Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018

ΟΑΕΔ - 3.000 άνεργοι σε πιλοτικό πρόγραμμα

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Πιλοτικό πρόγραμμα απασχόλησης
για πάνω από 3.000 ανέργους
άνω των 45 ετώνΤην έναρξη ενός πιλοτικού προγράμματος που θα αφορά εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 45 ετών και άνω, με διάρκεια ανεργίας τουλάχιστον έξι μήνες, οι οποίοι διαμένουν στους δήμους Μάνδρας, Ασπροπύργου και Ελευσίνας, ανακοίνωσαν ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθανάσιος Ηλιόπουλος και η διοικήτρια του ΟΑΕΔ, Μαρία Καραμεσίνη.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην οποία παρουσιάστηκε το νέο μοντέλο Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης (ΕΠΑ), το οποίο ουσιαστικά ξεκινά με την πιλοτική εφαρμογή του στην περιοχή της Ελευσίνας.

Τα στοιχεία του προγράμματος

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, το πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 45 ετών και άνω, με διάρκεια ανεργίας τουλάχιστον έξι μήνες, που διαμένουν στους δήμους Μάνδρας, Ασπροπύργου και Ελευσίνας. Η ομάδα στόχος υπολογίζεται σε περίπου 3.000 άτομα. Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που θα προσφερθούν είναι: Νέες Θέσεις Εργασίας (ΝΘΕ), Επιχειρηματικότητα-Αυταπασχόληση, Κατάρτιση, Κοινωφελής Εργασία. Ο σχεδιασμός του βασίζεται τόσο στις ανάγκες των ανέργων όσο και στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας.

Οι άνεργοι θα ειδοποιούνται από το ΚΠΑ ΟΑΕΔ Ελευσίνας για να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το νέο ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης εργασιακής ετοιμότητας (Profiling) και στη συνέχεια, σε ατομική συνεδρία με τον εργασιακό σύμβουλο ανέργων, θα καταρτίζουν από κοινού το Ατομικό Σχέδιο Δράσης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα προτείνονται στον άνεργο δράσεις απασχόλησης και κατάρτισης, με κριτήρια τις εξατομικευμένες ανάγκες και τα προσόντα του.

Ο σχεδιασμός του πιλοτικού προγράμματος στην Ελευσίνα υποστηρίχτηκε από τεχνική βοήθεια που παρείχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS).

---
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου