Τετάρτη 20 Αυγούστου 2014

... ΝΕΡΙΤ - οι 59 στη β΄ φάση αξιολόγησης ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

ΝΕΡΙΤ: Την Παρασκευή 22/8
η δεύτερη φάση για πρόσληψη
59 δημοσιογράφων


... χωρίς άγχος, ακολουθεί η συνέντευξη !..

Αρχίζει την Παρασκευή η δεύτερη φάση του διαγωνισμού για την πρόσληψη 59 δημοσιογράφων στη ΝΕΡΙΤ, στην ειδικότητα «Σύνταξη – παραγωγή ειδήσεων – εκπομπών» με έδρα την Αθήνα.

Κατά τη δεύτερη φάση οι προκριθέντες υποψήφιοι θα βαθμολογηθούν από ανεξάρτητους αξιολογητές, για να ακολουθήσει εν συνεχεία η τρίτη φάση, δηλαδή η βαθμολόγηση από τη συνέντευξη, βάσει των προβλεπομένων στη σχετική προκήρυξη

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΝΕΡΙΤ θα απαντήσουν στις ερωτήσεις και παρατηρήσεις που υπέβαλαν υποψήφιοι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετά την ανακοίνωση του αναθεωρημένου πίνακα κατάταξης.

---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου