Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Διάσταση απόψεων ΕΝΕΔ και ΕΙΤΗΣΕΕ για ΕΔΟΕΑΠ

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Δεν συμφωνεί η ΕΝΕΔ
με την πρόταση της ΕΙΤΗΣΕΕ
για τον ΕΔΟΕΑΠ
Διαφωνεί, με τη βασική φιλοσοφία της προτεινόμενης ρύθμισης του ΕΔΟΕΑΠ, περί μεταφοράς πόρου από τη διαφήμιση στο ταμείο.

Σε επιστολή προς την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, η ΕΝΕΔ σημειώνει πως το μεγαλύτερο μέρος της διαφημιστικής δαπάνης στο Internet κατευθύνεται σε εταιρείες της αλλοδαπής και πως δεν μπορεί να επιβληθεί κανένας φόρος, σε όσες λίγες εταιρείες έχουν έδρα την Ελλάδα και διαθέτουν πραγματικές θέσεις εργασίας. Επίσης δηλώνει εμμέσως πως η ΕΙΤΗΣΕΕ δεν έχει καμία εξουσιοδότηση από τους εκδότες του Internet να προχωρήσουν σε συμφωνία με την κυβέρνηση σημειώνοντας πως οι “τυχόν προτάσεις είναι μονομερείς και αυθαίρετες”.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:


Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

Σε συνέχεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εκδοτών Διαδικτύου (ΕΝΕΔ), θα θέλαμε να σημειώσουμε τα εξής πέντε σημεία:

Είναι πάγια και διαρκής θέση μας η ισότιμη αναγνώριση όλου του προσωπικού που εργάζεται στον τομέα του διαδικτύου, ως δημοσιογραφικό εργατικό δυναμικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Σε περίπτωση μεταφοράς του προσωπικού μας σε όποιο διευρυμένο Ταμείο, θέση μας αποτελεί η μη επιβάρυνση του ταμείου αυτού από παλιές υποχρεώσεις, τουλάχιστον για τα νέα μέλη του κλάδου μας, που θα ενταχθούν σε αυτό.

Το συντριπτικό ποσοστό της διαφημιστικής δαπάνης στο διαδίκτυο απορροφάται από εταιρίες της αλλοδαπής, οι οποίες δεν έχουν φορολογική έδρα στην Ελλάδα. Εταιρείες που δεν απασχολούν δημοσιογραφικό προσωπικό στην Ελλάδα ούτε παρέχουν αξιοπρόσεκτες θέσεις εργασίας, εταιρείες οι οποίες δεν υπόκεινται σε κανενός είδους φορολόγηση και προφανώς δεν υπάρχει η δυνατότητα να αποδοθεί εκ μέρους τους κάποιο ανάλογο τέλος ή ειδικός φόρος.

Το εναπομείναν ποσοστό διαφημιστικής δαπάνης που μοιράζονται οι ελληνικές επιχειρήσεις του διαδικτύου δεν επαρκεί για να καλύψει συνολικά τα κόστη λειτουργίας τους. Επιχειρήσεις που διατηρούν θέσεις εργασίας, πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές, αποδίδουν φόρους κλπ. Θεωρούμε πως τυχόν επιβολή οποιουδήποτε τέλους ή επιβάρυνσης επί των διαφημιστικών εσόδων θα αποτελέσει αθέμιτη πρακτική εις βάρος των επιχειρήσεων του διαδικτύου και θα προκαλέσει μείζον πρόβλημα βιωσιμότητας τους. Ως αποτέλεσμα, θα χαθούν θέσεις εργασίας καθώς και ακόμα περισσότερα έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο, απ’ όσα επιχειρούνται να εξασφαλισθούν μέσω του προτεινόμενου πόρου.

Δεν έχουμε παράσχει την παραμικρή εξουσιοδότηση σε άλλες Ενώσεις, ώστε να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε πρόταση ή συμφωνία εξ’ ονόματος της ΕΝΕΔ. Τυχόν προτάσεις είναι μονομερείς, αυθαίρετες και δεν μας εκφράζουν.
1/8/2017
Με τιμή,

Το ΔΣ της ΕΝ.Ε.Δ.

---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου