Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017

άνεργοι - πρώην εργαζόμενοι ΠΗΓΑΣΟΣ - 1000 ευρώ ενίσχυση

*
Ανασυγκρότηση
***
*

ΚΥΑ: 1.000 ευρώ ενίσχυση
από τον ΟΑΕΔ στους άνεργους -
πρώην εργαζόμενους του Πήγασου


Δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΦΕΚ η ΚΥΑ που προβλέπει τη χορήγηση από τον ΟΑΕΔ εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης 1.000 ευρώ σε κάθε άνεργο – πρώην εργαζόμενο του ομίλου ΠΗΓΑΣΟΣ.

Η ενίσχυση αφορά κάθε άνεργο που κατά τη δημοσίευση της ΚΥΑ έχει λάβει καταγγελία σύμβασης από οποιαδήποτε εκ των παρακάτω εταιρειών και έχει τις προϋποθέσεις για επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή άλλο φορέα, καθώς και κάθε μισθωτό των παρακάτω εταιρειών που έχει ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας και πληροί τις προϋποθέσεις για να λάβει επιδότηση ανεργίας λόγω της επίσχεσης.

Οι εταιρείες, λοιπόν, είναι:

α) Εκδόσεις «ΕΘΝΟΣ Α.Ε.»,

β) «ΑΝΩΣΗ Α.Ε.»,

γ) «PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

δ) «ΠΗΓΑΣΟΣ INTERACTIVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» με διακριτικό τίτλο «ΠΗΓΑΣΟΣ INTERACTIVE A.E.»


Πώς θα γίνει η καταβολή της ενίσχυσης

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται μετά:

α) την προσκόμιση καταλόγου από το σωματείο/α των δικαιούχων, στον οποίο αναγράφονται τα εξής στοιχεία: i. To ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο κάθε δικαιούχου. ii. Ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών. iii. Ο αριθμός του μητρώου κοινωνικής του ασφάλισης (AMΚΑ). iv. Ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ). ν. Ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού του (με πρώτο όνομα του δικαιούχου της ως άνω οικονομικής ενίσχυσης), καθώς και του Διεθνούς Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού του (ΙΒΑΝ), και

β) σχετικού ελέγχου από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, βάσει του οποίου προκύπτει η εργασιακή σχέση με μία εκ των εταιριών του ομίλου, και η ανεργία ή η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας εκ μέρους του εργαζόμενου και η δυνατότητα επιδότησης ανεργίας λόγω της επίσχεσης.

Τέλος, όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ, οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει μεταξύ των δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 1 και του ΟΑΕΔ επιλύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.
---
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου