Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

... οι ζημιές της Ραδιοτηλεοπτικής (902) ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Τα οικονομικά της Ραδιοτηλεοπτικής

Αρνητική ήταν η εικόνα των οικονομικών της Ραδιοτηλεοπτικής ΑΕ έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2013, 40 ημέρες μετά την πώλησή της, σύμφωνα με τα στοιχεία του εννεαμήνου. Ο κύκλος εργασιών ανερχόταν σε 255.509 ευρώ, οι ζημίες σε 3.111.519 ευρώ και το σύνολο των ζημιών σε 5.410.594 ευρώ. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της ήταν ύψους 2.742.567 ευρώ και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ήταν αρνητικό κατά 1.564.281 ευρώ. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανερχόταν σε 2.966.448 ευρώ.

---
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου