Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

... για τα δάνεια στο MEGA; Ρωτήστε τις τράπεζες ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Τι απαντά ο Στουρνάρας
για τα δάνεια του MEGAΑποποιείται των ευθυνών της η κυβέρνηση για τα συνεχή δάνεια του Mega

Το δεύτερο κοινό ομολογιακό δάνειο των 98 εκατ. ευρώ του 2012, ως συνέχεια του δανείου των 50 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπάρχουν εγγυήσεις, απασχολεί τη Βουλή, ύστερα από ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Στάθη Παναγούλη, έπειτα από δημοσίευμα των Τυπολογιών:

«Η σύναψη δανείων μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων και των συναλλασσομένων με αυτά μερών διακρίνεται από εξ’ ολοκλήρου ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, χωρίς τη δυνατότητα κρατικής παρέμβασης επί της πιστοδοτικής πολιτικής που εφαρμόζεται», απάντησε ο Γιάννης Στουρνάρας.

Δηλώνει παράλληλα πως υπάρχει ήδη νόμος από το 2007, ο 3601 που αναφέρει πως «τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να εφαρμόζουν Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου (Εσωτερικής Επιθεώρησης, Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης) προκειμένου να διασφαλίζουν μεταξύ άλλων τη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής τους στρατηγικής, την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων, την αναγνώριση και αντιμετώπιση των πάσης φύσεως κινδύνων που αναλαμβάνονται καθώς και την πρόληψη και αποφυγή λανθασμένων ενεργειών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη φήμη και τα συμφέροντα του πιστωτικού ιδρύματος, των μετόχων και των συναλλασσομένων με αυτό».

Το ΕΣΡ περιορίστηκε στο να απαντήσει πως δεν έχει εκ του νόμου αρμοδιότητα για τον έλεγχο των δανειοδοτήσεων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, ωστόσο ελέγχει και εγκρίνει τις αυξήσεις του μετοχικού τους κεφαλαίου.
---
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου