Τρίτη 18 Ιουνίου 2013

... X.K.T. - Τρίτη Όψη - "σύμβαση έργου" ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*


Αίτηση επίδειξης εγγράφων


ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

AITΗΣΗ

[Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων]
Των : (...)

ΚΑΤΑ 

1. Της εταιρείας με την επωνυμία «Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Μίνωος 10-16), όπως νομίμως εκπροσωπείται.

2. Tης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε. ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΜΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μίνωος αρ. 10-16, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
 (...)
6.- Η κυκλοφορία της εφημερίδας της πρώην εργοδότριάς μας εταιρείας, διεκόπη στα τέλη Δεκεμβρίου του 2011, ενώ, ήδη, από την 10-1-2013, η εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ επανεκδίδεται και επανακυκλοφορεί κανονικά από την ίδια ως άνω εταιρεία. Την 9 Ιανουαρίου 2013 η εταιρία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.»  εξέδωσε ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, όπου είναι εισηγμένη με το κάτωθι περιεχόμενο «H X.K. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ανακοινώνει, σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεών της, ότι η εφημερίδα Ελευθεροτυπία, η εφημερίδα Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, τα ένθετα περιοδικά τους ΈΨΙΛΟΝ, GOURMET κλπ. και το ΕΝΕΤ, ιδιοκτήτρια των οποίων καθώς και των σχετικών σημάτων και τίτλων είναι η εταιρεία Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ, θα επανεκδίδονται - επαναλειτουργούν από αύριο, Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2013, βάσει σύμβασης έργου που υπεγράφη με την εταιρεία Τρίτη Όψη ΑΕ, η οποία αναλαμβάνει με δικά της έξοδα την επανέκδοση και θα ανταποδίδει στην Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ποσοστό 90% των καθαρών της κερδών. Οι κινήσεις αυτές αποτελούν το πρώτο βήμα του σχεδίου εξυγίανσης της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ και δεν επηρεάζουν την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας».
(...)
16.- Εν ολίγοις, η εργοδότρια και οφειλέτρια προς ημάς εταιρεία, 1η καθ’ ης, με την επίμαχη σύμβαση, αποξενώνεται από βασικό περιουσιακό της στοιχείο που είναι τα έσοδα της από την κυκλοφορία της εφημερίδας και μεταβιβάζει όλη την εμπορική της δραστηριότητα με σκοπό να απαλλαγεί από την υποχρέωση για εξυπηρέτηση των δανειστών της. Είναι, συνεπώς, φανερό ότι η σύμβαση μεταξύ της 2ης καθ’ ης εταιρίας «ΤΡΙΤΗΣ ΟΨΗ ΑΕ» και της 1ης καθ’ ης εργοδότριας εταιρείας αποκρούεται ως παράνομη και εικονική, υποκρύπτουσα πρόθεση αποφυγής εκπλήρωσης των οιωνδήποτε υποχρεώσεων -ιδίως, έναντι των εργαζομένων και για το λόγο αυτό είναι αντίθετη στο νόμο και στα χρηστά ήθη και ως εκ τούτου άκυρη.
(...)
ΕΠΕΙΔΗ οι καθ’ ών εταιρίες αρνούνται επανειλημμένα να μας χορηγήσουν αντίγραφο της «σύμβασης έργου που υπεγράφη μεταξύ τους και με την οποία η 2η των καθ’ ών εταιρεία Τρίτη Όψη ΑΕ, αναλαμβάνει με δικά της έξοδα την επανέκδοση των εντύπων «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» και «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» και θα ανταποδίδει στην 1η των καθ’ ών εταιρία «Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ» ποσοστό 90% των καθαρών της κερδών».

ΕΠΕΙΔΗ έχουμε πρόδηλο έννομο συμφέρον να μας χορηγηθεί αντίγραφο της ως άνω σύμβασης έργου, υφίσταται δε κατεπείγουσα προς τούτο περίπτωση.

ΕΠΕΙΔΗ η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή, θα αποδεχθεί δε με έγγραφα και μάρτυρες.


ΕΠΕΙΔΗ το Δικαστήριό σας είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο, κατ’ άρθρα 682 παρ.1, 638 επ, 731, 732 ΚΠολΔ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΡΗΤΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ
ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ
ΖΗΤΟΥΜΕ
Να γίνει δεκτή η παρούσα καθ’ όλο το αιτητικό αυτής.

Να υποχρεωθούν οι καθ’ ών η παρούσα εταιρίες να μας χορηγήσουν, δαπάναις μας, αντίγραφο της σύμβασης έργου που υπεγράφη μεταξύ τους και με την οποία η 2η των καθ’ ών εταιρεία Τρίτη Όψη ΑΕ, αναλαμβάνει με δικά της έξοδα την επανέκδοση των εντύπων «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» και «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» και θα ανταποδίδει στην 1η των καθ’ ών εταιρία "Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ" ποσοστό 90% των καθαρών της κερδών.

Να απειληθεί κατά των καθ’ ων, για την περίπτωση που παραβούν την υποχρέωσή τους προς χορήγηση αντιγράφου, χρηματική ποινή σε έκαστο εξ αυτών πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000, 00 €) για κάθε μέρα παραβίασης του διατακτικού και προσωπική κράτηση του νομίμου εκπροσώπου τους ένα (1) έτος.


Να μας χορηγηθεί προσωρινή διαταγή με την οποία θα υποχρεώνονται οι καθ’ ών η παρούσα εταιρίες να μας χορηγήσουν, δαπάναις μας, αντίγραφο της σύμβασης έργου που υπεγράφη μεταξύ τους και με την οποία η 2η των καθ’ ών εταιρεία Τρίτη Όψη ΑΕ, αναλαμβάνει με δικά της έξοδα την επανέκδοση των εντύπων «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» και «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» και θα ανταποδίδει στην 1η των καθ’ ών εταιρία «Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ» ποσοστό 90% των καθαρών της κερδών.Να απειληθεί κατά των καθ’ ων, για την περίπτωση που παραβούν την υποχρέωσή τους προς χορήγηση αντιγράφου, χρηματική ποινή σε έκαστο εξ αυτών πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000, 00 €) για κάθε μέρα παραβίασης του διατακτικού και προσωπική κράτηση του νομίμου εκπροσώπου τους ένα (1) έτος.Να καταδικαστούν οι καθ’ ων στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου Δικηγόρου μας.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2013
Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου