Παρασκευή 28 Απριλίου 2017

ΓΓΕΕ - δημοσιογράφοι, όπως όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

«Οι δημοσιογράφοι της ΓΓΕΕ
δεν πρόκειται να εξαιρεθούν του
ηλεκτρονικού συστήματος εισόδου - εξόδου»


…σημειώνουν κυβερνητικές πηγές

Στις 5/11/2016 συστάθηκε το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, το οποίο εγκαταστάθηκε στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας επί της οδού Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου. Για την εύρυθμη λειτουργία της νέας δομής, η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση, αναβαθμίζεται το ηλεκτρονικό σύστημα εισόδου – εξόδου, προκειμένου να αντιστοιχεί στα πρότυπα των υπολοίπων Υπουργείων, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και δημόσιας ασφάλειας.

Η εισαγωγή του συστήματος βρίσκει απολύτως σύμφωνη τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων του Υπουργείου. Θεωρούμε αυτονόητο ότι το σύστημα δεν θα μπορούσε παρά να ισχύει για όλους τους εργαζόμενους στο κτίριο, ανεξαρτήτως ειδικότητας, μορφής εργασιακής σχέσης και απασχόλησης. Αυτό επιβάλλουν οι αρχές της ισότητας, της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης.

Οι δημοσιογράφοι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Υπουργείο υπάγονται στο ίδιο καθεστώς απασχόλησης με τους υπόλοιπους εργαζόμενους σε αυτό. Το εργασιακό καθεστώς των δημοσιογράφων που απασχολούνται στο ΥΠΨΗΠΤΕ συνιστά εξαρτημένη εργασία και ως εκ τούτου ισχύουν και για αυτούς οι όροι που προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία για την εξαρτημένη εργασία.

Με βάση τα παραπάνω, οι δημοσιογράφοι του Υπουργείου δεν θα μπορούσαν – και δεν πρόκειται – να εξαιρεθούν του ηλεκτρονικού συστήματος εισόδου – εξόδου, καθώς αυτό θα συνιστούσε ανεπίτρεπτη διάκριση εις βάρος των υπολοίπων εργαζομένων του Υπουργείου, η οποία δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση από τη φύση της εργασίας τους.
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου