Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012

... ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: πάμε για μνημόνιο στις παροχές υγείας ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*
Η διοίκηση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
"προτείνει" μειώσεις στις παροχές


Στο πλαίσιο της γενικότερης μνημονιακής πολιτικής η διοίκηση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ έστειλε στις επαγγελματικές ενώσεις ένα υπόμνημα με προτάσεις υπό τον τίτλο "Εισήγηση για μείωση δαπανών" ...

Ας δούμε ορισμένες από τις προτάσεις, που είναι ενδεικτικές για το τί ζητάνε από τους ασφαλισμένους ...


ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΙΣΧΥΕΙ: (άρθρο 7 παρ. 3) Ο ασφαλισμένος δικαιούται να επισκέπτεται συμβεβλημένους ή μη ιατρούς.
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: Ο ασφαλισμένος προσφεύγει μόνο σε συμβεβλημένο ιατρό.

ΙΣΧΥΕΙ: Για την νοσοκομειακή περίθαλψη (άρθρο 13), παρέχεται χωρίς συμμετοχή σε συμβεβλημένα και μη συμβεβλημένα με το Ταμείο θεραπευτήρια, σε θέση ΒΑ΄ για ασφαλισμένους έως δέκα χρόνια και Α΄ σε άνω των δέκα ετών και συνταξιούχους.
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: Η νοσηλεία σε ιδιωτικά θεραπευτήρια θα πραγματοποιείται ΜΟΝΟ στα συμβεβλημένα με το Ταμείο, καμία δαπάνη δεν θα αποδίδεται για νοσηλεία σε μη συμβεβλημένα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Όσον αφορά τη θέση νοσηλείας, η νοσοκομειακή περίθαλψη θα χορηγείται σε όλους τους ασφαλισμένους ανεξάρτητα του χρόνου ασφάλισης ή συνταξιοδότησης σε θέση ΒΑ΄ των Δημοσίων νοσοκομείων και των συμβεβλημένων ιδιωτικών θεραπευτηρίων. Επιτρέπεται νοσηλεία σε μη συμβεβλημένο ιδιωτικό θεραπευτήριο μόνον στην περίπτωση εξειδικευμένου θεραπευτηρίου και εφόσον δεν υπάρχει συμβεβλημένο τέτοιο με το Ταμείο (π.χ. ψυχιατρική κλινική).

ΙΣΧΥΕΙ: Στους άμεσα ασφαλισμένους που δεν μετακινούνται και παραμένουν κλινήρεις, αποδίδεται ποσό ίσο με το 1/3 του Η.Α.Ε. για συμπαράσταση άλλου προσώπου με μορφή οίκοι νοσηλείας.
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: Η κατάργηση αυτού του ποσού.

ΙΣΧΥΕΙ: (άρθρο 10 παρ. 2) Οι οδοντιατρικές εργασίες αποδίδονται χωρίς συμμετοχή με κρατικό τιμολόγιο.
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: (άρθρο 11 παρ. 1 παλαιός κανονισμός) Οι δαπάνες οδοντιατρικών εργασιών θα αποδίδονται με κρατικό τιμολόγιο και με συμμετοχή του άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένου 20%.

ΙΣΧΥΕΙ: (άρθρο 9) Παρακλινικές Εξετάσεις χωρίς συμμετοχή των ασφαλισμένων.
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: (άρθρο 8 ΕΟΠΥΥ και άρθρο 19 παρ. 1 παλαιού κανονισμού) Οι παρακλινικές εξετάσεις αναγράφονται από τον θεράποντα ιατρό, στο ατομικό βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου, θεωρούνται εντός δέκα (10) ημερών από τον αρμόδιο ελεγκτή ιατρό, και εκτελούνται εντός μηνός από τη θεώρηση. Για την πραγματοποίηση εργαστηριακών εξετάσεων το Ταμείο αποδίδει το ποσό που προβλέπεται από το κρατικό τιμολόγιο, με ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων (άμεσα και έμμεσα) 15%. Οι εργαστηριακές εξετάσεις θα πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ σε συμβεβλημένα εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα καθώς και σε Δημόσια νοσοκομεία.

(...)

ΙΣΧΥΕΙ: Επίδομα ασθενείας (άρθρο 21)
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: Διευκρίνιση προσθήκης: Το Επίδομα Ασθενείας καταβάλλεται και για τις μη εργάσιμες ημέρες μόνο επί ανικανότητας που παρατείνεται πέραν των τριών (3) ημερών. Ως πρώτη ημέρα επιδότησης λαμβάνεται η 4η ημέρα ανικανότητας που από τον θεράποντα ιατρό διαπιστώθηκε η ασθένεια και εφόσον ο ασθενής δεν εργάστηκε, σύμφωνα με βεβαίωση του οικείου εργοδότη. Η γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού προσκομίζεται για θεώρηση στον ελεγκτή ιατρό εντός μηνός. Για τους μισθωτούς όλων των τομέων, απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη. Για τους ιδιοκτήτες Ανταποκριτές Ξένου Τύπου και Φωτογράφους, οποιαδήποτε αποδεικτικό που θα βεβαιώνει ότι δεν είχε εισοδήματα κατά το διάστημα που επικαλείται την ασθένεια. Το χορηγούμενο ποσό θα είναι ίσο με το Η.Α.Ε. προσαυξημένο κατά 30% εκτός αν υπερβαίνει τον μισθό του ασφαλισμένου.

ΙΣΧΥΕΙ: Επίδομα κυήσεως και λοχείας (άρθρο 22 παρ. 1) ... η ημέρα της έναρξης της ...
Ισχύει επίσης:
Φυσιολογικός τοκετός: 75 ΗΑΕ 1.963,50 ευρώ.
Καισαρική: + 50% 2.945,25 ευρώ.
Δίδυμη κύηση: Βοήθημα, Χ2 3.927,00 ευρώ
Τρίδυμη κύηση: Βοήθημα Χ3
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: προσθήκη διευκρίνησης: ... Η ημέρα της έναρξης της πριν από τον τοκετό ανικανότητας λόγω κυοφορίας, ορίζεται με γνωμάτευση του ιατρού θεραπευτή θεωρουμένης από την ΑΥΕ του Ταμείου μόνο στην περίπτωση χορηγήσεως του επιδόματος πριν τον τοκετό.
Και:
Φυσιολογικός τοκετός: 900 ευρώ.
Καισαρική: +50% +450/1.350 ευρώ.
Δίδυμη κύηση: βοήθημα, Χ2 1.200 ευρώ.
Τρίδυμη κύηση: βοήθημα Χ3 1.600 ευρώ.

ΙΣΧΥΕΙ: Έξοδα κηδείας, για τον άμεσα ασφαλισμένο καταβάλλεται ποσό ίσο με το ανώτατο όριο των συντάξιμων αποδοχών με προσαύξηση 100%, για τους έμμεσους ασφαλισμένους καταβάλλεται το μισό του ανωτέρω ποσού.
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: Για τους άμεσα ασφαλισμένους την καταβολή ποσού 2.000 ευρώ και για τους έμμεσα, ποσό 1.000 ευρώ.

---
Σχόλιο Ανασυγκρότησης: Σε αναμονή, λοιπόν, των αποτελεσμάτων της συζήτησης που έχει ξεκινήσει ανάμεσα στις επαγγελματικές ενώσεις. Από την πλευρά μας θα κάνουμε μόνον μία πρώτη επισήμανση - προτροπή: Αν και εφόσον η διοίκηση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ επικαλείται για τις περικοπές που προτείνει την άσχημη οικονομική κατάσταση, θα πρέπει να στρέψει την προσοχή της στην καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής. Να επισπεύσει και να εντείνει τους ελέγχους σε εργοδότες που δεν είναι εντάξει με τις υποχρεώσεις τους. Και είναι αρκετοί ...

---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*                 ............... Συνδικάτο Τύπου Τώρα !!! ................

                                                                            *

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου