Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

... απόφαση ασφαλιστικών μέτρων απλήρωτων ΔΟΛ ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Όταν ο κόμπος φτάνει στο χτένι η διεκδίκηση
των δεδουλευμένων είναι εκ των ουκ άνευ

Απόφαση επί αιτήσεως
ασφαλιστικών μέτρων
απλήρωτων εργαζομένων του ΔΟΛ

Απόφαση 49/10-1-2017

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ

Οι αιτούντες με την από 17/11/2016 αίτησή τους ισχυρίζονται ότι απασχολούνται στις εκδιδόμενες από την καθ' ης εφημερίδες (ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής και ΤΑ ΝΕΑ) με τις αναφερόμενες στην αίτηση ιδιότητες, πλην όμως η καθ' ης καθυστερεί τις δεδουλευμένες αποδοχές τους καθώς και τις προσαυξήσεις νυκτερινής εργασίας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην αγωγή.

Ζητούν δε, επικαλούμενοι επείγουσα περίπτωση για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, να τους επιδικαστούν προσωρινά

α) στην πρώτη εξ αυτών το ποσό των ....

β) στον δεύτερο το ποσό των ...

γ) στον τρίτο το ποσόν των ...

και δ) στην τέταρτη το ποσό των ...

(...) που αφορούν δεδουλευμένες αποδοχές τους από τον μήνα Αύγουστο 2016 μέχρι τον μήνα Οκτώβριο 2016.

Ζητούν επίσης να τους επιδικαστούν ως μισθοί υπερημερίας τα ποσά που θα έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα και απαιτητά μετά την άσκηση της αίτησής τους και ως τη συζήτηση αυτής άλλως έως την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως
(...)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ' αντιμωλίαν των διαδίκων

Δέχεται εν μέρει την αίτηση

Υποχρεώνει την καθ' ης να καταβάλλει προσωρινά στην πρώτη αιτούσα το ποσό των (...), στον δεύτερο αιτούντα το ποσό των (...), στον τρίτο αιτούντα το ποσό των (...) και στην τέταρτη αιτούσα το ποσό των (...)

Διατάσσει τη συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της καθ' ης, που βρίσκεται στα χέρια τα δικά της ή τρίτου και κάθε απαίτησή της έναντι τρίτων προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαιτήσεις των αιτούντων και ειδικότερα: η απαίτηση της πρώτης αιτούντος, ποσού (...), η απαίτηση του δεύτερου αιτούντος, ποσού (...), η απαίτηση του τρίτου αιτούντος, ποσού (...) και η απαίτηση της τέταρτης αιτούντος, ποσού (...)

Καταδικάζει την καθ' ης στα δικαστικά έξοδα των αιτούντων (...)

---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου