Παρασκευή 28 Απριλίου 2017

ΑΕΠΙ - Μπήκε επίτροπος...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Μπήκε επιτέλους Επίτροπος στην ΑΕΠΙ 


Διορίστηκε σήμερα (δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ) μετά από απόφαση της υπουργού Πολιτισμού Λυδίας Κονιόρδου και πρόκειται για τη Μαρία Βλάχου, Προϊσταμένη Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης.

Αποφάσισαν λοιπόν οι αρμόδιοι τον «ορισμό προσωρινού Επιτρόπου στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης «Ελληνική εταιρεία προς προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας Α.Ε.» με την επωνυμία «ΑΕΠΙ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 10 ν. 2121/1993, καθώς συντρέχει σοβαρή πιθανολόγηση ότι ο εν λόγω οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και ιδίως να εισπράξει και να διασφαλίσει την απόδοση στους δικαιούχους ποσών που εισπράττει για λογαριασμό τους, λόγω -μεταξύ των άλλων- των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων που παρουσιάζει, όπως προκύπτει από τα πορίσματα της έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου σε αυτόν, που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία ορκωτών-ελεγκτών λογιστών "Ernst & Young"».

Ως προσωρινός επίτροπος στην ΑΕΠΙ διορίζεται η Μαρία Βλάχου, Προϊσταμένη Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης. Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού είναι πρόσωπο «εγνωσμένου κύρους και ανάλογης επαγγελματικής εμπειρίας σε ζητήματα ελέγχου κρατικών ΝΠΙΔ, δημόσιων επιχειρήσεων, σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, οικονομικής διαχείρισης και νομικά θέματα».

Η θητεία της θα είναι εξάμηνη και θα υπάρχει η δυνατότητα τρίμηνης ανανέωσης. Στο τέλος κάθε μήνα η Μαρία Βλάχου θα είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει στην Υπουργό συνοπτική έκθεση πεπραγμένων, προγραμματισμό για τον επόμενο και συνολική έκθεση στη λήξη της θητείας της.

Να δούμε μόνο τι θα γίνει με την οικογένεια Ξανθόπουλου τώρα. Τι θα κάνει η Επίτροπος; Θα τους βάλει στην άκρη;

---
e-tetradio
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου