Πέμπτη 24 Μαΐου 2012

... διαζύγιο ΔΟΛ με το ΧΑΑ ...


*
iefimerida.gr
***
*
Βγαίνει από το Χρηματιστήριο ο ΔΟΛ


Στην διαδικασία εξόδου από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εισέρχεται ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, ο οποίος υπέβαλε μέσω του Σταύρου Ψυχάρη υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την αγορά του συνόλου των μετοχών.

Όπως ανακοινώθηκε, στις 3/5 ο προτείνων προέβη σε αγορά 28.743.261 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, εκδόσεως ΔΟΛ ΑΕ, που αντιστοιχούν στο 34,630% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, έναντι τιμήματος που ανέρχεται στο ποσό των €0,174 (που αντιστοιχεί σε € 1,392 μετά το reverse split) ανά μετοχή.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω συναλλαγών, το ποσοστό συμμετοχής του Προτείνοντος διαμορφώθηκε την 3.5.2012 από 25,156% σε 59,786% στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της εταιρίας ήτοι 49.622.418 μετοχές (που αντιστοιχεί σε 6.202.802 μετοχές μετά το reverse split) και λόγω υπερβάσεως τους ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της εταιρίας, υποβάλλει Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης ενημερώνοντας εγγράφως στις 23 Μαΐου 2012 την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και υποβάλλοντας ταυτόχρονα σχέδιο Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 1 του Νόμου.
---
*


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου