Τρίτη 29 Απριλίου 2014

... ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Τα επαγγελματικά ταμεία
υπό τον έλεγχο της Επ. Κεφαλαιαγοράς

Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανατίθεται η εποπτεία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή από τους υπουργούς Οικονομικών, Υγείας και Εργασίας. Στο εξής η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα ελέγχει τις επενδύσεις των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Ειδικότερα, με την τροπολογία προβλέπονται τα εξής:

1. H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζεται ως αρμόδια εποπτική και ελεγκτική αρχή των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης σε θέματα επενδύσεων.

2. Προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης, η οποία θα καθορίζει ποια στοιχεία θα αποστέλλονται από τα Ταμεία στην Επιτροπή για την άσκηση του εποπτικού της ρόλου.

3. Η εσωτερική διαχείριση των επενδύσεων από τις διοικήσεις των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης θα γίνεται με ειδική άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

4. Με υπουργικές αποφάσεις θα καθορίζονται οι επιτόπιοι έλεγχοι που θα μπορούν να διενεργούν κλιμάκια της Ε.Κ., αλλά και το περιεχόμενο του κανονισμού δεοντολογίας και καλών πρακτικών που θα πρέπει να υιοθετούν τα Ταμεία.

Η τροπολογία επιφέρει αλλαγές και για τα αλληλοβοηθητικά ταμεία που έχουν μετατραπεί σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ως εξής:

1. Προβλέπεται η τήρηση ατομικών μερίδων για τις εισφορές των ασφαλισμένων από 01/01/2014.

2. Επιβάλλεται η υποβολή αναλογιστικής μελέτης και οικονομικών καταστάσεων για τον έλεγχο της βιωσιμότητάς τους.

3. Ορίζεται ότι εντός τριών μηνών πρέπει να αποφασιστεί ποιο διανεμητικό μοντέλο θα ακολουθηθεί.

Υπενθυμίζεται πως τα επαγγελματικά ταμεία λειτουργούν στην Ελλάδα βάσει θεσμικού πλαισίου που καθιερώθηκε το 2002. Λειτουργούν με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα (δηλαδή ο ασφαλισμένος εισπράττει ανάλογα με τις εισφορές που έχει καταβάλει).
---
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

1 σχόλιο: