Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

ΕΔΟΕΑΠ - η πρόταση της ΕΙΤΗΣΕΕ και ένα σχόλιο...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Σχόλιο "Α" - ... σε σχέση με τον διάλογο για τη "σωτηρία" του ΝΠΙΔ ΕΔΟΕΑΠ έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
1.- Εκτός από την πρόταση της ΕΙΤΗΣΕΕ δεν έχει γίνει γνωστή καμία άλλη ...
2.- Με βάση την έλλειψη δημοσιοποιημένων προτάσεων από τις επαγγελματικές ενώσεις επικεντρωνόμαστε στην πρόταση της ΕΙΤΗΣΕΕ ...
3.- Είναι σαφές ότι η πρόταση της εργοδοσίας είναι προσανατολισμένη στο να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντά της, αλλά παράλληλα μας δίνει τη δυνατότητα να διακρίνουμε και ορισμένα "εργαλεία" χρήσιμα για μας ...
4.- Και ποια είναι αυτά:
 • Να πραγματοποιηθεί σε βάθος έλεγχος στο Ταμείο για να προσδιορισθούν τα οικονομικά μεγέθη και το κόστος λειτουργίας του
 • Να προσκομισθούν οι αυτονόητες μελέτες (αναλογιστική κλπ) και τεκμηριωθεί η βιωσιμότητα της όποιας πρότασης χρηματοδότησης.
 • Να υπάρξει συγκεκριμένη πρόταση χρηματοδότησης με την οποία το ταμείο είναι βιώσιμο σε μακροπρόθεσμη βάση σύμφωνα με τις αρχές της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
 • Να ασφαλιστεί το σύνολο του προσωπικού όλων των μέσων χωρίς εξαιρέσεις.
 • Οι παροχές του ταμείου να είναι καλύτερες (σε εύλογα πλαίσια) από αυτές που θα παρέχει ο ΕΟΠΠΥ και το ΕΤΕΑΠ, διαφορετικά δεν έχει νόημα η πρόταση - συζήτηση.
 • Οι επιπλέον παροχές να δικαιολογούν το επιπλέον κόστος.
 • Να διασφαλιστεί η είσπραξη των εισφορών και νομοθετηθεί το αναγκαίο πλαίσιο.
 • Να ενημερώσει το Υπουργείο τι θα γίνει με τους εργαζόμενους και τις μέχρι τότε εισφορές τους σε περίπτωση που στο μέλλον το ταμείο παύσει να είναι βιώσιμο.
 • Να καταγραφούν λεπτομερώς οι διαφορές των σημερινών παροχών υγείας του ΕΔΟΕΑΠ με αυτές του ΕΟΠΠΥ.
5.- Σε ό,τι μας αφορά, ως μέλη της υποψήφιας "προς ένταξη" ΕΤΗΠΤΑ, πάνω σ' αυτές τις παρατηρήσεις θα σταθούμε κριτικά και προτρέπουμε τον στενό κύκλο του αγόμενου και φερόμενου προεδρεύοντα του ΔΣ της Ένωσης, έστω και τώρα να συντάξει ένα πλαίσιο προτάσεων, με τα πως και τα γιατί προσδοκά να μας οδηγήσει "στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα" ...

@ Διαβάστε εδώ ολόκληρο το κείμενο προτάσεων της ΕΙΤΗΣΕΕ:

Ένωση Ιδιοκτητών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας

Συνάντηση φορέων για ΕΔΟΕΑΠ

Κύριε Υφυπουργέ,

Σε συνέχεια της συνάντησης της 23/3/2017 και των τοποθετήσεων που έγιναν από τους φορείς θα ήθελα να διευκρινίσω γραπτώς τις θέσεις της ΕΙΤΗΣΕΕ ως ακολούθως:

* Με βάση την μελέτη της Ernst & Young της 25/8/2016 ο ΕΔΟΕΑΠ χρηματοδοτείτο κυρίως από τον πόρο του αγγελιοσήμου και τις ασφαλιστικές εισφορές (3%) των εργαζομένων. Το ύψος των εσόδων από το αγγελιόσημο ήταν το 2014 18.2 εκ. ευρώ, το 2015 15.7 εκ. ευρώ και το πρώτο 5μηνο του 2016 8.6 εκ. ευρώ. Στα τέλη του 2016 ο πόρος του αγγελιοσήμου καταργήθηκε.


* Το πλαίσιο της πρότασης της ΕΙΤΗΣΕΕ είναι οι εργοδότες να υποκαταστήσουν το σύνολο του ποσού που προερχόταν από τον πόρο του αγγελιοσήμου (ύψος περίπου 17 - 18 εκ. ευρώ) με εργοδοτικές εισφορές της ακόλουθης μορφής, με την παραδοχή ότι οι συνολικές ετήσιες αποδοχές των μελών της ΕΠHEA είναι σήμερα περίπου 125 εκ. ευρώ και τα συνολικά έσοδα των επιχειρήσεων που οι εργαζόμενοι τους ασφαλίζονται στον ΕΔΟΕΑΠ σήμερα είναι περίπου 400 εκ. ευρώ.
 • Εισφορές για τον κλάδο ασθένειας : 4.13 % X 125 EK = 5.2 εκ.
 • Εισφορές για τον κλάδο επικουρικής σύνταξης : 3.50 % X 125 EK = 4.3 εκ.
 • Ειδική εθελοντική εισφορά επί των συνολικών εσόδων της κάθε επιχείρησης : 2.00 % X.400 εκ = 80 εκ. ευρώ
 • Σύνολο 17.5 εκ. ευρώ

* Ο ΕΔΟΕΑΠ εισέπραττε μέχρι σήμερα 3.5% ως εισφορά εργαζομένων, δηλαδή 4-3 εκ. ευρώ και περίπου 1 εκ. ευρώ από άλλες πηγές (εισφορές περίθαλψης, προαιρετική ασφάλιση, διαδοχική ασφάλιση κλπ).
* Το 2014 τα συνολικά έσοδα του ΕΔΟΕΑΠ ήταν 24.2 εκ., το 2015 ήταν 20,6 εκ. και το 2016 υπολογίζεται ότι τα έσοδα θα είναι στα επίπεδα του 2014.
* Με βάση το πλαίσιο της πρότασης της ΕΙΤΗΣΕΕ τα συνολικά έσοδα του ΕΔΟΕΑΠ θα είναι στα ίδια επίπεδα με αυτά που υπήρχαν όταν υπήρχε ο πόρος του αγγελιοσήμου.
* Η ΕΙΤΗΣΕΕ περιορίζει την συμμετοχή της στην συζήτηση για την υποκατάσταση του ποσού που προερχόταν από τον πόρο του αγγελιοσήμου την τελευταία περίοδο (2014 - 2016) και αποκλειστικά για τον ΕΔΟΕΑΠ.
* Η ΕΙΤΗΣΕΕ δεν κάνει οποιαδήποτε πρόταση σχετικά με αύξηση των εισφορών των εργαζομένων ούτε για το ύψος των παροχών του ταμείου και ούτε θα συμμετέχει σε συζητήσεις με αυτό το περιεχόμενο. Είναι θέμα που αφορά το Υπουργείο και τους εργαζόμενους και σχετίζεται με την βιωσιμότητα του ταμείου.
* Η ΕΙΤΗΣΕΕ επίσης διευκρινίζει ότι, εάν οι εισφορές των εργοδοτών παραμείνουν στα πλαίσια του νέου ασφαλιστικού νόμου, δεν έχει λόγο να συμμετέχει σε οποιονδήποτε διάλογο με το Υπουργείο και τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Οι αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν αποκλειστικά από το Υπουργείο και τους εργαζομένους.
* Εάν κληθεί η ΕΙΤΗΣΕΕ να συνεισφέρει εθελοντικά οποιαδήποτε εισφορά πάνω από τις εργοδοτικές εισφορές που προβλέπει η ασφαλιστική νομοθεσία, η εισφορά αυτή μπορεί να γίνει υπό τις προϋποθέσεις που σας έχει αναφέρει γραπτώς στο παρελθόν. Δηλαδή:

 • Να πραγματοποιηθεί σε βάθος έλεγχος στο Ταμείο για να προσδιορισθούν τα οικονομικά μεγέθη και το κόστος λειτουργίας του
 • Να προσκομισθούν οι αυτονόητες μελέτες (αναλογιστική κλπ) και τεκμηριωθεί η βιωσιμότητα της όποιας πρότασης χρηματοδότησης.
 • Να υπάρξει συγκεκριμένη πρόταση χρηματοδότησης με την οποία το ταμείο είναι βιώσιμο σε μακροπρόθεσμη βάση σύμφωνα με τις αρχές της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
 • Να ασφαλιστεί το σύνολο του προσωπικού όλων των μέσων χωρίς εξαιρέσεις.
 • Οι παροχές του ταμείου να είναι καλύτερες (σε εύλογα πλαίσια) από αυτές που θα παρέχει ο ΕΟΠΠΥ και το ΕΤΕΑΠ, διαφορετικά δεν έχει νόημα η πρόταση - συζήτηση.
 • Οι επιπλέον παροχές να δικαιολογούν το επιπλέον κόστος.
 • Στο κόστος λειτουργίας να συνεισφέρουν αναλογικά όλοι οι εργοδότες, συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου.
 • Να διασφαλιστεί η είσπραξη των εισφορών και νομοθετηθεί το αναγκαίο πλαίσιο.
 • Να διασφαλιστεί η σωστή και επαγγελματική διοίκηση και λειτουργία του ταμείου με συμμετοχή και των εργοδοτών.
 • Να ενημερώσει το Υπουργείο τι θα γίνει με τους εργαζόμενους και τις μέχρι τότε εισφορές τους σε περίπτωση που στο μέλλον το ταμείο παύσει να είναι βιώσιμο.

Τέλος η συμμετοχή μας στην συζήτηση βασίζεται στην παραδοχή ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα επιβάλλει άλλη άμεση ή έμμεση επιβάρυνση στα μέλη της ΕΙΤΗΣΕΕ. Εάν υπάρξει οποιαδήποτε επιβάρυνση προφανώς το οποιοδήποτε πλαίσιο δεν ισχύει γιατί θα έχει βασιστεί σε άλλα οικονομικά δεδομένα.

Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι μέχρι σήμερα ο μόνος φορέας ο οποίος έχει καταθέσει συγκεκριμένες γραπτές προτάσεις για το θέμα του ΕΔΟΕΑΠ είναι η ΕΙΤΗΣΕΕ.

Θεωρούμε ότι ο διάλογος δεν μπορεί να συνεχιστεί εάν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις από τους άλλους εργοδότες, όσο αφορά τον τρόπο υποκατάστασης του αγγελιοσήμου με εργοδοτικές εισφορές και εθελοντικό πόρο και από τους εργαζόμενους και το Υπουργείο όσο αφορά τις προϋποθέσεις που θέτει η ΕΙΤΗΣΕΕ για την χορήγηση της εθελοντικής εισφοράς.

Σχετικά με την ολοκλήρωση της αναλογιστικής μελέτης και της μελέτης βιωσιμότητας του ΕΔΟΕΑΠ θα θέλαμε να επαναλάβουμε τα στοιχεία που ζητήσαμε από την εταιρία και τον ΕΔΟΕΑΠ να προσκομίσουν στην επόμενη συνάντηση:

 • Να υπολογιστεί το αναλογιστικό έλλειμμα εάν εφαρμοστούν οι εισφορές των εργοδοτών και εργαζομένων που προβλέπει η ασφαλιστική νομοθεσία. Ο υπολογισμός να γίνει ξεχωριστά ανά κλάδο (Υγεία, επικουρική ασφάλιση, εφάπαξ) και για όλα τα σενάρια.
 • Ειδικά για τον κλάδο της επικουρικής ασφάλισης. Επειδή μέχρι τα τέλη του 2016 δεν υπήρχαν πλήρεις ατομικές εισφορές για την χρηματοδότηση του κλάδου θα πρέπει να γίνει ένας υπολογισμός της εύλογης επικουρικής σύνταξης με βάση της αρχής του «νirtual κεφαλοποιητικού συστήματος». Ως εισφορές των εργαζομένων/εργοδοτών των προηγουμένων και επόμενων ετών να θεωρηθούν αυτές που προβλέπει ο ασφαλιστικός νόμος (συνολικά 7%) και ως μικτό εισόδημα το μέσο εισόδημα που αναφέρει η προμελέτη για το παρελθόν και η παραδοχή εισοδήματος που αναφέρει η προμελέτη για το μέλλον. Με βάση τις προηγούμενες παραδοχές να υπολογιστεί ποια θα είναι η μέση επικουρική σύνταξη τα επόμενα χρόνια και εάν θα υπάρχει έλλειμμα στον κλάδο κάποιες χρονικές περιόδους. Οι μέσες συντάξεις θα πρέπει να υπολογιστούν ξεχωριστά για τα σημερινά μέλη και για τα νέα μέλη σε κάθε σεναρίου.
 • Αντίστοιχος υπολογισμός για κάθε σενάριο θα πρέπει να γίνει και για τον κλάδο του εφάπαξ
 • Να καταγραφούν λεπτομερώς οι διαφορές των σημερινών παροχών υγείας του ΕΔΟΕΑΠ με αυτές του ΕΟΠΠΥ.
Τέλος θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι σημερινές προτάσεις της ΕΙΤΗΣΕΕ είναι υπό την αίρεση της έγκρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου το οποίο θα αξιολογήσει την συνολική πρόταση που θα κατατεθεί σε αυτό. Είναι αυτονόητο ότι μέχρι σήμερα δεν έχει διαμορφωθεί συνολική πρόταση από καμία πλευρά, ούτε υπάρχουν οι αναγκαίες μελέτες για την υποστήριξη της οποιασδήποτε πρότασης.

Με εκτίμηση
Για την ΕΙΤΗΣΕΕ
Πάνος Κυριακόπουλος
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου