Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

... θυμήθηκαν και τους ανέργους του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ...

*
Τυπολογίες
***
*
Τροπολογία
για τους ανέργους του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
*
Στο πακέτο των εργασιακών μέτρων εντάσσεται και τροπολογία που  προβλέπει πως με αποφάσεις του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του ΔΣ του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, «θα είναι δυνατό να εφαρμόζονται προγράμματα για τους ανέργους εγγεγραμμένους στους καταλόγους του αντίστοιχα με αυτά που εφαρμόζονται για τους ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του  ΟΑΕΔ». Με την ίδια απόφαση  θα «καθορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση της βεβαίωσης πιστοποίησης της ιδιότητας των ανέργων».
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου