Δευτέρα 29 Μαΐου 2017

8 εκ. ευρώ από Σαββίδη προς απλήρωτους του MEGA

*
Ανασυγκρότηση
***
*

25 εκατ. ευρώ προτίθεται
να βάλει στην ΑΜΚ του MEGA ο Σαββίδης


…τα 8 εκατ. για εξόφληση των εργαζομένων – Επιστολή του επιχειρηματία στην Alpha Bank

ΠΡΟΣ ALPHA BANK
Διαχειρίστρια Κ.Ο.Δ.

Αρτέμιος Θεοδωρίδης
Θεόδωρος Αθανασόπουλος
Ευάγγελος Πατρινός

Αξιότιμοι κύριοι,

Όπως ήδη γνωρίζετε από τις σχετικές επίσημες ανακοινώσεις που έγιναν προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, η εταιρεία μας απέκτησε ποσοστό 19,63% της εταιρείας ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ.

Η DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD είναι εταιρεία εγνωσμένης οικονομικής ευρωστίας και σοβαρών επιχειρηματικών προθέσεων των φορέων της, στην οποία είχε μάλιστα χορηγηθεί μια εκ των τεσσάρων τηλεοπτικών αδειών που είχαν δημοπρατηθεί κατά την διενέργεια σχετικού διαγωνισμού, ήδη ακυρωθέντος για νομικούς λόγους.

Με την παρούσα επιστολή μας επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε εγγράφως και επισήμως αναφορικά με την συμμετοχή μας στην εταιρεία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ ότι ως μέτοχοι έχουμε επίγνωση ότι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι των εργαζομένων της και το ύψος των υφιστάμενων δανειακών της υποχρεώσεων προς τις Τράπεζες, θέτουν ασφαλώς σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά της και την ικανότητά της και να συνεχίσει την λειτουργία της.

Εν όψει των ανωτέρω, σας δηλώνουμε ότι ως μέτοχοι της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ με το ανωτέρω ποσοστό, δεσμευόμαστε από τώρα ότι θα υποστηρίξουμε κάθε πρωτοβουλία που θα αναλάβετε και ως μέτρο αναδιάρθρωσης της εταιρείας θα απαιτήσετε.

Ειδικότερα, εμείς δεσμευόμαστε και είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ το ποσό των 25.000.000 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 8.000.000 ευρώ θα αχθεί για εξόφληση των προς τους εργαζομένους της από μακρού οφειλομένων και το ποσό κατ' ελάχιστον των 10.000.000 ευρώ θα αχθεί προς κάλυψη ισόποσων οφειλών της προς τις Τράπεζες.

Παρακαλούμε επίσης να λάβετε υπόψη σας ότι προτιθέμεθα να εισφέρουμε το ως άνω ποσό των 25.000.000 ευρώ, ως το ποσοστό που μας αναλογεί για την κάλυψη της δικής μας συμμετοχής στη μέλλουσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ.

Τέλος, δηλώνουμε και επιβεβαιώνουμε και με την παρούσα επιστολή μας ότι σκοπεύουμε από πλευράς μας να ενεργήσουμε ό,τι είναι επιχειρηματικά αναγκαίο για να διασφαλίσυμε την απρόσκοπτη λειτουργία της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ προς όφελος των εργαζομένων της, προς εξομάλυνση των σχέσεών της με το τραπεζικό σύστημα της χώρας, προς επίτευξη των σκοπών της και προς διαρκή στήριξη της επένδυσής μας σε αυτήν.

Παρακαλώ όπως κοινοποιήσετε την παρούσα επιστολή και στις υπόλοιπες πιστώτριες Τράπεζες.


---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου