Πέμπτη 7 Αυγούστου 2014

... ΝΕΡΙΤ - εγκρίθηκαν 16 αθλητικογράφοι αορίστου χρόνου ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Πλήρωση θέσεων
δημοσιογράφων αθλητικών ειδήσεων

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ, εγκρίθηκε σήμερα η πλήρωση 16 θέσεων δημοσιογράφων με Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου, στην ειδικότητα Αθλητικών Ειδήσεων με έδρα την Αθήνα.

Η σχετική απόφαση του ΔΣ της ΝΕΡΙΤ και ο πίνακας με τα ονόματα των επιλεγέντων υποψηφίων, έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια, στη διεύθυνση http://bit.ly/1lE6Kfu.

Η πλήρωση των θέσεων αυτών πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση και των τριών φάσεων (αξιολόγηση τυπικών προσόντων, βαθμολόγηση υποψηφίου από ανεξάρτητους αξιολογητές, προσωπική συνέντευξη) που προβλέπονται στις σχετικές προκηρύξεις των διαγωνισμών της ΝΕΡΙΤ.


Ο Τελικός Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων για τις θέσεις των δημοσιογράφων αθλητικών ειδήσεων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΝΕΡΙΤ, στη διεύθυνση http://bit.ly/1kLmJNW

Αθλητικές ειδήσεις Αθήνα (τελικό)
---
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου