Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012

... η Μάνια (ξανα)προτείνει - Plan B, Version 1.0 ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ
Σχέδιο Επανέναρξης Λειτουργίας

(κείμενο εργασίας υπό διαμόρφωση) 

version: 1.0
  
19 Σεπτεμβρίου 2012 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Το παρόν έγγραφο σκοπεύει να εξελιχθεί σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επανέναρξης λειτουργίας της X.K.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ  (ΧΚΤ),  το οποίο θα έχει προκύψει ως αποτέλεσμα συζητήσεων,  διαπραγματεύσεων και συναινέσεως ανάμεσα στους εργαζόμενους, στη διοίκηση και στους βασικούς μετόχους της εταιρείας. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή η σύνταξη του σχεδίου βρίσκεται εν εξελίξει. Παρ’ όλα αυτά η version 1.0, αποτελεί μεν μια μη-οριστικοποιημένη σύνθεση του πρώτου γύρου συζητήσεων που έγιναν με την Εργασιακή Επιτροπή και τα διοικητικά στελέχη της εταιρείας, αλλά σκιαγραφεί το σύνολο των σημαντικότερων θεμάτων που πρέπει να αποφασισθούν. Στη λίστα που ακολουθεί τα θέματα τα οποία δεν αναλύονται καθόλου, εμφανίζονται υπογραμμισμένα.

ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ: Δεδομένου ότι τα συμπεράσματα και ο σχεδιασμός που εμπεριέχονται στο κείμενο έχουν προκύψει ως σύνθεση επιμέρους απόψεων, θα πρέπει άμεσα τόσο τα διοικητικά στελέχη όσο και η πλευρά των εργαζομένων να επισκοπήσουν τη συνολική εικόνα που καταρχάς προκύπτει,  και να ενημερώσουν για τυχόν προσθήκες και αλλαγές που απαιτούνται  (ή όχι)  κατά την άποψή τους,  ιδιαίτερα αναφορικά με το Οργανόγραμμα,  τις θέσεις εργασίας,  και τα θέματα αποζημιώσεων και μισθολογικής πολιτικής. 
Αλέκος ΠαπαδόπουλοςΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (+ Φωτοσύνθεση) 
 Εκδοτικό πρόγραμμα
 Οργανόγραμμα στο πνεύμα της ενοποίησης της παραγωγής Περιεχομένου
Προσδιορισμός πλήθους αναγκαίων θέσεων εργασίας μισθωτών συντακτών, και
συναφών με το Περιεχόμενο ειδικοτήτων.  
 Προσδιορισμός αναγκών σε εξωτερικούς συνεργάτες (συντάκτες και συναφείς με το
Περιεχόμενο ειδικότητες, πχ. πρακτορεία ειδήσεων κ.λπ.)
Μισθολογική πολιτική
 Έλεγχος βασικής επάρκειας υφιστάμενου εξοπλισμού φωτοσύνθεσης
 Ανάγκες σε αναλώσιμα
Προϋπολογισμός κόστους & οφειλές προς αναγκαίους συνεργάτες-προμηθευτές.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
 Έλεγχος αποθεμάτων χαρτιού-λοιπών αναλωσίμων και προσδιορισμός αναγκών αγοράς για επάρκεια 1 μηνός, βάσει του εκδοτικού προγράμματος
 Έλεγχος - προετοιμασία εκτυπωτικού συγκροτήματος για λειτουργία. Ανάγκες συντήρησης – επισκευών εγκαταστάσεων Κορωπίου. 
 Προγραμματισμός παραγωγής για την κάλυψη των αναγκών έκδοσης της Ε
o Πλήθος θέσεων εργασίας και ειδικότητες
o Πρόγραμμα συνεργασίας με Εφημερίδα για αποφυγή καθυστερήσεων κ.λπ.
Μισθολογική πολιτική
 Εμπορική πολιτική για πελάτες εκτυπώσεων.
 Προγραμματισμός παραγωγής για εμπορικούς πελάτες
Θέματα αδειοδότησης Πιεστηρίου
 Ασφαλιστήρια συμβόλαια Λειτουργίας
Προϋπολογισμός κόστους & οφειλές προς αναγκαίους συνεργάτες-προμηθευτές.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 Τιμολογιακή πολιτική (κυρίως τιμές πώλησης εφημερίδων)
 Εμπορική πολιτική διαφημίσεων.
 Πολιτική marketing.
Προσδιορισμός πλήθους αναγκαίων θέσεων εργασίας μισθωτών.
Μισθολογική πολιτική
 Συγκέντρωση χώρων εργασίας προκειμένου να απελευθερωθούν τμήματα του
κτηρίου στη Μίνωος
 Ανάγκες συντήρησης υποδομών κτηρίου Μίνωος, ΙΤ κ.λπ.
 Ανάγκες σε αναλώσιμα
 Ασφαλιστήρια συμβόλαια Λειτουργίας
Προϋπολογισμός κόστους & οφειλές προς αναγκαίους συνεργάτες-προμηθευτές.


ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

(...)

Από πλευράς πλήθους εργαζομένων, όλων των βαθμίδων, το οργανόγραμμα προβλέπει:

175 άτομα στον Τομέα Ενημέρωσης (26 στη Φωτοσύνθεση)

 56 άτομα στον Τομέα Εκτυπώσεων
 60 άτομα στον Τομέα Εταιρικών Υπηρεσιών
291 άτομα σύνολο


ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ           

19 Συντάκτες Ύλης (Εδώ εντάσσεται και ο επιμελητής ύλης για το περ. Ε)
14 Ατελιέ Εφημερίδων  
 2 Ατελιέ περ. Ε
 3 Συντακτική Ομάδα βάσης περ. "Ε"
15 Τμήμα συλλογής και υποδοχής ειδήσεων enet, ψηφιακό περιεχόμενο
 1 Δ/ση Εικόνας   
 3 Φωτογράφοι  
 1 Photo Editor (Καλύπτει όλα τα μέσα)
 3 Αρχείο Φωτογραφιών  
 2 Σκιτσογράφοι - Γελοιογράφοι  
 1 Δ/ση Φωτοσύνθεσης   
 5 Χειρίστριες-δακτυλογράφοι κειμένων  
10 Διορθωτές  
 4 Τεχνική  Επεξεργασία photo  
 2 Ξεγυριστά - ένθετα (αφορά και αυτό
επεξεργασία εικόνων)
  8 Σελιδοποίηση  
 2 Ηλεκτρονικό Μοντάζ  
 2 Διεκπεραίωση – κλείσιμο εφημερίδας  
 2 Τεχνική Υποστήριξη


ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Επιδιώκεται η συνολικότερη  «οικονομική αυτονόμηση»  του Τομέα Εκτυπώσεων,  με την Ελευθεροτυπία να αποτελεί «εσωτερικό του πελάτη». Για να επιτευχθεί αυτό θα απαιτηθεί η εκ νέου προσέλκυση εμπορικών εργασιών. Αυτό σημαίνει ότι ο τομέας θα αναλάβει και τις εμπορικές-διοικητικές του λειτουργίες  (π.χ.  τοπικό λογιστήριο και εμπορικό τμήμα).  Τα εξωτερικά έσοδα του Τομέα πηγάζουν κυρίως από τις αμοιβές για εκτυπώσεις. Παρεπόμενα έσοδα μπορεί να είναι η πώληση υποπροϊόντων παραγωγής και η ενοικίαση χώρων.

Σημειώνεται ότι η πολτοποίηση αδιάθετων φύλλων αποτελεί έσοδο του τομέα Ενημέρωσης.

Το παραγωγικό δυναμικό του Πιεστηρίου είναι κατά πολύ μεγαλύτερο των αναγκών της Ελευθεροτυπίας. Κατά συνέπεια το οργανόγραμμά του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον όγκο εργασιών εμπορικών πελατών.

Κάνοντας μια εκτίμηση για τον όγκο των εμπορικών πελατών που μπορούμε να αναμένουμε
με την επανέναρξη, καταγράφονται ακολούθως οι αναγκαίες θέσεις εργασίας προκειμένου να εκτυπώνονται: 
 Η Καθημερινή και Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία
 Το Περιοδικό Ε
 Εμπορικοί πελάτες εκτυπωτικού όγκου αντίστοιχου με αυτόν της Χρυσής Ευκαιρίας και μίας καθημερινής αθλητικής εφημερίδας

ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Πλήθος Εργαζομένων
Γενικός Διευθυντής Τομέα
Γραμματεία
Πωλήσεις
Λογιστήριο 2 
Οδηγός
Συντήρηση κτηρίων
Φύλακες
Γενικών Καθηκόντων
Πιεστές 13 
Ρολοφορείς 10 
Στάκερ  3 
Στάκερ /ένθεση εφημερίδας 5 
Χειρ. Ενθετικών/σακκουλας
CTP 3 
Hλ/γοι-μηχαν/κοι μηχανών
Διεκπεραίωση
Κλαρκ/αποθήκη
---
Σύνολο 56
  
ΤΟΜΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(...)


Δση ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & MARKETING  1      

Πωλήσεις   3  
Υποδοχή Διαφήμισης   1  
Υποστήριξη   1  
           
Δση TΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1      
Τεχνική Υποστήριξη Χρηστών   4  
Προγραμματιστές Χρηματοοιονομικών Λογισμικών   2  
System Administrator    1  
Προγραμματιστές Inhouse Εφαρμογών   3  
Ιντερνετική Διαφήμιση   1  
Ανάπτυξη Διαδικτυακών προϊόντων  1 
           
Δση ΟΙΚΟΝ. & ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1    
Λογιστήριο 3  
Ταμείο - Τράπεζες - Εισπράξεις    2  
Προμήθειες-πληρωμές    1  
Τμ. Μισθοδοσίας   1 1  
Αποθήκες Έδρας    3  
Υποδοχή Δημοσιεύσεων και πωλητήριο Αρχείου    1  
Κυκλοφορία και Οικονομική Ανάλυση    1  
Τμ. Συντήρησης Υποδ. & Κτηρίων   1 5  
Υποδοχή, Φύλαξη Κτηρίων, Εξωτ. Εργασίες κ.λπ.   1 12  
Τηλεφωνικό Κέντρο    5
(...)


 ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το αναγκαίο «κόστος επαναλειτουργίας» αναλύεται σε δύο βασικά μέρη:

Α) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ
 Πληρωμές προς Δημόσιο  (Εφορία,  Ασφ.  Ταμεία)  προκειμένου να εξοφληθούν οι
ληξιπρόθεσμες δόσεις των σχετικών ρυθμίσεων που έχει κάνει η εταιρεία,  και να
μην υπάρχει κίνδυνος κατασχέσεων και εμπόδισης της λειτουργίας. 
 Κόστος Συντήρησης Υποδομών & Εξοπλισμού όλων των Τομέων
 Πληρωμές προς προμηθευτές και παρόχους για παλαιές οφειλές προκειμένου να
επανέλθει η συνεργασία

Β) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
 Πληρωμές για οφειλές δεδουλευμένων
 Πληρωμές για οφειλές αποζημιώσεων

Οι αναγκαίες Πληρωμές προς Τρίτους υπολογίζονται σε 2  εκ.  € (0,7  εκ €  σε Δημόσιο, 0,15 εκ € σε επισκευές-συντηρήσεις, και 1,15 εκ € σε προμηθευτές και παρόχους, με το τελευταίο κονδύλι να έχει ακόμη κάποιο βαθμό αβεβαιότητας).

Αναφορικά με τις αναγκαίες Πληρωμές προς Εργαζομένους, αυτό φυσικά είναι θέμα προς
συζήτηση και συμφωνία με τους εργαζομένους. 

Η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει καταρχάς να προτείνει κάτι συγκεκριμένο στο βαθμό που όπως έχει ρητά διευκρινιστεί,  το παρόν Σχέδιο Επαναλειτουργίας δεν συντάσσεται στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου προϋπολογισμού διαθέσιμης χρηματοδότησης,  αλλά σκοπεύει ακριβώς να καταλήξει στην αναγκαία χρηματοδότηση για την επαναλειτουργία.

Από την προηγούμενη ανάλυση προκύπτει μία στελέχωση 291 ατόμων, ενώ αυτή τη στιγμή στο μισθολόγιο της εταιρείας εξακολουθούν να περιλαμβάνονται 600  άτομα.

Υφίσταται λοιπόν θέμα κατ’ ελάχιστον αναφορικά με τις αποζημιώσεις αυτών που δεν θα συνεχίσουν να εργάζονται στην εταιρεία,  ενώ εξακολουθούν να εκκρεμούν παλαιότερες αποζημιώσεις εργαζομένων, και παράλληλα υφίσταται πάντα το θέμα των συσσωρευμένων δικαιωμάτων και αυτών που θα παραμείνουν στην εταιρεία σε περίπτωση επαναλειτουργίας
  
Ένα πλαίσιο που αντιμετωπίζει ισότιμα τα παραπάνω θα μπορούσε να είναι το ακόλουθο:
  
Να καταγγελθούν όλες οι συμβάσεις εργασίας και να λογιστούν οι αποζημιώσεις όλων των εργαζομένων.  Ακολούθως να γίνουν νέες προσλήψεις βάσει του οργανογράμματος με μικτούς μισθούς των τελευταίων εν ισχύ συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Με την ενέργεια αυτή:

 Κλείνει οριστικά η προηγούμενη περίοδος της Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ και της
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ,  καθώς αποτυπώνονται και αναγνωρίζονται όλα τα18 /18 
v1.0 / 19-09-2012 συσσωρευμένα δικαιώματα όλων των εργαζομένων για την περίοδο αυτή, 
ανεξαρτήτως του αν θα συνεχίσουν να εργάζονται στην εταιρεία ή όχι. 
 Ενισχύεται περαιτέρω η διασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων σε περίπτωση που το σχέδιο επαναλειτουργίας δεν ευοδωθεί και η εταιρεία οδηγηθεί σε πτώχευση. 
 Σε περίπτωση επαναλειτουργίας, αποφεύγεται η ανάγκη εφαρμογής προγραμμάτων εκ περιτροπής εργασίας,  τα οποία,  και δύσκολο είναι να εφαρμοστούν από οργανωτικής απόψεως, και θα διατηρούν «σε εκκρεμότητα» πολλούς εργαζομένους. 
 Οι εργαζόμενοι που δεν θα συνεχίσουν να εργάζονται στην εταιρεία, θα μπορούν σε κάθε περίπτωση να λάβουν το επίδομα ανεργίας. 
 Μια μισθολογική πολιτική μικτών μισθών βάσει των συλλογικών συμβάσεων εργασίας  (η οποία συνεπάγεται μείωση των υφιστάμενων μισθών,  αλλά είναι αναγκαία προκειμένου να είναι οικονομικά βιώσιμή η νέα περίοδος),  και μάλιστα προερχόμενη από την ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, αποτελεί ισχυρό μήνυμα προς μια κοινωνία που βλέπει αυτή την εποχή όλα τα κομβικά σημεία κοινωνικής συναίνεσης μεταξύ των μελών και των τάξεών της να εξαφανίζονται.
  
Βασική παράμετρος αυτού του προς συζήτηση πλαισίου αντιμετώπισης των αποζημιώσεων και νέας μισθολογικής πολιτικής είναι ότι οι προσλήψεις στην επαναλειτουργία προβλέπεται να γίνουν κατά προτεραιότητα από τους σημερινούς εργαζόμενους της εταιρείας, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί κάποιο αναγκαίο ποσοστό προσλήψεων εκτός αυτών προκειμένου να καλυφθούν ειδικότητες και τεχνογνωσία που πλέον δεν είναι παρούσες.

Υπό το φως των παραπάνω,  είναι προφανές ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί η μέγιστη δυνατή χρηματοδότηση πέραν των 2 εκ ευρώ, προκειμένου να εξοφληθεί εφάπαξ όσο το δυνατόν υψηλότερο ποσοστό αποζημιώσεων-δεδουλευμένων κατά την έναρξη λειτουργίας. Από το ύψος της χρηματοδότησης αυτής, θα εξαρτηθεί ακολούθως και το συνολικό χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής.
---
Σημ. Ανασυγκρότησης: ... επελέγησαν τα σημεία με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, κατά την εκτίμησή μας ... είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες λεπτομέρειες ...
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου