Κυριακή 26 Μαρτίου 2017

ΕΠΗΕΑ - έκθεση του μέλους της ΕΕ, Κατερίνας Βασιλείου

*
Συντονιστική
Γραμματεία
του Δικτύου
***
*
ΕΠΗΕΑ
Έκθεση μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής
Οικονομικών Χρήσεων 2015 - 2016

Αθήνα 22 Μάρτιου 2017

Από το μέλος: Βασιλείου Κατερίνα

Α. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ επί οικονομικού ελέγχου χρήσης 2015 (Με Αρ.Πρωτ.58893/20.04.2016).

Στο πλαίσιο της θεσμικής λειτουργίας της ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και του σκοπού που επιτελεί, στον ουσιαστικό δηλαδή έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της διοίκησης  της ΕΠΗΕΑ και του ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, επισημαίνω στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και στο σώμα των μελών της τακτικής Γεν. Συνέλευσης (2016) της ΕΠΗΕΑ ότι:

αριθμό πρωτ. 58775/12.04.2016

Δεν έλαβα καμία απάντηση σε σχετικά ερωτήματα που υπέβαλα στα δύο μέλη της ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, τον Ταμία και τον Πρόεδρο της ΕΠΗΕΑ στις παρακάτω παρατηρήσεις - ερωτήματα:

1. ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ  ποσού: 20.834,52 ευρώ.

Το υπόλοιπο χρήσης 31.12.2014 του λογαριασμού 38 ήταν 2.607.793,64. Τα έξοδα χρήσης 2015 ήταν 478.422,69. Συνεπώς αφαιρώντας τα προηγούμενα ποσά προκύπτει ποσό 2.129.370,95 που θα αντιστοιχούσε στο κλείσιμο χρήσης 31.12.2015 του λογαριασμού 38. Από τα παραστατικά προκύπτει ότι το τελικό υπόλοιπο χρήσης 31.12.2015 ήταν 2.349.490,06. Η διαφορά είναι 220.119,11 που πρέπει να αντιστοιχούν με τα έσοδα χρήσης 2015. Όμως τα έσοδα χρήσης 2015 ήταν 199.284,59. Συνεπώς προκύπτει μία ελλειμματική διαφορά 20.834,52 για την οποία αιτούμαι τις ανάλογες εξηγήσεις.

2. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ... 50ετίας (Ποσό: 9.803,42).

Στη συγκεντρωτική κατάσταση εξόδων χρήσης 2015 υπάρχει εγγραφή με τίτλο "ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ" ποσού 9.803,42. Σας παρακαλώ πολύ να μου εξηγήσετε πως ακριβώς προκύπτει το ανωτέρω ποσό.

Σημειωτέον ότι δεν μου εδόθη αναλυτική κατάσταση καταβολών συνδρομών των μελών.

Θεωρώ ότι για τη διασφάλιση της διαφάνειας και του θεσμικού ελέγχου της Διοίκησης και των Οργάνων της πρέπει:

• Να δημοσιοποιούνται (και να αναρτούνται στο site της ΕΠΗΕΑ) στα μέλη μας κωδικοποιημένα (με προστασία προσωπικών δεδομένων) και ανά κατηγορία όλες οι παροχές προς τα μέλη της Ένωσης είτε προέρχονται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είτε προβλέπονται από τον Αλληλοβοηθητικό Λογαριασμό.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ επί οικονομικού ελέγχου χρήσης 2016

1) Διερεύνηση αυτεπάγγελτης μήνυσης – με εντολή εισαγγελέα Καταπολέμησης Διαφθοράς κατά: Μ. ΓΚΑΝΑ (προέδρου), Δ. ΠΙΠΠΑ (Γεν. Γραμματέα), Δ.ΤΟΛΗ (Ταμία) και Δ. ΚΛΟΚΟΤΑΡΑ (Νομικού συμβούλου).

Όπως έχει γίνει γνωστό, διενεργείται με εισαγγελική παραγγελία προανακριτική διαδικασία διερεύνησης αυτεπάγγελτης μήνυσης κατά των ως άνω μελών του Προεδρείου και του νομικού συμβούλου της ΕΠΗΕΑ.

Η γνωστοποίηση του ως άνω συμβάντος, έγινε από αναφορές πολλών συναδέλφων που στο πλαίσιο της προανάκρισης, κλήθηκαν από την 3η πταισματοδίκη Αθηνών να δώσουν έγγραφες καταθέσεις, σύμφωνα και με τις ιδιότητες που κατά καιρούς κατείχαν ή κατέχουν στην ΕΠΗΕΑ είτε ως Μέλη Δ.Σ, εξελεγκτικής επιτροπής, αλληλοβοηθητικού λογαριασμού κ.λ.π. Προανάκριση που συνεχίζεται μέχρι σήμερα με συμπληρωματικές καταθέσεις.

Ενδεχομένως σε πρώτη φάση να έχουν καταλογισθεί πρόστιμα από τις υπηρεσίες του ΣΔΟΕ-ΔΟΥ, που αν ισχύει αγνοούμε παντελώς. Στο πλαίσιο και της επιστολής 20 Μαρτίου 2017 η οποία επισυνάπτεται και με το παράρτημα της 21ης συνεδρίασης 1/12/2016, που έλαβαν και τα τρία μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής, από μέλη Δ.Σ. της ΕΠΗΕΑ, ζητώντας με την ιδιότητα μας αναλυτική καταγραφή ενδεχόμενων προστίμων, και περαιτέρω διερεύνηση των οικονομικών θεμάτων του αντικειμένου της προανάκρισης. Κατόπιν αυτών ζήτησα από μέλη του Προεδρείου Δ. ΤΟΛΗ (Ταμία) και της λογίστριας της Ένωσης (Α.Μ. ΦΙΦΗ), διευκρινήσεις και σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, παράβολα κ.λ.π. Αρνήθηκαν κατηγορηματικά την οποιαδήποτε ενημέρωση. Οι παράνομες και αντικαταστατικές ενέργειες των μελών του Προεδρείου και της υπαλλήλου του Λογιστηρίου κλιμακώθηκαν, σε επίπεδο συνολικής άρνησης επίδειξης παραστατικών αναλυτικών οικονομικών στοιχείων, καταστάσεων κ.λ.π. Τα μόνα στοιχεία που είχα στη διάθεση μου ήταν οι συγκεντρωτικές οικονομικές καταστάσεις που στις 15 Μαρτίου 2017 αναρτήθηκαν στο επίσημο site της ΕΠΗΕΑ, χωρίς να αποσταλούν ταχυδρομικά από κοινού με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μελών. Αξιοπερίεργο είναι ότι η έκθεση των δύο μελών της εξελεγκτικής επιτροπής σύμφωνα με τα λεγόμενα της υπαλλήλου (Α.Μ. ΦΙΦΗ) στις 14 Μαρτίου 2017 ήταν κατατιθέμενη και παρότι τη ζήτησα προς ενημέρωση μου δεν μου επεδώθη. Μου απεστάλη με ηλεκτρονικό email 24 ώρες πριν τη Γενική συνέλευση της 23 Μαρτίου 2017. Έκθεση που μέχρι σήμερα δεν έχει αναρτηθεί στο site της ΕΠΗΕΑ. Ανάλογες μεθοδεύσεις που έχουν καταγραφεί από μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής ελέγχου οικονομικής χρήσης 2010 έως 2014 που έχουν «εξαφανιστεί».

2) Δεν μου επιδείχθηκαν αναλυτικά στοιχεία - παραστατικά στο πλαίσιο ενός ενδεικτικού και αποσπασματικού έλεγχου σχετικά με:
α) Τις καταβολές συνδρομών των μελών της ένωσης που αφορά «ταμειακώς εντάξει», με δεδομένο μάλιστα ότι όπως έχει καταγραφεί στην έκθεση της από προηγούμενο μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής (Π. ΦΩΣΚΟΛΟΥ), ένα μέρος τους είχε λογιστικοποιηθεί, χωρίς να φαίνεται ότι έχει και πραγματικά εισπραχθεί από την ΕΠΗΕΑ. Το ερώτημα είναι, τι είδους βεβαιώσεις και αναλυτικές καταστάσεις των «ταμειακώς εντάξει» μελών χορηγεί το Προεδρείο, στη δικαστική αντιπρόσωπο και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής στις εκλογικές διαδικασίες.
β) Το σύνολο των αναλυτικών λογαριασμών: λειτουργικών εξόδων, διοικητικών δαπανών, λοιπών επιχορηγήσεων, εξόδων εκδηλώσεων, ταξιδιών, αμοιβών τρίτων, αμοιβών δικηγόρων κ.λ.π.
γ) Καταστάσεων του αλληλοβοηθητικού λογαριασμού.
δ) Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που όπως έχει αναφερθεί και παλαιότερα, δεν υπογράφονται από τα μέλη του Δ.Σ, που εκπροσωπούν τις συνδικαλιστικές παρατάξεις (ΔΙΚΤΥΟ-ΔΑΣ), καθώς όπως αναφέρουν αλλοιώνονται από το προεδρείο οι θέσεις –προτάσεις τους κ.λπ. και δεν επικυρώνονται παρά του ότι αναφέρεται στις προσκλήσεις των ημερησίων διατάξεων, συνεδριάσεων του Δ.Σ. ΥΓ1: Κατά δήλωση εκπροσώπων των ως άνω παρατάξεων δεν συνυπέγραψαν τους Διοικητικούς συγκεντρωτικούς οικονομικούς απολογισμούς της διετίας 2015-2016 και προϋπολογιστικών στοιχειών 2017 συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων του αλληλοβοηθητικού λογαριασμού.
ε) Δικαιωμάτων από προγενέστερες οφειλές - καταβολές αγγελιοσήμου (ΣΤ διμήνου 2015 έως 31/10/2016), τόκους καταθέσεων κ.λ.π. ΥΓ2: Δεν μου δόθηκε καμία εξήγηση τι συγκεκριμένα αφορά και από πού προέρχεται ποσό 6.565,22 ευρώ που εμφανίζεται σε γενικό λογαριασμό λοιπών εσόδων, δωρεών.

Γ.  Όσον αφορά τα Συγκεντρωτικά Προϋπολογιστικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν στο site της ΕΠΗΕΑ, μία απλή συγκριτική αντιπαραβολή όσο αφορά τις πραγματοποιηθείσες με τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες καταδεικνύει απόκλιση χιλιάδων ευρώ. Εξακολουθούν σταθερά και ισόποσα να αποσβένονται και στην οικονομική χρήση 2016 κτίρια άνω της 50ετίας.

Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ. Σύμφωνα και με την επισυναπτόμενη στην από 20 Μαρτίου 2017 επιστολή μελών του διοικητικού συμβουλίου της ΕΠΗΕΑ σχετικά με τη συζήτηση της 21η συνεδρίασης 1/12/2016 του διοικητικού συμβουλίου που κοινοποιήθηκε επίσημα και στα τρία μέλη της ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ καταδεικνύεται ότι: Το προεδρείο της ΕΠΗΕΑ δεν υλοποίησε καμία εκ των προτάσεων που κατατέθηκαν από εκπροσώπους του ΔΙΚΤΥΟΥ – μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλογες και αντίστοιχες παλαιότερων εισηγήσεων και προτάσεων μελών της ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κατά την περίοδο 2010-2014 (Ν. Γαβριήλ, Π. Φωσκόλου) συμπεριλαμβανομένων και δικών μου, στην έκθεση επί των οικονομικών στοιχείων χρήσης 2015.

Με ευθύνη της διοικητικής πλειοψηφίας του Προεδρείου της ΕΠΗΕΑ, αυθαίρετα και αντικαταστατικά, ο συγκεκριμένος λογαριασμός και με αδιαφανείς διαδικασίες ακόμη και στο επίπεδο των προβλέψεων, τροφοδοτείται απευθείας από τα χρηματικά διαθέσιμα της ΕΠΗΕΑ (και όχι από τα πλεονάσματα όπως προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας). Η καταστρατήγηση εντοπίζεται – αρχής γενομένης της οικονομικής χρήσης, όπου τα πλεονάσματα (μετά την αφαίρεση των λειτουργικών δαπανών διοικητικής λειτουργίας) της ΕΠΗΕΑ δεν επαρκούσαν για την κάλυψη των αναγκών του λογαριασμού. Πρόβλημα που διογκώνεται, όταν επί σειρά ετών καταγράφονται αρνητικά ισοζύγια (ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ), της οικονομικής διαχείρισης στην ΕΠΗΕΑ.

Εκτός της αυθαίρετης και αντικαταστατικής κατάργησης της αυτονομίας –αυτοτέλειας του λογαριασμού, αλλοιώθηκε με τη ροή κεφαλαίων προς τον αλληλοβοηθητικό λογαριασμό, η πραγματική οικονομική θέση της Ένωσης (στα συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία που εμφανίζονται στο site της ΕΠΗΕΑ, ενοποιούνται και τα οικονομικά στοιχεία του αλληλοβοηθητικού λογαριασμού). Βασικοί λόγοι της επίσπευσης της χρεωκοπίας του αλληλοβοηθητικού λογαριασμού εντοπίζονται στην:
Α) Απουσία μέχρι σήμερα, με ευθύνη της διοικητικής πλειοψηφίας του προεδρείου της ΕΠΗΕΑ, της προβλεπόμενης από τον κανονισμό λειτουργίας του αλληλοβοηθητικού λογαριασμού, αναλογιστικής μελέτης βιωσιμότητας (άρθρο 11 του κανονισμού λειτουργίας). Αναλογιστική μελέτη που έπρεπε να είχε εκπονηθεί από το έτος 2004 και ανά τριετία (2007-2010-2013-2016), με επικύρωση Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΕΠΗΕΑ
Β) Αυθαίρετη ένταξη στο λογαριασμό ποικιλόμορφων (και ενίοτε με διαφορετικά κριτήρια από το προεδρείο) «επιδομάτων και βοηθημάτων», που δεν προβλέπονταν στον κανονισμό λειτουργίας (π.χ. ατομικές έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις, «επίδομα» ανοικτού πανεπιστημίου- βλ. συγκεντρωτικά απολογιστικά στοιχεία χρήσεως 2015 με μερικώς πεπραγμένα ποσού ύψος 2.200,00 και μερικώς προϋπολογιζόμενα χρήσης 2016 ποσού 4.500,00 ευρώ, ενίσχυση απώλειας εισοδημάτων συνταξιούχων 300,00 ευρώ με ημερομηνία καταβολής κατά την διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας 2010 στην ΕΠΗΕΑ) κ.λ.π. Το προεδρείο της ΕΠΗΕΑ μεταξύ άλλων ως προς το θεσμικό έλεγχο και την διαφάνεια, καταστρατήγησε:
*Το άρθρο 5 παράγραφος (γ): ουδέποτε ταμίας του Δ.Σ. ενημέρωσε σε τακτά χρονικά διαστήματα το Δ.Σ, για την πορεία των οικονομικών του αλληλοβοηθητικού λογαριασμού.
*Το προεδρείο της ΕΠΗΕΑ εκτός από τα προσκόμματα και δυσκολίες που έφερνε σε μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής διαχρονικά, ως προς τον έλεγχο των δικαιολογητικών του λογαριασμού, δεν τέθηκαν μέχρι σήμερα στη διάθεση των μελών του μεικτού συμβουλίου της ΕΠΗΕΑ το οποίο ως όργανο έχει χρόνια να συγκληθεί και να συνεδριάσει. Η Εξελεγκτική επιτροπή κατά παράβαση του άρθρου 6 του κανονισμού λειτουργίας, δεν υπέβαλε όπως όφειλε (υποχρεωτικά) συνοπτική έκθεση της ταμειακής κατάστασης του λογαριασμού, η οποία θα ήταν στη διάθεση όλων των τακτικών μελών της ΕΠΗΕΑ. Εκ των ανωτέρων συνάγεται το συμπέρασμα ότι τόσο τα μέλη του αλληλοβοηθητικού λογαριασμού, τα μέλη του Δ.Σ της ΕΠΗΕΑ και λοιποί, δεν είχαν καμία επίγνωση της διαδικασίας καταβολής στους δικαιούχους μέσω των τραπεζικών - μετρητών κ.λ.π.

Λόγω των ανωτέρων αναφερθέντων στις παρατηρήσεις οικονομικών στοιχείων 2015-2016 – προϋπολογισμού 2017 και αλληλοβοηθητικού λογαριασμού, έχοντας πλήρη την επίγνωση της ευθύνης που έχω αναλάβει ως αιρετό μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής στη διασφάλιση των συμφερόντων χιλιάδων μελών της ένωσης μας αλλά και ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής – φορολογικής αρχής καταγγέλλω:

Το προεδρείο της ΕΠΗΕΑ για την παράνομη αντικαταστατική μου «καθαίρεση» από μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής και ακύρωση του ελεγκτικού μου έργου.

Για συνολική αδιαφάνεια στο σύνολο τις οικονομικής διαχείρισης που με αφορά.

Επιφυλασσόμενη πάντως νομίμου δικαιώματος, εξυπακούεται ότι δεν συνυπογράφω εκ των (υστέρων;) την έκθεση των δυο μελών της εξελεγκτικής επιτροπής (Β. Μαχαίρα, Δ. Κατσιμπέρη) συνδικαλιστικά στελέχη από την πλειοψηφούσα παράταξη του ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι επιθυμώ όπως: Το σύνολο της παρούσης έκθεσης και του παραρτήματος που ακολουθεί να κοινοποιηθεί με ευθύνη του προεδρείου καθοιονδήποτε τρόπο και μέσο (site ΕΠΗΕΑ- ταχυδρομική αποστολή και λοιπά) σε άπαντα τα μέλη της ΕΠΗΕΑ καθώς και να αναγνωστεί στη Γενική Συνέλευση των μελών στις 23 Μαρτίου 2017, ή όποτε αυτή πραγματοποιηθεί.

Συναδελφικά,

Βασιλείου Κατερίνα
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΠΗΕΑ
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου