Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

ΕΣΗΕΑ - ΟΧΙ σε Απολογισμό, ΟΧΙ σε Προϋπολογισμό

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Πρόβλημα στην Ένωση Συντακτών
Μπαίνει σε προεκλογική περίοδο;

Γενική Συνέλευση 2018
Απολογισμός χρήσης 2017 – Προϋπολογισμός χρήσης 2018 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διεκδίκηση σύναψης νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και την υπογραφή τους, καθώς και κήρυξη απεργιών και στάσεων εργασίας:

Ψήφισαν:   194

Βρέθηκαν: 194

Από την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων αυτών προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:

α) Για την έγκριση του απολογισμού χρήσης 2017:

ΝΑΙ          94

ΟΧΙ          67

ΑΚΥΡΑ    19

ΛΕΥΚΑ   14

Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση δεν ενέκρινε, με την προβλεπόμενη από το νόμο και το Καταστατικό πλειοψηφία (απόλυτη πλειοψηφία επί των ψηφισάντων), τον απολογισμό χρήσης 2017.

β) Για την έγκριση του προϋπολογισμού χρήσης 2018:

ΝΑΙ          95

ΟΧΙ          63

ΑΚΥΡΑ    21

ΛΕΥΚΑ   15

Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση δεν ενέκρινε, με την προβλεπόμενη από το νόμο και το Καταστατικό πλειοψηφία (απόλυτη πλειοψηφία επί των ψηφισάντων), τον προϋπολογισμό χρήσης 2018.

γ) Για την παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. διεκδίκησης σύναψης Σ.Σ.Ε. και Ιδιωτικών Συμφωνιών με την Ε.Ι.Η.Ε.Α., την Ε.Ι.Ι.Ρ.Α., την Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. και την ΕΡΤ Α.Ε. και την υπογραφή τους, καθώς και κήρυξης απεργιών και στάσεων εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών:

ΝΑΙ            142

ΟΧΙ              21

ΑΚΥΡΑ        19

ΛΕΥΚΑ       12

Ως εκ τούτου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με την προβλεπόμενη από το νόμο και το Καταστατικό πλειοψηφία, την παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για τη διεκδίκηση και τη σύναψη Σ.Σ.Ε. και Ιδιωτικών Συμφωνιών με την Ε.Ι.Η.Ε.Α., την Ε.Ι.Ι.Ρ.Α., την Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. και την ΕΡΤ Α.Ε. και την υπογραφή τους, καθώς και την κήρυξη απεργιών και στάσεων εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη και για οποιοδήποτε ζήτημα.
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου