Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014

... ΝΕΡΙΤ - "ειδική κατηγορία 20%" για εκλεκτούς ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

ΝΕΡΙΤ: Ειδική κατηγορία
για προσλήψεις «εκλεκτών»

Το τρυκ της «ειδικής κατηγορίας 20%» για την πρόσληψη δημοσιογράφων που δεν πληρούν τα αντικειμενικά κριτήρια. Πώς προκρίνονται χωρίς πτυχία, ξένες γλώσσες κ.λ.π.

Ειδική κατηγορία προσλήψεων για την κάλυψη του 20% των θέσεων, εκτός των προϋποθέσεων του επίσημου διαγωνισμού, είναι το νέο «τρυκ» που χρησιμοποιούν η διοίκηση της ΝΕΡΙΤ και οι πολιτικοί προϊστάμενοί της για να βολέψουν (προσλάβουν) όσους «εκλεκτούς» επιθυμούν.

Οσοι έως τώρα έχουν «προαχθεί» σ' αυτή την ειδική κατηγορία δεν πληρούν με κανέναν τρόπο τα τυπικά κριτήρια του διαγωνισμού και, σύμφωνα με την δεοντολογία, θα έπρεπε να τεθούν εκτός διαδικασίας.

Δύο είναι οι ομάδες δημοσιογράφων που έχουν ενταχθεί σ' αυτήν την κατηγορία: Η πρώτη αφορά κυρίως νέους επαγγελματίες οι οποίοι διαθέτουν διπλά ή και τριπλά τυπικά-αντικειμενικά προσόντα (πτυχίο, μεταπτυχιακό, δύο ή και τρεις ξένες γλώσσες) αλλά δεν διαθέτουν τα δύο απαραίτητα χρόνια ασφάλισης στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ασφαλιστικό ταμείο δημοσιογράφων).

Η δεύτερη ομάδα βρίσκεται στην απολύτως αντίπερα όχθη και αποτελείται από δημοσιογράφους που δεν καλύπτουν σχεδόν κανένα από τα τυπικά – αντικειμενικά κριτήρια (πτυχία, μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες) αλλά μόνο τους προσόν είναι η προϋπηρεσία και η καλή σχέση με τα κόμματα εξουσίας και τη διοίκηση της ΝΕΡΙΤ.

Σύμφωνα με τα βασικά κριτήρια των έως τώρα προκηρύξεων για τους πολιτικούς – οικονομικούς και αθλητικούς συντάκτες και οι δύο αυτές ομάδες δημοσιογράφων θα έπρεπε να έχουν τεθεί εκτός διαδικασίας πρόσληψης. Σ' αυτές τις ομάδες όμως βρίσκονται κάποια πρόσωπα για τα οποία τα κόμματα δίνουν μάχη να προσληφθούν. Ετσι, εφευρέθηκε η ειδική κατηγορία που θα καλύψει το 20% των 59 δημοσιογράφων που προορίζονται για παρουσιαστές, αρχισυντάκτες, παραγωγοί ειδήσεων και εκπομπών και ρεπόρτερ υπουργείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το γεγονός ότι σε αυτή την ομάδα εντάχθηκαν και όσοι διέθεταν αυξημένα αντικειμενικά προσόντα, αλλά όχι και την απαραίτητη προϋπηρεσία, έγινε ακριβώς για να προσδοθεί “κύρος” στη μεθόδευση της πρόσληψης συγκεκριμένων προσώπων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στα πρόσωπα που εντάχθηκαν στην ειδική κατηγορία χωρίς να διαθέτουν κανένα τυπικό-αντικειμενικό προσόν, περιλαμβάνονται η νυν παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου της ΝΕΡΙΤ, καθώς και παρουσιαστές βασικών πολιτικών εκπομπών και άλλων δελτίων ειδήσεων.

Συνολικά, με την συγκεκριμένη προκήρυξη προσλαμβάνονται 59 δημοσιογράφοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρώτος σε σειρά κατάταξης, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, στον διαγωνισμό συγκεντρώνει 2.480 μόρια, ο 59ος συγκεντρώνει 2.080 μόρια, ενώ ο 118ος συγκεντρώνει 1.922 μόρια. Οι προαχθέντες από την ειδική κατηγορία του 20% συγκεντρώνουν μόλις από 1.030 έως 1.080 μόρια ο καθένας.

Είναι ενδεικτική επίσης η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιείται για να δικαιολογηθεί η αναγκαιότητα της κατ' εξαίρεση πρόσληψής τους: «Η υποψήφια έχει ικανότητα διαχείρισης ζωντανών εκπομπών» ή «η υποψήφια έχει αυξημένα ουσιαστικά προσόντα» ή «η υποψήφια έχει σημαντική εμπειρία».

Οι πίνακες που ακολουθούν είναι χαρακτηριστικοί και αποκαλύπτουν με τον πιο εύγλωττο τρόπο τη νέα μεθόδευση της διοίκησης της ΝΕΡΙΤ για την πρόσληψη «εκλεκτών»:

ΣΥΝΤΑΞΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ-ΕΚΠΟΜΠΩΝ
(ΑΘΗΝΑ - 59 Θέσεις)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟY ΑΝΔΡΕΑ (ΑΝΤΡΙΑΝΑ)

Τελική Κατάσταση:

Προκρίνεται στη Β' φάση για το 20% των θέσεων

Ανάλυση Βαθμολογίας αναθεωρημένου Πίνακα

 • DGR Απόφοιτοι Λυκείου 0
 • FLN Τσεχικά 0
 • FLN Αγγλικά 30
 • FLN Ιταλικά 0
 • ITK Βάσεις Δεδομένων 10
 • ITK Δίκτυα 10
 • ITK Επεξεργασία Κειμένου 10
 • ITK Εργαλεία Internet 10
 • ITK Υπολογιστικά Φύλλα 10
 • WRE 204 1000
Μόρια: 1.080

Ελεγχος Επιτροπής

Η υποψήφια έχει πολύ σημαντική εμπειρία ως δημοσιογράφος, έχει ικανότητα διαχείρισης ζωντανών εκπομπών και παρουσίασης ειδησεογραφικών εκπομπών. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή αποφασίζει να την εντάξει στην κατηγορία του 20% των θέσεων και να προωθήσει το βιογραφικό της στην επόμενη φάση της διαδικασίας.

ΣΥΝΤΑΞΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ-ΕΚΠΟΜΠΩΝ
(ΑΘΗΝΑ - 59 Θέσεις)

ΣΑΡΑΚΙΝΗ ΝΤΕΝΙΑ (Διονυσία)

Τελική Κατάσταση:

Προκρίνεται στη Β' φάση για το 20% των θέσεων

Ανάλυση Βαθμολογίας αναθεωρημένου Πίνακα

 • DGR Απόφοιτοι Λυκείου 0
 • ITK Βάσεις Δεδομένων 10
 • ITK Δίκτυα 10
 • ITK Επεξεργασία Κειμένου 10
 • ITK Εργαλεία Internet 10
 • ITK Υπολογιστικά Φύλλα 10
 • WRE 225 1000
Μόρια: 1.050

Ελεγχος Επιτροπής

Η Επιτροπή κρίνει ότι η υποψήφια έχει αυξημένα ουσιαστικά προσόντα, λόγω της σημαντικής της εμπειρίας στη δημοσιογραφία, και αποφασίζει να την εντάξει στο 20% των θέσεων και να προωθήσει το βιογραφικό της στην επόμενη φάση της διαδικασίας.

ΣΥΝΤΑΞΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ-ΕΚΠΟΜΠΩΝ
(ΑΘΗΝΑ - 59 Θέσεις)

ΜΑΡΙΟΝ ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ

Τελική Κατάσταση:

Προκρίνεται στη Β' φάση για το 20% των θέσεων

Ανάλυση Βαθμολογίας αναθεωρημένου Πίνακα

 • DGR Απόφοιτοι Λυκείου 0
 • FLN Αγγλικά 30
 • FLN Ιταλικά 0
 • ITK Επεξεργασία Κειμένου 0
 • ITK Εργαλεία Internet 0
 • ITK Βάσεις Δεδομένων 0
 • ITK Δίκτυα 0
 • ITK Υπολογιστικά Φύλλα 0
 • WRE 264 1000
Μόρια: 1.030

Ελεγχος Επιτροπής

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η υποψήφια δεν έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για άριστη γνώση της αγγλικής, για το λόγο αυτό τη μοριοδοτεί με 30 μόρια για το lower. Η υποψήφια δεν μοριοδοτείται για τη γνώση ιταλικής γλώσσας, καθώς δεν προσκομίστηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Δεν έχει προσκομίσει βεβαίωση γνώσης χειρισμού Η/Υ, για το λόγο αυτό αφαιρεί 50 μόρια.
Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα τυπικά προσόντα της (πτυχίο Bachelor of Arts, major journalism και το master της στο Westminster - film and TV studies, καίτοι μη αναγνωρισμένα), καθώς και τα ουσιαστικά της προσόντα - την ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία της - και κρίνει ότι πρέπει να ενταχθεί στην κατηγορία του 20%.

ΣΥΝΤΑΞΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ-ΕΚΠΟΜΠΩΝ
(ΑΘΗΝΑ - 59 Θέσεις)

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Τελική Κατάσταση:

Προκρίνεται στη Β' φάση για το 20% των θέσεων

Ανάλυση Βαθμολογίας αναθεωρημένου Πίνακα

 • DGR Απόφοιτοι Λυκείου 0
 • FLN Αγγλικά 0
 • ITK Βάσεις Δεδομένων 10
 • ITK Δίκτυα 10
 • ITK Επεξεργασία Κειμένου 10
 • ITK Εργαλεία Internet 10
 • ITK Υπολογιστικά Φύλλα 10
 • WRE 192 1000
Μόρια: 1.050

Ελεγχος Επιτροπής
Η επιτροπή διαπιστώνει ότι η πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ καλύπτει πέντε ενότητες και όχι τέσσερις και προσθέτει 10 μόρια στη βαθμολογία.
Ο υποψήφιος έχει πτυχίο του City University της Νέας Υόρκης, μη αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Επειδή ο υποψήφιος έχει εξαιρετικά ουσιαστικά προσόντα (ιδιαίτερη εμπειρία) αλλά και τυπικά (πτυχίο σε Liberal arts στο Πανεπιστήμιο City της Νέας Υόρκης, καίτοι μη αναγνωρισμένο), η Επιτροπή αποφασίζει να τον εντάξει στην κατηγορία του 20% και να προωθήσει το βιογραφικό του
στην επόμενη φάση της διαδικασίας.

ΣΥΝΤΑΞΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ-ΕΚΠΟΜΠΩΝ
(ΑΘΗΝΑ - 59 Θέσεις)

ΠΕΤΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Τελική Κατάσταση:

Προκρίνεται στη Β' φάση για το 20% των θέσεων

Ανάλυση Βαθμολογίας αναθεωρημένου Πίνακα

 • DGR Απόφοιτοι Λυκείου 0
 • ITK Βάσεις Δεδομένων 10
 • ITK Δίκτυα 10
 • ITK Επεξεργασία Κειμένου 10
 • ITK Εργαλεία Internet 10
 • ITK Υπολογιστικά Φύλλα 10
 • WRE 252 1000
Μόρια: 1.050

Ελεγχος Επιτροπής

Η Επιτροπή κρίνει ότι η υποψήφια έχει σημαντική εμπειρία, για το λόγο αυτό αποφασίζει να την εντάξει στο 20% των θέσεων και να προωθήσει το βιογραφικό της στην επόμενη φάση της διαδικασίας.
---
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου