Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

... ο νέος Flash 96 ετοιμάζεται ...


*
Ανασυγκρότηση
***
*

Προετοιμασίες
για την επαναλειτουργία του Flash

Προχωράει το σχήμα διαχείρισης του Flash
από τρίτα πρόσωπα.

Στο ΓΕΜΗ έγινε στις 6 Φεβρουαρίου 2014 η καταχώρηση για την εταιρεία «96 Μέσα ενημέρωσης και επικοινωνία ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία». Παρά το γεγονός ότι έχει περάσει ένας μήνας από την ενημέρωση του ΓΕΜΗ δεν έχει κατατεθεί το καταστατικό της εταιρείας, με τα πρόσωπα που εμφανίζονται στο σχήμα. Θυμίζουμε πως στην πρόσφατη συνέλευση των εργαζομένων την πρόταση για τη διαχείριση του Flash 96 κατέθεσε ο δημοσιογράφος Γιώργος Μελέας, ο οποίος ήταν σύμβουλος καμπάνιας του δημάρχου της Αθήνας Γιώργου Καμίνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο καταστατικό αυτό της εταιρείας των πρώην εργαζομένων του Flash, ο Γιώργος Μελέας εμφανίζεται ως διαχειριστής.

Είναι πολύ πιθανό, οι διαδικασίες να ενεργοποιηθούν άμεσα και να ξεκινήσει με άλλο σχήμα, η λειτουργία του Flash, με τα νέα δεδομένα και της νέας εταιρείας. Η ιδιοκτησία της υφιστάμενης εταιρείας που ελέγχει το σταθμό που δεν εκπέμπει ανήκει στον Πέτρο Κυριακίδη, ο οποίος και καταζητείται.

Το άρθρο 32 του ν. 4109/2013 που έγινε ειδικά για την περίπτωση του Flash αναφέρει πως «σε περίπτωση οριστικής παύσης ή διακοπής τουλάχιστον επί εξάμηνο της λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ή καθυστέρησης καταβολής επί τετράμηνο των αποδοχών στο 1/3 τουλάχιστον του προσωπικού ή του 1/3 των συνολικών αποδοχών του από τους υπόχρεους προς τούτο, η άδεια λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού ανακαλείται από τον ως τότε αδειούχο της”. Προς το παρόν η άδεια δεν έχει ανακληθεί από το ΕΣΡ. Στη συνέχεια “ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης από το ήμισυ πλέον ενός τουλάχιστον των εργαζομένων − περιλαμβανομένου του 1/3 τουλάχιστον των δημοσιογράφων αν πρόκειται για ενημερωτικό σταθμό − χορηγείται σε αυτούς άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού στην αντίστοιχη συχνότητα με πρόταση του Ε.Σ.Ρ. και απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. Το ΕΣΡ έχει εκφράσει θετική γνώμη και απομένει η έκδοση απόφασης από τον αρμόδιο υπουργό.

Σύμφωνα με το άρθρο 32 “το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο, καθώς και τα ίδια κεφάλαια των υποψηφίων και τα ποσά εγγυητικών επιστολών καθορίζονται από το Ε.Σ.Ρ. που εκτιμά τις περιστάσεις μέχρι του 35% αυτού.»
---
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου