Σάββατο 29 Μαρτίου 2014

... "Καθημερινή", αλλαγές στο μετοχολόγιο ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

"Καθημερινή"

Στο 45,54% το ποσοστό
του Αριστείδη Αλαφούζου

πατήρ και υιοί Αλαφούζοι
Στο 45,54% διαμορφώθηκε το ποσοστό του Αριστείδη Αλαφούζου στην "Καθημερινή" μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Αντίστοιχα η συμμετοχή του Ιωάννη Αλαφούζου αυξήθηκε στο 15,44%.

Σε 24,16% το ποσοστό του κ. Θεμιστοκλή Αλαφούζου.

Ειδικότερα, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Καθημερινής μέσω της έκδοσης 27.200.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία οκτώ (8) νέες μετοχές για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή, η οποία αποφασίσθηκε από την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 09.01.2014, ο κος Ιωάννης Αλαφούζος είναι κύριος 4.725.313 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας με δικαίωμα ψήφου σε σύνολο 30.600.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας (ποσοστό 15,44%.) και ο κος Αριστείδης Αλαφούζος είναι κύριος 13.936.038 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας με δικαίωμα ψήφου σε σύνολο 30.600.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας. (ποσοστό 45,54%.)

---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου