Δευτέρα 21 Ιουλίου 2014

... ΕΠΗΕΑ - επίδομα αφερεγγυότητας Χ.Κ.Τεγόπουλος ...

*
ΕΠΗΕΑ
***
*

Επίδομα Αφερεγγυότητας
εργαζομένων
της Χ.Κ.Τεγόπουλος Εκδόσεις ΑΕ


Ανακοίνωση
Συνάδελφοι,

Σχετικά με το επίδομα αφερεγγυότητας που δικαιούστε μετά την πτώχευση του εργοδότη σας, ήτοι της εταιρείας με την επωνυμία “Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε”, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

α. Το επίδομα αφορά τρεις ανεξόφλητους μισθούς, υπολογισμένους με βάση την συλλογική σύμβαση εργασίας, που εμπίπτουν στην χρονική περίοδο 6 μηνών πριν την υποβολή της αίτησης πτώχευσης. Στην περίπτωσή μας η κρίσιμη περίοδος είναι από 02/01/2014 έως 02/07/2014.

β. Οι σχετικές αιτήσεις θα κατατεθούν στον ΟΑΕΔ (Τ.Υ ΑΘΗΝΩΝ) και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι 30/11/2014, ήτοι έξι μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης περί κηρύξεως της πτώχευσης του εργοδότη σας.

γ. Τα σχετικά δικαιολογητικά που θα συνυποβληθούν με την αίτηση είναι τα εξής:

1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση.

2. Αντίγραφο της δημοσίευσης της απόφασης πτώχευσης της εταιρείας.

3. Αναγγελία στο γραμματέα του πτωχευτικού δικαστηρίου με τα ονόματα των εργαζομένων που αναγγέλλονται ως πιστωτές της εταιρείας.

4. Βεβαίωση του σύνδικου της πτώχευσης που αναφέρει ξεχωριστά για κάθε εργαζόμενο τις περιόδους μισθοδοσίας που χρωστά η εταιρεία (τακτικές αποδοχές, δώρο Χριστουγέννων - δώρο Πάσχα, επίδομα αδείας) και τα ποσά αυτών (μικτές αποδοχές).

5. Κατάσταση των δυο τελευταίων χρήσεων πριν από την πτώχευση από την επιθεώρηση εργασίας που αναφέρουν προϋπηρεσίες – ειδικότητες - μισθούς.

6. Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού (Δ.Ο.Υ).

7. Φωτοτυπία της κάρτας υγείας ασφαλισμένου ΕΔΟΕΑΠ στην οποία αναφέρεται ο Α.Μ (αριθμός μητρώου) και ο Α.Μ.Κ.Α.

8. Έγγραφο που να προκύπτει ο αριθμός μητρώου ΕΤΑΠ – ΜΜΕ (ΤΣΠΕΑΘ).

9. Φωτοτυπία ταυτότητας.

10. Φωτοτυπία λογαριασμού εθνικής τράπεζας με πρώτο όνομα δικαιούχου το όνομα του αιτούντος.

11. Αντίγραφο πτυχίου (αφορά όσους λαμβάνουν ή δικαιούνται επίδομα πτυχίου).

12. Για τους έγγαμους ή διαζευγμένους με παιδιά πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ((αφορά όσους λαμβάνουν ή δικαιούνται επιδόματα γάμου & τέκνων και το ζητάτε από τον ΔΗΜΟ ή από ΚΕΠ).

13. Αντίγραφο σύμβασης εργασίας (απαραίτητο αν έχετε αναγνώριση προϋπηρεσίας).

14. Αντίγραφο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας (αφορά όσους έχουν απολυθεί).

15. Το πιο πρόσφατο μηνιαίο εκκαθαριστικό αποδοχών.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

1. Εκ των ως άνω δικαιολογητικών τα με αριθμούς 2, 3, 4, & 5 θα συγκεντρωθούν με ευθύνη της νομικής υπηρεσίας.

2. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά από 6 έως 15 μπορείτε να τα προσκομίζετε καθημερινά στα γραφεία της ΕΠΗΕΑ από 21/07/2014 έως και 01/08/2014. Η καταληκτική ημερομηνία είναι ενδεικτική άλλα είναι προφανές ότι όσο πιο γρήγορα συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά τόσο πιο σύντομα θα υποβληθούν οι αιτήσεις για το επίδομα αφερεγγυότητας. Σας πληροφορούμε επίσης ότι την περίοδο από 04/08/2014 έως και 22/08/2014 η ΕΝΩΣΗ θα είναι κλειστή, λόγω θερινών διακοπών και δεν θα παραλαμβάνονται δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν είναι εφικτό να προσκομισθεί (π.χ μηνιαίο εκκαθαριστικό αποδοχών ή αντίγραφο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας κλπ) το αναφέρεται κατά την προσκόμιση των υπολοίπων και θα αντιμετωπισθεί κατά περίπτωση σε συνεννόηση με την νομική υπηρεσία.

3. Μετά την συγκέντρωση των δικαιολογητικών θα συνταχθούν από την ΕΝΩΣΗ οι αιτήσεις σας και οι υπεύθυνες δηλώσεις και θα κλιθείτε να τις υπογράψετε και να εξουσιοδοτήσετε την νομική υπηρεσία να τις καταθέσει στον ΟΑΕΔ.

4. Για τυχόν ερωτήματα και απορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο μέλος του ΔΣ Βαγγέλη Βλάχο, που είναι υπεύθυνος για την παραλαβή των δικαιολογητικών, στα τηλέφωνα 2103624420, 2103641942 & 6977604865.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου