Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013

... στο ΣΕΠΕ για την "Ελλάδα αύριο" ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Καταγγελία
στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
για την εφημ. "Η Ελλάδα Αύριο"


ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ, της ΕΠΗΕΑ και της ΕΤΗΠΤΑ απέστειλαν σήμερα την ακόλουθη επιστολή - καταγγελία προς το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας:

«Σας καταγγέλλουμε ότι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΡΙΔΑ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 236, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, και εκδίδει την ημερήσια εφημερίδα «Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ», οφείλει στους συναδέλφους δημοσιογράφους, διοικητικούς υπαλλήλους και τεχνικούς Τύπου, που εργάζονται σε αυτήν, δεδουλευμένες αποδοχές. Ειδικότερα, οι οφειλές της καταγγελλόμενης εταιρείας κυμαίνονται από τρεις έως έξι μηνών αποδοχές.

Επειδή η συμπεριφορά της καταγγελλόμενης εταιρείας αντιβαίνει τις κατά νόμο και κατά τη σύμβαση υποχρεώσεις της, σας ζητούμε να προχωρήσετε στις νόμιμες ενέργειες.

Για τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων

ΈΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΈΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η Πληρεξούσια Δικηγόρος»
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου