Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

... συνέχεια MEGAλων περικοπών κόστους ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*
Ενέργειες για άρση της επιτήρησης

Mega Channel : νέος γύρος περικοπών


Στην κατηγορία επιτήρησης παραμένουν οι μετοχές της Τηλέτυπος, με την εταιρεία να εξακολουθεί να υφίσταται τις συνέπειες των συνεχιζόμενων αρνητικών οικονομικών συγκυριών.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, οι συνέπειες αυτές είναι εμφανείς στη μείωση του κύκλου εργασιών και στην πιστοδοτική περίοδο προς πελάτες με επαχθείς επιπτώσεις επί της ταμιακής ρευστότητας. Η διοίκηση επιμένει στη μείωση κόστους λειτουργίας και κόστους παραγωγής ιδίου προγράμματος και επαυξάνει τις προσπάθειες.

Επίσης, στις 14/10/2013 ολοκληρώθηκε με πλήρη κάλυψη η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, η οποία αποφασίσθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 8/4/2013. Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχονται σε 15,1 εκατομμύρια ευρώ μετά την αφαίρεση δαπανών έκδοσης ύψους 366 χιλιάδων ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως οι μετοχές, με απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έχουν υπαχθεί στην κατηγορία επιτήρησης από 8/4/2011 με κριτήριο τη σχέση ζημιών χρήσεως 2010 προς ίδια κεφάλαια της 31/12/2010.
---

Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου