Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018

Δημοσιογράφοι που λιβάνισαν τη χούντα - επετειακό

*
Ανασυγκρότηση
***
*


Στην επονείδιστη λίστα των δημοσιογράφων που ξεσκόνισαν τη χούντα, υπάρχουν ονόματα τα οποία πρωταγωνίστησαν στην μεταπολίτευση- από τον Σταύρο Ψυχάρη μέχρι τον Οδυσσέα Ζούλα

Στο πρώτο τεύχος του περιοδικού Αντί, που βγήκε μετά την δικτατορία, ανάμεσα στην πυκνή, μαχητική ύλη, ξεχωρίσαμε ένα δίστηλο, που έχει ξεχαστεί, αν και τότε δεν πέρασε απαρατήρητο. Αξίζει να ανασυρθεί από την αφάνεια, για χάρη της αυριανής επετείου.

Στην επονείδιστη λίστα υπάρχουν ονόματα δημοσιογράφων που έπαιξαν ενεργητικό ρόλο στα κατοπινά χρόνια: Ο Σταύρος Ψυχάρης του Βήματος, οι Οδυσσέας Ζούλας, Στάμος Ζούλας, της Καθημερινής, ο Ρίζος του Ελεύθερου Τύπου, ο Σπύρος Καρατζαφέρης, ο Λυκούργος Κομίνης (!), και άλλοι.

Ολόκληρο το κείμενο αναδημοσιεύεται με την πολυτονική γραφή της εποχής.


Πριν ακόμα αναγγείλουμε τήν έπανέκδοση του ΑΝΤΙ πήραμε τήν παρακάτω επιστολή από φίλο μας, που εσώκλεισε απόκομμα εφημερίδας με τα ονόματα αρκετών δημοσιογράφων κάτω από ένα κείμενο που λιβάνιζε την κυβέρνηση των πραξικοπηματιών της 21ης Απριλίου. Την δημοσιεύουμε μαζί με το εισαγωγικό σημείωμα.
Στον πρώτο χρόνο τής Δικτατορίας – Γενάρης τού 1968 – τή στιγμή πού οι περισσότερες έφημερίδες είχαν κλείσει, πολλοί δημοσιογράφοι ήταν στήν έξορία ή στις φυλακές, τό έπάγγελμα μαστιζόταν άπό τήν άνεργία καί ή λογοκρισία είχε τελείως φιμώσει τον τύπο, βρέθηκαν δημοσιογράφοι πού αίσθάνθηκαν ύποχρεωμένοι νά έκφράσουν τάς εύγνωμόνους ευχαριστίας τους προς τήν Εθνικήν Κυβέρνησιν» για λογαριασμό «τού συνόλου τού δημοσιογραφικού κόσμου», σάν νά ήταν έξουσιοδοτημένοι.
Οι περισσότεροι άπ’ αύτούς πού ύπέγραψαν τό ευχαριστήριο τηλεγράφημα, ήταν ήδη ή βρέθηκαν άμέσως μετά, στις διάφορες έπιτροπές τής λογοκρισίας και σε βασικά πόστα στά διάφορα μαζικά μέσα ένημέρωσης.
«Πιστεύομεν ότι άπηχούμεν τά αισθήματα τού συνόλου του δημοσιογραφικού κόσμου τής χώρας, έκφράζοντες τάς εύγνωμόνους ευχαριστίας μας πρός τήν Εθνικήν Κυβέρνησιν και ιδιαιτέρως πρός τόν Πρωθυπουργόν κ. Γεώργιον Παπαδόπουλον, τόν υφυπουργόν Προεδρίας Κυβερνήσεως κ. Μ. Σιδεράτον και τόν Γενικόν Διευθυντήν Τύπου Συνταγματάρχην κ. Κωνστ. Καρύδαν, διά τήν έμπρακτως έκδηλωθείσαν άμέριστον συμπαράστασίν των και ουσιαστικήν μέριμνα διά τήν ίκανοποίησιν ζωτικών ζητημάτων τού κλάδου.
  Ι. Άγγούρης,
  Μ. ’Αλατόπουλος,
  Π. Άναγνωστόπουλος,
  Γ. Άναστασόπουλος,
  Ε. Άρσένης,
  Κ. Άρσενίδης,
  Σ. Άρτεμάκης,
  Σ. Αύλωνίτης,
  Γ. Βαξεβανίδης,
  Ε. Βροντάκης,
  Ν. Γαληνός,
  Τ. Γάριος,
  Α. Γεωργίου,
  Δ. Γιανναράκος,
  I. Γκίκας,
  I. Γόλιας,
  Π. Διάκος,
  Δ. Δεβετζής,
  Μ. Δαφνής,
  Σ. Εύταξίας,
  Δ. Ζαννίδης,
  Κ. Ζαχάρωφ,
  Ο. Ζούλας,
  Σ. Ζούλας,
  Κ. Καγγελάρης,
  Ι. Καιροφύλας,
  Γ. Καλατζάκος,
  Κ. Καλογερής,
  Π. Καμβύσης,
  Σ. Καρατζαφέρης,
  Θ. Καρβούνης,
  Ν. Κατσαρός,
  Π. Κελαϊδής,
  Θ. Κόκκινος,
  I. Κολιάτσος,
  Μ. Κομμιώτης,
Γ. Κολοκοτρώνης,
  Λ. Κομίνης,
  Β. Κοντοβαζενίτης,
  Δ. Κουγιαννίδης,
  Δ. Κουσκουρης,
  Π. Κουτούπης,
  Κ. Κυριακάκης,
  X. Κυρίτσης,
  Π. Ευστρατίου,
  Λ. Κωνσταντινίδης,
  Μ. Λαμπρινίδης,
  Δ. I. Λάμπρου,
  Δ. Π. Λάμπρου,
  Π. Λοβέρδος,
  Η. Μαλάτος,
  Α. Μαρμάρινος,
  Πετρογιάννη Μπίκα,
  I. Μοσχοβίτης,
  Σ. Μπαμπούρης,
  Π. Μπίτσης,
  X. Μπητσίδης,
  I. Μπορτολής,
  Α. Μπουλούκος,
  Β. Μακρίδης,
  Α. Μπορομπόκας,
  Σ. Νικητόπουλος,
  Β. Νικολόπουλος,
  Α. Ξυπολιτίδης,
  Ε. Παπαγεωργιου,
  Ν. Παπαδόπουλος,
  Μ. Παντοσίδης,
  X. Παππάς,
  Τ. Πηλείδης,
  Δ. Παλάσης,
  Α. Ρήγας,
  Κ. Ρήγας,
  Δ. Ρίζος,
  Δ. Ρίτσος,
  Σ. Σακελλάρης,
  Κ. Σαρδελλής,
  Κ. Σισμάνης,
  Τ. Σωτήρχος,
  Σ. Τσίρος,
  Σ. Τσούτης,
  Κ. Φίλιππος,
  Π. Φίρμπας,
  I. Φράγκος,
  Σ. Ψυχάρης,
  Κ. Ψυχογιός,
  Δ. Χρονόπουλος,
  I. Δαπέργολας,
  Δ. Μακρής,
  Ν. Ζέλιος.
---
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου