Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

... Χ.Κ.Τεγόπουλος - τελεσίδικες αποφάσεις επίσχεσης ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Κατάθεση αίτησης αναγνώρισης
ασφαλιστικού χρόνου επίσχεσης


Κατατέθηκε η πρώτη αίτηση αναγνώρισης του ασφαλιστικού χρόνου επίσχεσης, στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΑΤΤΑ) του απλήρωτου - απολυμένου (συναινετικά) από την Χ.Κ.Τεγόπουλος, συναδέλφου Νίκου Αργύρη.

Ο συνάδελφος πήρε τελεσίδικες αποφάσεις για την αποζημίωσή του και τα δεδουλευμένα του, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου επίσχεσης από τον Φεβρουάριο/2012 έως και τον Ιούλιο/2012, που αναγνωρίστηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Οι συνάδελφοι που δικάστηκαν μαζί του, έχουν κι αυτοί προφανώς τελεσίδικες αποφάσεις. Πρέπει να πάρουν βεβαιώσεις τελεσιδικίας (δημοσιεύουμε μια τέτοια) και να πάνε στο Ταμείο για τα περαιτέρω.
---
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
 Ο/Η Γραμματέας του Πρωτοδικείου Αθηνών
ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:
Όπως προκύπτει από τα οικεία στοιχεία που τηρούνται στο Πρωτοδικείο δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο (τακτικό ή έκτακτο) από οποιονδήποτε, κατά της αποφάσεως με αρ. 2693/2013 ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από τη δημοσίευσή της έως και χθες.

Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται με αίτηση του/της συνηγόρου ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ, για κάθε νόμιμη χρήση.
 Αθήνα 6/3/2014
 Ο/Η Γραμματέας
 ΓΚΙΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου