Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015

... το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ο Ν.4075/2012 και η μη εφαρμογή του ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΥΠΟΥ
& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

Προς: Την Πρόεδρο και το
Δ.Σ. του ΕΤΑΠ – ΜΜΕΘέμα: Καθολική και όχι επιλεκτική
εφαρμογή του Ν.4075/12


Κυρία Πρόεδρε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας στην τελευταία συνεδρίασή του με ημερομηνία 9-1-2015 ασχολήθηκε με το Ν.4075/2012, άρθρο 33, παρ.2, που η Γ΄ Διεύθυνση του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ δεν εφαρμόζει και το ΔΣ του ΕΤΑΠ –ΜΜΕ πρέπει να βάλει ένα τέρμα σε αυτή την εκκρεμότητα, έχοντας πλέον την κύρια ευθύνη από τη μη εφαρμογή του νόμου και "για να είμαστε ακριβής εφαρμόζεται με απόλυτα επιλεκτικό τρόπο".

Η θέση της Ομοσπονδίας Τύπου και της Ένωσης Λιθογράφων είναι γνωστή με προηγούμενες επιστολές μας προς εσάς αλλά και προς το Υπουργείο Εργασίας.

Η μέχρι τώρα συνέχιση της παρανομίας πρέπει να πάρει οριστικό τέλος γιατί το Ταμείο τα τρία τελευταία χρόνια έχει χάσει και εξακολουθεί να χάνει εκατομμύρια ευρώ από τη διακοπή της εισφοράς των ασφαλισμένων κατά 3,60%, αλλά και γιατί δεν εξετάζει τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν κατατεθεί στο Ταμείο από τους ασφαλισμένους.

Γι’ αυτό ζητάμε από το Δ.Σ. του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ με απόφασή του να δώσει εντολή στη Γ΄ Διεύθυνση να εφαρμόσει το νόμο εξετάζοντας:

Α. τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που εκκρεμούν και

Β. τη συνέχιση παρακράτησης της εισφοράς του 3,60% όπως με σαφήνεια ορίζει το καταστατικό του Ταμείου (άρθρο 2 ) και ο Ν. 1186/1981, άρθρο 4.


Δεν μπορούμε να ανεχθούμε άλλο την παρανομία σας, γιατί ενώ γνωστοποιείτε με έγγραφά σας, που έχουν σταλεί σε όλες τις επιχειρήσεις, να σταματήσουν την παρακράτηση του επασφάλιστρου 3,60% βάση του Ν. 4075/2012 άρθρο 33 παρ.2, αρνείστε την υλοποίηση των 45 ημερών για τους ασφαλισμένους που ζητούν με αίτησή τους να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα από το εκάστοτε όριο ηλικίας για κάθε έτος πληρωμής της ανωτέρω προσαύξησης.

Περιμένουμε τις ενέργειές σας.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Π. Κατάρας
Ο Γ. Γραμματέας
Λ. Σακκάς
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου