Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013

... και οι "3" συμφώνησαν στην κατάργηση της ΕΡΤ ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Κατάργηση ΕΡΤ ΑΕ
Ενεργοποίηση συχνοτήτων
Προσωρινή αναστολή ανταποδοτικού τέλους
.

Η υλοποίηση της συμφωνίας των τριών πολιτικών αρχηγών ξεκίνησε με την τροποποίηση της αρχικής κοινής υπουργικής απόφασης περί της κατάργησης της ΕΡΤ ΑΕ. Με χθεσινή κοινή υπουργική απόφαση (1483/Β.19.6.2013) υπάρχουν δύο τροποποιήσεις στις οποίες περιγράφεται το μεταβατικό στάδιο λειτουργίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, ως την ψήφιση του σχεδίου νόμου, για την κατάργηση της ΕΡΤ ΑΕ, την ενεργοποίηση των συχνοτήτων και την προσωρινή αναστολή του ανταποδοτικού τέλους.

Το πρώτο άρθρο τροποποιείται ως εξής: «Ειδικότερα τα δικαιώματά της, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσας, καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. που έχουν μεταβιβαστεί στο Δημόσιο και αφορούν: α) την μετάδοση των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστότοπων της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. έως τη σύσταση νέου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και β) τις συχνότητες της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. που παραμένουν ενεργές μέχρι τη σύσταση του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα ασκούνται από τον Ειδικό Διαχειριστή για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.»

Το άρθρο 5 αναφέρεται στην αναστολή του ανταποδοτικού τέλους:

“Η χρέωση του ανταποδοτικού τέλους (εισφορά) υπέρ της ΕΡΤ Α.Ε., που γίνεται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. βάσει του ν. 1730/1987, αναστέλλεται από 11.6.2013 και έως τη σύσταση νέου φορέα παροχής της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας.»

---
πηγή: Τυπολογίες
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου