Τετάρτη 29 Αυγούστου 2012

... Alpha - ζήτωσαν οι ατομικές και επιχειρησιακές συμβάσεις ...

*
Τυπολογίες
***
*

Γεγονός η επιχειρησιακή σύμβαση στον Alpha
Ατομικές συμβάσεις για τις αποδοχές, επιχειρησιακή σύμβαση στα θεσμικά. Αυτός είναι ο κεντρικός άξονας των ιδιωτικών συμφωνητικών που υπέγραψε η συντριπτική πλειονότητα στον Alpha, δημοσιογράφοι και τεχνικοί την περασμένη εβδομάδα μετά από διαπραγματεύσεις επί του 9σέλιδου κειμένου της διοίκησης. Η διοίκηση του σταθμού αποδέχθηκε εν μέρει τα 9 σημεία αλλαγών που αντιπρότειναν οι δημοσιογράφοι και έτσι, χωρίς την παρουσία της ΕΣΗΕΑ, υπέγραψαν τα ιδιωτικά συμφωνητικά.
Οι μειώσεις αποδοχών σε ποσά άνω των 1.400 ευρώ μεικτά είναι προσωπικές και κυμαίνονται από 7% ως και 22%.
Στο νέο πολυσέλιδο κείμενο αναγράφεται η παροχή εργασίας για 5νθήμερο με 8 ώρες εργασίας, καταργήθηκε δηλαδή η 6ωρη βάρδια των εσωτερικών συντακτών. Τα σημεία αλλαγών στο ιδιωτικό συμφωνητικό που έκανε δεκτά η διοίκηση του Alpha είναι τα εξής σημεία:  Διαγράφηκε ο όρος ότι ο εργαζόμενος παρέχει τις υπηρεσίες του σε οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση του υποδείξει η εταιρεία είτε αυτή είναι θυγατρική ή συγγενής χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του. Σε καμία περίπτωση να μη μπορεί να ζητηθεί από δημοσιογράφο δωρεάν εργασία χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του. Η αποζημίωση σε απόλυση εργαζόμενου υπολογίζεται με βάση τον μισθό πριν την 31.7.2012. Η νέα σύμβαση έχει ισχύ ως το τέλος του 2013. Να μην απαιτείται άδεια της εταιρείας για άλλη εργασία που μπορεί να έχει ο δημοσιογράφος.
Στη νέα σύμβαση υπάρχουν οι νέοι όροι παροχής εργασίας των δημοσιογράφων με τους οποίους καθιερώνεται το θεσμικό επιχειρησιακό πλαίσιο. Εκτός από τα παραπάνω σημεία που τροποποιήθηκαν, η επιχειρησιακή σύμβαση του Alpha προβλέπει: Την παραχώρηση στην εταιρεία κάθε είδους και φύσης πνευματικό δικαίωμα επί της εργασίας του δημοσιογράφου. Ο δημοσιογράφος οφείλει να προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, ο τρόπος παροχής της εργασίας του θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τη γενικότερη φυσιογνωμία του τηλεοπτικού σταθμού.
Στις νέες συμφωνηθέντες αμοιβές συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόματα (γάμου, παιδιών, κ.λ.π.) ενώ για όσους τα δικαιούνται εφεξής θα χορηγούνται μόνο σε αμοιβές κάτω των 2000 ευρώ μεικτά. Καταργείται η αμοιβή εργασίας το Σάββατο και χορηγείται ρεπό ενώ παραμένει η αμοιβή για εργασία Κυριακής. Στους άλλους όρους η εταιρεία πέρασε την επιβολή εχεμύθειας στους εργαζόμενους, την κατ’ αποκλειστικότητα εργασία σε ραδιόφωνο και τηλεόραση του  Alpha. Θολό παρά τις συζητήσεις έμεινε το σημείο που αφορά στην υποχρέωση των δημοσιογράφων να αποκαλύπτουν τις πηγές τους στην εταιρεία σε υποθέσεις δικαστικής διένεξης ή αντιδικίας με οιονδήποτε κρατικό φορέα ή ανεξάρτητη αρχή. Ο δημοσιογράφος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει στην εταιρεία όλα τα στοιχεία που διαθέτει ενώ η διοίκηση αποδέχθηκε να μην αναλαμβάνει το κόστος και να έχει νομική στήριξη σε περίπτωση διένεξης με κρατικές αρχές.
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*............... Συνδικάτο Τύπου Τώρα !!! ................

*


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου