Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016

... η "ΑΕ Δημοκρατικός Τύπος" και τα καπέλα στις κυκλοφορίες ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Παραποίηση των πραγματικών
αριθμών κυκλοφορίας των εφημερίδων


Η Α.Ε. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, εκδότρια των ημερήσιων εφημερίδων ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΣΤΙΑ, ESPRESSO και των εβδομαδιαίων ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, ανακοινώνει τα εξής:

– Έχει διαπιστωθεί συνεχιζόμενη, εκτεταμένη και σκόπιμη παραποίηση των πραγματικών αριθμών κυκλοφορίας τόσο των ημερήσιων όσο και των εβδομαδιαίων εφημερίδων με αποτέλεσμα την πλήρη στρέβλωση της αγοράς.

– Η Α.Ε. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ συνεχίζει να πορεύεται επιτυχώς στον δρόμο της αλήθειας, χωρίς να συμμετέχει στον χορό των κατασκευασμένων κυκλοφοριών.

– Με δεδομένο ότι η αλλοίωση των κυκλοφοριών αποτελεί σαφή παραβίαση των όρων του ανταγωνισμού και προσβολή του εκδοτικού αντικειμένου αλλά και της πνευματικής ιδιοκτησίας των δημοσιογράφων, θα λάβει κάθε νόμιμο μέτρο προστασίας των συμφερόντων της και θα αναζητήσει κάθε ζημία ή διαφυγόν κέρδος που προκαλείται από την ανακοίνωση ψευδών στοιχείων.

– Καλεί όλους τους εμπλεκομένους στην εφαρμογή της μεθόδου του barcode η οποία αποτελεί, καταρχάς, τον μοναδικό ενδεδειγμένο τρόπο διασφάλισης της εγκυρότητας των πωλήσεων. Η εφαρμογή του και στον Τύπο έχει ήδη ψηφισθεί από τη Βουλή των Ελλήνων και αποτελεί πλέον υποχρέωση εκ του Νόμου.

– Η Α.Ε. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ προτίθεται μέχρι της υποχρεωτικής χρήσης του barcode να προχωρήσει στην πιστοποίηση των δικών της κυκλοφοριών από αναγνωρισμένη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών.

---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου