοπούλου είχε δεσμευτεί εγγράφως ότι «δεν προτίθεμαι να αμφισβητήσω τα δεδουλευμένα και τις αποζημιώσεις των συντακτών και εργαζομένων σε καμία περίπτωση» (2.1.2012). Τα ίδια είχαν επαναληφθεί με πολλά άλλα έγγραφα (ενδεικτικά: 9.1.2012, 13.1.2012, 25.1.2012, 3.3.2012). Μάλλον και σ’ αυτή τη δέσμευση δεν θα υπήρχε ολογράφως η υπογραφή της.

Το «Σχέδιο Εξυγίανσης» που συνέταξε η εταιρεία στις 11.10.2012 προβλέπει απολύσεις όλων και «επαναπρόσληψη μόνο του αναγκαίου προσωπικού».

Γιατί ο κύριος κ. Χ. Οικονομόπουλος, μετά από δικές του δηλώσεις,  χωρίς να γνωρίζουμε ποια είναι η πραγματική του ιδιότητα στην εταιρεία και η κ. Μ. Τεγοπούλου με την σιωπή της,  δεν αποδίδουν τα έσοδα από την κυκλοφορία της εφημερίδας Ελευθεροτυπίας προς τους εργαζομένους για την εξόφληση των δεδουλευμένων και των αποζημιώσεων τους;

Σύμφωνα με το ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει υπογράψει η Χ.Κ.Τεγόπουλος και η Τρίτη Όψη Α.Ε., ενώ έχουν συμφωνήσει και οι δυο εταιρίες το 90% επί των "καθαρών κερδών" να πηγαίνει στην Χ .Κ Τεγόπουλος και το 10 % στην Τρίτη Όψη Α.Ε., από τα κέρδη που θα λαμβάνουν δεν αποδίδεται κανένα ποσό στους εργαζόμενους της Χ. Κ.Τεγόπουλος. Μήπως τελικά δεν υπάρχουν καθαρά κέρδη;

Ο σημερινός (συν;) εκδότης της εφημερίδας, ο κ. Χαρίλαος Οικονομόπουλος ήταν αυτός που δημόσια έλεγε τον περασμένο Δεκέμβριο πως το «σχέδιο εξυγίανσης» θα ήταν εφικτό αν οι κυκλοφορίες κινούνταν στα 20.000 φύλλα πανελλαδικά τις καθημερινές και στα 50.000 φύλλα τις Κυριακές. Τώρα, με κυκλοφορία στα 5.000 και 12.000 φύλλα αντίστοιχα, τι «σχέδιο εξυγίανσης» έχει να παρουσιάσει;

Το γεγονός ότι η «Τρίτη Όψη Α.Ε» χρωστάει ήδη μισθούς στους εργαζόμενους που έχουν συνάψει σύμβαση με αυτή, ενισχύει την άποψή μας ότι δεν υφίσταται πλέον «σχέδιο εξυγίανσης» για την Χ.Κ.Τ. Το παράξενο επιχειρηματικό σχήμα έχει μόνο μία σκοπιμότητα. Μέσω της παρένθετης εταιρείας, να παρακαμφθούν τα μεγάλα χρέη της Χ.Κ. Τεγόπουλος προς τους πιστωτές της και κυρίως τους εργαζομένους, στους οποίους χρωστά πολλά εκατομμύρια από δεδουλευμένα και αποζημιώσεις, και να γίνει δυνατή η συνέχιση της έκδοσης της «Ελευθεροτυπίας», παρά την ύπαρξη δικαστικών αποφάσεων που απαγορεύουν τη μεταβίβαση του τίτλου σε άλλη εταιρεία.

Στο ιδιο συμφωνητικό αναφέρετε ότι για την επίτευξη του ως άνω σκοπού η TΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε δύναται, κατ’ απόλυτη διακριτική κρίση και ευχέρεια της TΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε να χρησιμοποιεί την κινητή και ακίνητη περιουσία της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε , όπως είναι οι εκτυπωτικές εγκαταστάσεις της στο Κορωπί Αττικής, τα γραφεία της στην οδό Μίνωος 10-16 στην Αθήνα, αλλά και τα κάθε είδους μέσα και περιουσιακά της στοιχεία, εγκαταστάσεις και χώρους της ιδιοκτησίας και/ή ελέγχου της, καθώς επίσης και ολόκληρο το απόθεμα υλικών εκτύπωσης (χαρτιά, μελάνια ανταλλακτικά μηχανών εκτύπωσης κλπ.,) που ανήκουν στην Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 683 Α.Κ. Πως η TΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε χρησιμοποιεί τα προαναφερόμενα ενώ υπάρχει δικαστική απόφαση για συντηρητική κατάσχεση τον σημάτων της Ελευθεροτυπίας,  της κινητής και ακίνητης περιουσίας της; Η Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ανακοινώνει 09/01/13 βάσει σύμβασης έργου που υπεγράφη με την εταιρεία Τρίτη Όψη ΑΕ, η οποία αναλαμβάνει με δικά της έξοδα την επανέκδοση και θα ανταποδίδει στην Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ποσοστό 90% των καθαρών της κερδών. Μια διαχειρίστρια δηλαδή εταιρεία (ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ) αναλαμβάνει με δικά της έξοδα την επανέκδοση της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ; Τελικά ποιο είναι το κέρδος της; Το 10% επί των καθαρών κερδών;

Ολόκληρο το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ το δυο εταιριών, μετά από αίτηση επίδειξης εγγράφων από τους εργαζόμενους κατά της εταιρείας Χ Τ. Τεγόπουλος και την διαχειρίστρια εταιρεία Τρίτη Όψη Α.Ε που έγινε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα enet της Ελευθεροτυπίας.

Το προαναφερθέν ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των δύο εταιρειών έχει λήξει 31/05/2013 και μπορεί να παραταθεί από την Τρίτη Όψη Α.Ε. για χρονικό διάστημα ακόμη τριών μηνών μετά από έγγραφη ενημέρωση η οποία θα λάβει χώρα 15 ημέρες πριν την λήξει της ως άνω συμφωνηθείσας διάρκειας. Τελικά επειδή πέρασε χρονικό διάστημα 10 μηνών υπάρχει σύμβαση μεταξύ των δύο εταιρειών ή οι δυο εταιρείες δεν επιθυμούν κανένας εργαζόμενος να γνωρίζει την μεταξύ τους "σχέση"; Οι εργαζόμενοι μιας και δεν είναι σαφές το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των δύο εταιρειών θα πρέπει επανειλημμένα να προχωρούν σε αιτήσεις επίδειξης εγγράφων;

Στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών κατατέθηκε μήνυση στις 18-7-2013 κατά της οφειλέτριας «Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», αλλά και κατά της διαχειρίστριας εταιρείας ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε., αλλά και κατά παντός υπευθύνου. Οι μηνυτές - απολυμένοι εργαζόμενοι της «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ», οι οποίοι όπως και εκατοντάδες άλλοι απολυμένοι συνάδελφοί τους έχουν προσφύγει στα δικαστήρια με σωρεία αγωγών, διεκδικώντας αποζημιώσεις απόλυσης, δεδουλευμένα και μισθούς επίσχεσης, ύψους εκατομμυρίων ευρώ (στις οποίες, με τις έως τώρα εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις, έχουν δικαιωθεί), καταγγέλλουν μεθοδεύσεις και απατηλή συμπεριφορά των εκπροσώπων και ιθυνόντων των ανωτέρω εταιρειών, μέσω των οποίων παραβιάζονται δικαστικές αποφάσεις υπέρ των εργαζομένων, αλλά και εξαπατώνται τρίτοι, προκειμένου να μη δυνηθούν οι εργαζόμενοι να εκτελέσουν τις δικαστικές αποφάσεις κατά της οφειλέτριας «Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.».

Συγκεκριμένα, με τη μήνυση εγκαλούνται οι υπεύθυνοι των ανωτέρω εταιρειών -εκ των οποίων η «ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε. ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΜΕ» φέρεται δια συμβάσεως με την «Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» να έχει αναλάβει το έργο της επανέκδοσης της εφημερίδας της τελευταίας, «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»-, για την τέλεση δύο αδικημάτων πλημμεληματικής  και κακουργηματικής μορφής:

Πρώτον, για παραβίαση δικαστικής απόφασης, καθώς η από μέρους της ιδιοκτήτριας των σημάτων («Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.») παραχώρηση της χρήσης τους στην «ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε. ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΜΕ», ιδίων μετοχικών συμφερόντων, η οποία επανεκδίδει/διαχειρίζεται την έκδοση των εφημερίδων, παραβιάζει ευθέως εκδοθείσα απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία, κατόπιν αιτήσεων δεκάδων εργαζομένων, είχε διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση των σημάτων της «Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» («ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» και «ΕΨΙΛΟΝ») και η απαγόρευση παραχώρησης της χρήσης τους με οποιονδήποτε τρόπο.

Δεύτερον, για απάτη κακουργηματικής μορφής, καθώς -κατά τους ισχυρισμούς των μηνυτών- η μεταξύ των δύο εταιρειών σύμβαση για την επανέκδοση της «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ» είναι εικονική και όχι πραγματική, έγινε δε, αποκλειστικά και μόνο, για να αποκοπεί η «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» από οποιοδήποτε έσοδο από την επανακυκλοφορία της εφημερίδας, αφού το σύνολο των εισπράξεων καταλήγει, βάση της ανωτέρω «συμβάσεως έργου» στα χέρια – ταμεία της εταιρείας «ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε. ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΜΕ», στην οποία εν τοις πράγμασι έχει μεταβιβασθεί το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της οφειλέτριας «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.».

Χαρακτηριστικά, οι μηνυτές αναφέρουν ότι η «εικονική» αυτή σύμβαση αποτέλεσε τοίχο προστασίας της οφειλέτριας «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», σε επιβληθείσα από μέρους δεκάδων εργαζομένων κατάσχεση εις χείρας του πρακτορείου αποκλειστικής διανομής των εφημερίδων της οφειλέτριας, το οποίο είχε εις χείρας του εισπράξεις από τις πωλήσεις των εφημερίδων της και το οποίο εξαπατήθηκε από την επιδειχθείσα σε αυτό «εικονική» σύμβαση των δύο εταιρειών. Πράγματι, το πρακτορείο στην εις χείρας του επιβληθείσα κατάσχεση των εργαζομένων, απάντησε ότι ουδεμία συνεργασία έχει πλέον με την ιδιοκτήτρια των σημάτων «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», υποδεικνύοντας ότι συνεργάζεται πλέον με την «ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε. ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΜΕ» και ότι, επομένως, δεν μπορεί να αποδώσει στους εργαζομένους τα κατασχεθέντα βάσει δικαστικών αποφάσεων ποσά.

Σημειωτέον, ότι στη μήνυση εκτίθεται αναλυτικά το ιστορικό της εταιρείας «ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε. ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΜΕ», η οποία από ανενεργής εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων, μεταλλάχθηκε σε εταιρεία δραστηριοποιούμενη στο χώρο των εκδόσεων και των Μ.Μ.Ε., καθώς και η πλήρης ταύτιση συμφερόντων των δύο εταιρειών. Σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις της ( Ε ) Ενώ αρχικά εμφανίστηκε ως «εκδότης» τη κυρία Μάνια Τεγοπούλου, από τη Δευτέρα 18.2.2013 εμφανίζονται δύο εκδότες, η ίδια και ο κύριος Χ Οικονομόπουλος, ενώ την Κυριακή 24.2.2013 μένει αυτός ως μόνος εκδότης .Έχουν κατατεθεί αυτούσιες και οι τρεις εκδόσεις της (Ε) ως αποδεικτικά στοιχεία στην μήνυση που κατατέθηκε στην εισαγγελία πλημμελειοδικών Αθηνών της 18-7-2013. Η «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία» είχε μια ενδιαφέρουσα αποκάλυψη για την ύπαρξη εμβάσματος από τον ήδη καταζητούμενο Πέτρο Κυριακίδη στον Αντώνη Δελλατόλα, εκδότη των εφημερίδων «Ποντίκι» και «6 Μέρες».

Ακολουθώντας τη μεθοδολογία της συνεταίρου του στη Χ.Κ. Τεγόπουλος, ο νέος εκδότης της εφημερίδας Χάρης Οικονομόπουλος έστειλε από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας το δικό του σιβυλλικό μήνυμα: «Χρηματοδότηση του Τύπου», και από κάτω ένα τεράστιο λατινικό ερωτηματικό. Υπογραφή: Χάρης Οικονομόπουλος. Αλλά ποιος χρηματοδοτεί τη δική του εφημερίδα; Η απάντηση, λοιπόν, στο ερώτημα του κ. Χ. Οικονομόπουλου για τη χρηματοδότηση του Τύπου είναι πολύ απλή, τουλάχιστον όσον αφορά τη δική του εφημερίδα. Με την παρακράτηση των δικών μας δεδουλευμένων και αποζημιώσεων, με τα δικά μας ακούσια «δανεικά» έγινε κι αυτός εκδότης. Οι φανεροί χρηματοδότες της νέας «Ελευθεροτυπίας» είμαστε όλοι εμείς. Μπορεί βέβαια να υπάρχουν και «κρυφοί».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας το "ΚΑΡΦΙ"

Με βάση το υπ αριθμόν συμβόλαιο (2835) που κατατέθηκε στο υποθηκοφυλακείο της Πάτμου στις 25 Μαίου του 2011 η κυρία Μαριάνθη Τεγοπούλου απέκτησε διώροφη κατοικία έναντι 170.000 ευρώ από την κυρία Μαρί Τερέζ Πεινό σύντροφο του καταδικασμένου για συμμετοχή στην "17 Νοέμβρη" Αλέξανδρου Γιωτόπουλου που η αγορά του ακινήτου είχε πραγματοποιηθεί στις 14/04/2011. Μετά από περίοδο 5 μηνών και συγκεκριμένα στις 25/08/2011 οι εργαζόμενοι στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία προχώρησαν σε ψήφισμα και έδωσαν περιθώριο στην διοίκηση της Ελευθεροτυπίας μέχρι την 05/09/2011 για την καταβολή των δεδουλευμένων τους καθώς παρέμειναν απλήρωτοι για ενάμιση μήνα. Πως είναι δυνατόν η κυρία Mαριάνθη Τεγοπούλου στις 14/05/2011 να προχωράει στην καθόλα νόμιμη αγορά του προαναφερόμενου ακινήτου και εν συνεχεία μετά από τρείς μήνες να προβαίνει σε στάση πληρωμών απέναντι σε 850 εργαζόμενους και ενώ η εφημερίδα εκδιδόταν κανονικά. Στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος αναφέρει ότι στη γνωστή λίστα LAGKART υπάρχει το όνομα της κ. Μαριάνθης Τεγοπούλου.

Εξώδικο έστειλαν πρώην εργαζόμενοι της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» κατά της Χ.Κ. Τεγόπουλος, ζητώντας την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων τους.

Κατά της εταιρείας με την επωνυμία “ Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ” που εδρεύει στην Αθήνα. Οδός Μίνωος αρ. 10 Ν. Κόσμος και εκπροσωπείται νόμιμα .

ΠΡΟΣ το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 1 ΤΚ 10562, νομίμως εκπροσωπουμένου.

- την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.” που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών 110 ΤΚ10442, νομίμως εκπροσωπούμενης.

- την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ”, που εδρεύει στην Αθήνα λεωφόρος Αθηνών 110 ΤΚ 10442, νομίμως εκπροσωπούμενης.

Το αποτέλεσμα είναι εδώ και περίπου τρία (3) χρόνια να μην έχουμε λάβει τα δεδουλευμένα μας και τις αποζημιώσεις μας και να έχουμε φτάσει σε οικονομική εξαθλίωση, και να είμαστε αφερέγγυοι προς τις υποχρεώσεις μας.
.
Oι απλήρωτοι εργαζόμενοι της "Ελευθεροτυπίας"
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

1 σχόλιο:

  1. Παντως οτι και να λετε για την Ελευθεροτυπια μη ξεχασετε να αναφερετε οτι εχουν γινει προσληψεις προσωπικου στη σελιδοποιηση & στη μηχανοργανωση. 2 τμηματα που εχουν ηδη "χτυπηθει" απο τις επισχεσεις μαλιστα για τη 1η περιπτωση ο εργαζομενος ξερει οτι δε θα πληρωθει αλλα θα παιρνει μονο ενσημα. Ακουει η επιθεωρηση εργασιας?

    ΑπάντησηΔιαγραφή