Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Εξώδικος Δήλωση κατά Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε." ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Εξώδικος δήλωση

ΚΑΤΑ

της εταιρείας με την επωνυμία "Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μίνωος αρ. 10-16 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Κοινοποίηση προς:
Τον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Το ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Άπαντες οι αιτούντες, εργαζόμενοι επί έτη στην εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ" και "ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ" και στις άλλες εκδοτικές προσπάθειες, αντιμετωπίζουμε πλέον του ενός έτους από τη διοίκηση της εταιρείας την πλήρη αναλγησία και επαγγελματική μας απαξίωση. Από τον Αύγουστο του 2011 η εταιρεία σας,  σε περίοδο γενικευμένης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, επέλεξε να παύση οποιαδήποτε καταβολή των δεδουλευμένων μας αποδοχών, ενώ ικανοποιούσε στο ακέραιο άλλες οικονομικές της υποχρεώσεις που προέκυπταν από τη δραστηριότητά της. Φτάσατε μάλιστα στο σημείο να ζητήσετε την υπαγωγή στο σύστημα εξυγίανσης, το γνωστό άρθρο 99, έχοντας κατά κύριο λόγο μόνον εργατικές υποχρεώσεις, θέλοντας να απαλλαγείτε από την καταβολή αυτών όταν μάλιστα σας εκλιπαρούσαμε να μας καταβάλετε ένα μισθό για να επιστρέψουμε στην εργασία μας.

Ακολούθησε η έκδοση της από 5-7-2012 προσωρινής διαταγής που απαγορεύει κάθε νόμιμη μεταβολή της εταιρείας και του σήματος των εντύπων "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ" και "ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ" (ακίνητης, σημάτων κ.λπ.) και έχει κοινοποιηθεί νομίμως στην αρμόδια επιτροπή σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Για μια ακόμη φορά σταθήκατε απέναντι στους εργαζόμενους όταν, τον Ιούλιο του 2012 φτάσατε στο σημείο να υποστηρίξετε από κοινού με εταιρεία που ζητούσε την πτώχευσή σας την απόρριψη της αίτησης ανάκλησης των ατομικών και συλλογικών καταδιωκτικών μέτρων.

Σήμερα κι ενώ έχουμε προχωρήσει στην κατάσχεση των κύριων περιουσιακών σας και επίκειται η εκπλειστηρίασή τους, με ανακοίνωσή σας ενημερώνετε άπαντες ότι η εφημερίδα επίκειται να κυκλοφορήσει.

Μάλιστα προβήκατε στην ανακοίνωση αυτή αρνούμενοι για μια ακόμη φορά να ενημερώσετε τους εργαζόμενους για την πρόθεσή σας και φυσικά χωρίς να αρθρώνεται λέξη για τις απαιτήσεις μας. Πολύ περισσότερο αποκρύπτετε την πηγή της χρηματοδότησής σας όταν επανειλημμένα ενώπιον διοικητικών και δικαστικών αρχών έχετε δηλώσει ότι δεν υπάρχει καμία οικονομική δυνατότητα για την έκδοσή της.

Ξέρετε πολύ καλά ότι η απόκρυψη, η αποξένωση, η υποβάθμιση ή η νομική μεταβολή της υλικής και άυλης περιουσίας σας, παρά τις δικαστικές αποφάσεις, πέραν των άλλων θα μας προκαλέσει σοβαρή οικονομική και ηθική βλάβη, όταν μάλιστα πριν λίγες ημέρες μεταφέρθηκε από τις εγκαταστάσεις σας στο Κορωπί γραφική και εκτυπωτική ύλη πολλών χιλιάδων ευρώ.

Επειδή έχουμε έννομο συμφέρον να διεκδικήσουμε την καταβολή των αποδοχών και αποζημιώσεων απολύσεως.

Επειδή παρά την πανηγυρική δήλωση ότι θα εκδώσετε την εφημερίδα αρνείστε την καταβολή των δεδουλευμένων μας ή έστω τη συμφωνία για μελλοντική καταβολή τους.

Επειδή από τη συμπεριφορά σας έχουμε υποστεί σοβαρή οικονομική και ηθική βλάβη.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

Διαμαρτυρόμαστε για τη συμπεριφορά σας.

Ζητάμε την άμεση καταβολή των αποδοχών μας και των αποζημιώσεων απολύσεως.

Ζητάμε να απέχετε από οποιεσδήποτε ενέργειες αντίθετες με τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί.

Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδόσει νόμιμα την παρούσα σ' εκείνον στον οποίο απευθύνεται, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης. Επικολλήθηκε ένσημο ΤΠΔΑ εξ ευρώ 1,15.

Αθήνα 12/11/2012

Οι εξωδίκως δηλούντες/ουσες
(...)

***

---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

                ............... Συνδικάτο Τύπου Τώρα !!! ................

                                                                            *       


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου