Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

Στα ΕΛΤΑ η διανομή του Τύπου στην επαρχία!

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Συνεχίζεται η έρευνα
της Επιτροπής Ανταγωνισμού
για τη διανομή του Τύπου


Οι εκδότες αλλά και το πρακτορείο διανομής Τύπου «Άργος» έχουν λάβει ένα αναλυτικό έγγραφο με ερωτήσεις για το ισχύον καθεστώς.

Η πρώτη ερώτηση αφορά τη μεταβολή στη μετοχική σύνθεση της κάθε εκδοτικής. Και ακόμη ζητείται, στην περίπτωση αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης, να προσδιοριστεί ο απώτερος ελέγχων μέτοχος, όπως επίσης και οι εταιρείες στις οποίες μετέχει. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ρωτάει για μεταβολές σχετικά με τα έντυπα που εκδίδει η κάθε εταιρεία, αλλά και αν έχουν επέλθει αλλαγές στην αγορά του αθηναϊκού και πανελλαδικού Τύπου από τον Οκτώβριο του 2017 ως και σήμερα.

Στη συνέχεια υπάρχει σειρά ερωτήσεων για το είδος της συνεργασίας των εκδοτικών επιχειρήσεων με το «Άργος». Τέλος τίθενται τα ερωτήματα: «Δύναται το πρακτορείο ‘‘Άργος’’ να εξυπηρετήσει πλήρως την εν λόγω αγορά; Ικανοποιείται πλήρως η συνθήκη της ίσης μεταχείρισης των εντύπων όλων των εκδοτών;». Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης η Επιτροπή Ανταγωνισμού ζητάει τις προτάσεις των εκδοτών.

Παράλληλα με τη διεξαγωγή της έρευνας, υπάρχει εδώ και καιρό μια συζήτηση μεταξύ εκδοτών για να διερευνηθούν άλλοι τρόποι διανομής των εντύπων. Μία από τις σκέψεις που επανέρχονται είναι να αναλάβουν τα ΕΛΤΑ τη διανομή των εφημερίδων για την επαρχία. Το κόστος του εγχειρήματος αυτού ανέρχεται σε 6-7 εκατ. ευρώ για τα ΕΛΤΑ και σε περίπτωση που επέλθει συμφωνία το ποσό αυτό θα αντισταθμιστεί με την προβολή τους στις συνεργαζόμενες εφημερίδες. Το επιχείρημα για αυτήν τη συνεργασία μεταξύ Δημοσίου και εκδοτών είναι πως με τον τρόπο αυτό ενισχύεται ο Τύπος.

Τα ΕΛΤΑ θα παραλαμβάνουν καθημερινά σε προσδιορισμένο χώρο τα έντυπα των εκδοτών που θα συνεργάζονται μεταξύ τους και θα έχουν στη συνέχεια την ευθύνη να τα μεταφέρουν στις επαρχιακές πόλεις. Προφανώς, η διανομή τους θα γίνεται στη συνέχεια από τα πρόσωπα που ήδη δραστηριοποιούνται στη σχετική αγορά.
---
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου